Amatie 7

1Da gankerɛ ya ya taaba te Yenɛ me da gankera ya. 2Yenɛ wan gankɛ ya wo yan gankere ya taaba se'em la. A me wan dekɛ yelese'a te ya dekɛ bo nɛreba la bo ya. 3Wane te ho baŋɛ te sɔkɔ boe ho sɔɔn niho, ge ka baŋɛ te dɔɔ boe ho mɛŋa niho poan? 4Wane te ho nya keŋɛ ta yele ho sɔɔn la yeti, bahɛ te n dekɛ sɔkɔ la bahɛ, ge te dɔɔ la bɔna ho mɛŋa niho poan? 5Birikɔgɔdaana wa, dekɛ ho dɔɔ la n boe ho mɛŋa niho poan la bahɛ ge nya dekɛ ya sɔɔn sɔkɔ la bahɛ. 6Da dekɛ ya toolom bonɔ bo baahe. Da dekɛ ho kugasaalehe ka'ɛ biŋe kurikuri zen'an. Ba wan nɛ la na'ma lerom ba, ge ŋmɛregɛ aanhom hɔ. 7Soke ya ge ya wan to'e. Ɛ ya ge ya wan nyɛ'. Yi' ya ge ba wan yo'ɛ te ya kɛn'. 8Bala, se'em woo n soke sɛla yele, a wan to'e. Se'em woo n ɛ sɛla, a wan nyɛ'. Ge, se'em me n yi', ba wan yo'ɛ te a kɛn'. 9Yamam n de sɔdoma wa, ya ane bia n soke ya boroboro yele, te ya dekɛ kugure bo en? 10Bii, ane bia n soke ya zinho yele, te ya dekɛ bonsɛla bo en? 11Yamam han dɛna potɔpa, ge mina bonsola dekera bɔ'ɔra ya kɔma. Ge bonsola la an la wane te ya Sɔ' n boe saazuo ha kan dekɛ bo sɛba woo n soke en la yele? 12Pa'alegɔ la Nɔtɔgɔheba la vɔnrɛ n wana: hon bote nɛreba eta sɛla bɔ'ɔra hɔ la, eta bala me bɔ'ɔra ba. 13Doohe ya zanɔɔrɛ mika la poan kɛn'. Se'ere n sɔe la, namehegɔ zen'an zanɔɔrɛ la dela zanɔɔrɛ yaleŋa, te sodene me yalegɛ, te nɛreba kekeko me dɔla dɛ. 14Ge vom zanɔɔrɛ la me dela zanɔɔrɛ mika, ge te de sore la me mike. Nɛreba fiin wa n nyɛ' dɛ. 15Mini ya sɛba n parone te ba dela Yenɛ nɔtɔgɔheba la. Ba ane wo sanhe dekɛ piihe gana forɛ ba mɛhe te ba pan'ahɛ nɛreba te ba dela piihe ge dɛna sanhe. 16Ya wan baŋɛ ba ba etegɔ poan. Bala, zaaŋa ka wone mu'uro bii tontuuro wɔna gɛnya. 17Tia woo n ane soŋa wone la wɔla soma, ge te tia woo n ka ane soŋa me wɔna wɔla be'ero. 18Tia woo n ane soŋa ka wone wɔla be'ero, bii tia n ka soŋa ka wɔne wɔla soma. 19Bala, se'em han tara tiihe beha se te se ka wɔne wɔla soma, ba ne ŋma' ka toorɛ la bugum. 20Bala zuo, se'em han parom te a dela Na'ayenɛ nɔtɔgɔha, n ete sɛla la n wan bahɛ te ya seren baŋɛ n de nɛra se'em buuri. 21La dagɛ te se'em woo n yi'ire mam yeti, n Daana, n Daana, wan kɛn'ɛre saazuo sɔ'ɔlom la poan. Ge sɛba ma'an n ete sɛla te mam Sɔ' n boe saazuo ha la bɔta la, n wan kɛn'. 22Gankerɛ daarɛ han paɛ, nɛreba kekeko wan yele mam yeti, n Daana, n Daana. Tomam daa dekɛ la hon yu'urɛ daa mɔɔla Na'ayenɛ yelehom, la ho yu'urɛ poan me te tomam daa sa'ɛ bonbɛ'ɛhe la ho yu'urɛ poan te tomam ton yelekerehe kekeko. 23Ge n wan yele ba yeti, Mam ka mi' ya. Keŋɛ ya mam zen'en, pɔtɔpa wa. 24Se'em woo n wom mam yetɔgom wa, ge to'e a, ane wo yamdaana se'em n mɛ' a yire kuga zuo la. 25Te saa nya ni', te kolaahe perɛ doora, ge te sabekantɛ lɔbera ŋmɛ'ɛra yire la, ge te de ka lu'. Se'ere n sɔe la, a mɛ' dela kuga zuo. 26Ge se'em woo n wom mam yetɔgom wa, ge ka to'e a, a ane me wo gɔɔŋɔ n mɛ' a yire tentɔnbin'ihegɔ zuo la. 27Te saa nya ni', te kolaahe perɛ doora, te sabekantɛ lobe ŋmɛ' yire la, te de lu'. Yire la zan'an daa sagom mɛ. 28Yesu n daa ta tɔgɛ dena wa ba'ahɛ la, la eŋɛ nɛrekooŋɔ la pakerɛ la a pa'alegɔ la. 29A pa'ale me la paŋa, ge a ka pa'ale wo sɛba n pa'ale pa'alegɔ la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\