Amatie 6

1Mini ya te ya da eta etesoŋɔ yɛla nɛrekooŋɔ poan te ba baŋɛ yan de sɛba. Ya han eŋɛ dɛ nɛrekooŋɔ poan ya kan nyɛ' yɔɔrɛ ya Sɔ' n boe saazuo ha zen'en. 2Bala, ya han dekɛ sɛla bo naha, da ŋmɛ' ya loŋa voole te nɛreba baŋɛ, wo birikɔgɔdoma n ete zamehegɔ yiya poan la sɔrɔtɔ zuto se'em la. Ba ete wana wa te nɛreba n pɛngɛ ba. N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ te, bamadoma to'e ba yɔɔrɛ zan'an. 3Ya han dekɛ sɛla bɔ'ɔra naha la, da bahɛ ya te ya gɔbega nu'uhe baŋɛ ya zuɔ nu'uhe n ete sɛla. 4Bahɛ te ya bo'olom la dɛna ya ma'an yele. Ge ya Sɔ' n nyɛ' yan eŋɛ sɛla ya ma'an la, wan yɔ' ya. 5Ya han soha Na'ayenɛ, da ane ya wo birikɔgɔdoma la! Te bama nɔŋɛ la ba ze'a zamehegɔ yiya poan la sɔrɔtɔ zuto soha te nɛra woo nyɛ' ba. Mam yeti ya la yelemɛŋɛrɛ te bama pon diŋɛ to'e ba yɔɔrɛ ba'ahɛ. 6Yamam han soha Na'ayenɛ, kɛn' ya bɔ'ɔren ta yo' kolehe ge soha ya Sɔ' la te ya ka nyɛta la. Te ya Sɔ' n nyɛ' yan eŋɛ sɛla ya ma'an la wan yɔ' ya. 7Ya han soha Na'ayenɛ, da tare ya yelese'a n ka tare vɔnrɛ kɛn'ɛra bini, wo sɛba n ka mi Yenɛ la n ete se'em la. Ba tɛn'ɛhɛ te ba han sohora yuura, Na'ayenɛ wan wom ba sohoga la. 8Da ane ya wo bama la. Ya Sɔ' pon diŋɛ mina sɛla te ya bɔta, ge te ya nya sɔkera en. 9Soha Yenɛ se'em n wana: To Sɔ' n boe saazuo ha, ho yu'urɛ nara pɛnka, 10ho sɔ'ɔlom wa'ana, ho sunboolom tom teŋa wa zuo wo lan ane se'em saazuo ha la. 11Bo' to to zina dabaherɛ dia. 12Bahɛ to be'em bo to wo tomam n dite suguru bɔ'ɔra to taaba se'em la. 13Da tare tɔ keŋɛ pan'ahe be'ero poan ge to'e to be'emdaana nu'uhen bahɛ. 14Ya han di suguru bo taaba, ya Sɔ' se'em n boe saazuo ha me wan bahɛ ya be'em bo ya. 15Ge ya han ka di suguru bo ya taaba, ya Sɔ' la me kan bahɛ ya be'em bo ya. 16Ya han bɔna zagahɛ mɛŋa poan da mi'e ya nɛhe wo birikɔgɔdoma n ete se'em la. Ba ete bala te nɛreba nyɛ' ba baŋɛ te ba boe la zagahɛ mɛŋa poan. N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ wa, bama pon te'ele to'e ba yɔɔrɛ ba'ahɛ. 17Ya han bɔna zagahɛ mɛŋa poan, eŋɛ ya kaam sɔn' ya zuto ge eŋɛ ko'om yire ya nɛhe. 18Bala te nɛra kan baŋɛ te ya zagahɛ mɛŋa ge ya Sɔ' se'em te ya ka nyɛta la ma'an n wan baŋɛ. Le yɛ'ɛha, ya Sɔ' se'em n nyɛ' yan eŋɛ sɛla ya ma'an la wan yɔ' ya. 19Da dekɛ ya lɔgɔrɔ biŋe teŋa wa zuo bo ya mɛhe te bonmɔgɔla la teŋa zeem wan sagom ba bii nayigehe me wan kɔ' kɛn' zun'. 20Ge biŋe ya ya lɔgɔrɔ bo ya mɛhe saazuo ha, zen'an te bonmɔgɔla la teŋa zeem ka nyaŋɛ sagom bii nayigehe ka nyaŋɛ kɔ' kɛn' zun'. 21Ya lɔgɔrɔ n boe zen'an la, ya potɛn'ɛra me boe la bilam. 22Nɛra niho ane me wo nɛɛhom bɔ'ɔra en. Ho niho han nɛɛ, ho iŋa zan'an tare nɛɛhom mɛ. 23Ge ho niho han ka ana soŋa, ho iŋa la boe la lika poan. Bala, nɛɛhom sebo n boe ho iŋa poan la han dɛna lika, la wan malom eŋɛ lika gana bala. 24Nɛra kan ta'an tona bɔ'ɔra kpɛ'ɛndoma bayi'. A wan yaɛ ayema ge nɔŋɛ ayema bii a wan bahɛ ayema ge tona bɔ'ɔra ayema la. Ya kan ta'an dɔla Yenɛ la Ligiri zan'an. 25Bala zuo, n yele ya te ya da fabela sɛla te ya wan di' ge nyu' vɔna bii fuseto to ya wan yɛ'. Vom ka gane dia? Iŋa wa me ka gane futo? 26Behɛ ya niihe wa n ɛngere wa. Ba ka bore, ba me ka kɛ'ɛre sun'unra banya poan, ge te ya Sɔ' n boe Saazuo ha ugura ba. Ya ka gane niihe? 27Ya han fabela la yele, ane n wan nyaŋɛ pa'ahɛ dabaherɛ a vom poan? 28Wane te ya fabela futo yɛla? Behɛ ya mɔpuuro n zo'ore se'em. Ba ka tone. Ba me ka pɛ'ɛre futo bɔ'ɔra ba mɛhe. 29Ge bahɛ ya te n yele ya, Naba Solomon la a tarega wa zan'an daa ka tare futo te to ana soŋa paɛ mɔpuuro wa la koyena. 30Yenɛ han yɛɛla mɔseto n boe zina ge beere te ba nyɔ' ba, ge nya kan eŋɛ a potɛn'ɛrɛ te a yɛɛlɛ yamam? Ya sakerɛ pɔ'ɛ ya. 31Bala, da fabele ya yeti, Bɛha te n wan nyɛ' dia? Bii, N wan nyu' la bem? Bii, N wan yɛ' la bem? 32Nɛresɛba n ka dole Yenɛ sore la n eere wana wa. Ya Sɔ' n boe saazuo ha baŋɛ te ya bote bana wa zan'an. 33Bahɛ ya te ya ninimɔ'ɛ tɛn'ɛha sɛla woo n de a sɔ'ɔlom la, la a som yɛla, te a wan bo ya wana zan'an pa'ahɛ. 34Bala, da fabele ya beere yɛla. Te beere han paɛ, ya wa baŋɛ ya wan eŋɛ yele aŋa se'em. Da dekɛ ya beere yɛla lagom la zina wa yɛla.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\