Amatie 8

1Yesu n daa ze'ele zoore la zuo sige na la, nɛrekooŋɔ dole en mɛ. 2Te boraa kayema dɛna konkone wa'an a zen'en na, dɔnbelɛ a nɛŋa yeti, N Daana, ho han bɔta, ho tebɛ ma. 3Te Yesu tɛɛn a nu'o kalom en gee yeti, Mam bote, eŋɛ som! Bilam bilam te konkom la bahɛ en. 4Te Yesu yele en yeti, Mina te ho wan yɛta nɛra, ge keŋɛ malema la zen'en la ho ta bahɛ te a behɛ ho gee dekɛ bo'olom sebo te Moses daa yele la bo, pa'alɛ te ho ban'an la bahɛ ya. 5Yesu daa keŋɛ la Kapernaum teŋa poan te Arom teŋa pɛɛntɛɛnreba kpɛ'ɛma ayema wa'an a zen'en na belom en yeti, 6N Daana, n yameŋa n de kɔɔrɔŋɔ gan'an yire ha gee te la kɔ'ɔn wona en. 7Te Yesu yele en yeti, N wan keŋɛ ta bahɛ te a eŋɛ som. 8Te pɛɛntɛɛnreba kpɛ'ɛma la lebehe yele en yeti, Aai, N Daana, mam ka nare ho kɛn' mam yire. Ge yen bo nɔɔrɛ te n yameŋa la wan eŋɛ som. 9Le yɛ'ɛha, mam dela boraa sɛka n boe kpɛ'ɛndoma basɛba nu'uhen, sɛba n gane mam, ge te pɛɛntɛɛnreba me bɔna mam nu'uhen. Mam han yele ayema yeti, Keŋɛ, te a ye' mɛ. N han le yele ena yeti, Wa'ana, te a ye me na. Te n han yele n yameŋa yeti, Eŋɛ wana, te a ete mɛ. 10Yesu n daa wom dena wa, la daa eŋɛ en pakerɛ te a daa yele nɛresɛba n daa dole en la yeti, N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ te mam nan ka tabelɛ nyɛ' nɛra Israel teŋa wa poan te a sakɛ woo boraa wa. 11Mam yeti ya te nɛreba kekeko wan ze'ele nɛŋa la poore wa'ana zin'an la Abraham la Isaak, la Yakob di' dia saazuo sɔ'ɔlom la poan, 12ge sɛba n sone te ba de'a sɔ'ɔlom nɛreba la, ba wan ta lobe ba bahɛ lika poan, zen'an te ba wan kaaha ge ɔbera nyɛna. 13Te Yesu yele kpɛ'ɛma la yeti, Keŋɛ kule, ge hon sakɛ bo sɛla woo la, la la wan eŋɛ bo ho. Te ban'an la bahɛ a yameŋa la bilam bilam. 14Yesu daa keŋɛ la Peter yire, ta paɛ nyɛ' te Peter dɛɛnpɔka bɛn'ɛnra gan'an te ɔɔrɔ n tare en. 15Te Yesu kalom a nu'o te ɔɔrɔ la bahɛ en, te a ihege yoo ko'om bo ba. 16Yene n daa ma'ɛn te nɛreba daa tare nɛreba kekeko te bonbɛ'ɛhe dɔla ba keŋɛ a zen'en. Yesu ne tɔgɛ la yele yene ma'an sa'ɛ bonbɛ'ɛhe la, la, ge tebɛ sɛba woo n bɛn'ɛnre la. 17A eŋɛ dena wa te a bahɛ te Yenɛ nɔtɔgɔha Isaiah n daa yele sɛla woo la eŋɛ sera, A to'e tomam ban'ahe, ge zi' tomam iŋtoo. 18Yesu n daa nyɛ' te nɛreba mikera a zen'en la, te yele a dɔlɔba la te ba yakɛ mɔgɔrɛ la yakenɛ dena la ha. 19Te sɛba n pa'alɛ Pa'alegɔ la ayema wa'an a zen'en nya yele en yeti, Pa'ala, mam maahom te n doohe ho mɛ keŋɛ zen'an woo te ho yɛ'a. 20Te Yesu lebehe yele en yeti, Piini tare la yogoro te niihe me tara tegero, ge Asaala Dayɔa la ka tare zen'an te a wan gan'anrɛ vo'ohe. 21Te boraa kayema me dɛna a dɔla, yeti, N Daana, bahɛ te n lebe ta laɛ n sɔ yia ge wa'ana doohe ho. 22Te Yesu lebehe yele en yeti, Doohe mam ge bahɛ te kum mea laɛ kum. 23Te Yesu n daa kɛn' ɔɔnrɔŋɔ poan te a dɔlɔba la doohe en. 24Ban yakere mɔgɔrɛ la te saabeeokeŋɔ lɔbera mɔgɔrɛ la poan te ɔɔnrɔŋɔ la ge fiin wa la ko muhe. Ge Yesu gan' ginha. 25Te dɔlɔba la keŋɛ a zen'en ta nɛɛ en te a ihege ge yeti, Fan' to bahɛ, to Daana. To yeti to ki' mɛ! 26Te Yesu lebehe yele ba yeti, Bem te ya tara dabeem bala? Ya sakerɛ pɔ'ɛ ya! Ge te a daa ihege tanhɛ sabeeo la la ko'mi'inhe la te ba go'e baanlam. 27La daa eŋɛ nɛra woo pakerɛ, te ba yeti, Bene boraa n wana? Sabeeo la ko'mi'inhe nya wona a nɔɔrɛ! 28Yesu n daa keŋɛ la Gadara teŋa n bo mɔgɔrɛ la yaken dena la, nɛreba bayi' te bonbɛ'ɛhe dɔla te ba yehe yɔɔrɔ poan na to'ohe en bilam. Bama n de sɛba n gbiti te nɛreba ka dɔla bilam tɔla. 29Bilam bilam te ba nyabera ge yeti, Bem te ho bɔta to zen'en, Yenɛ dayɔa wa? Ho wa'ana te ho namehɛ to mɛ gee te de daarɛ la nya paɛ? 30Kurikuri kekeko ze' lɛm bilam dita. 31Te bonbɛ'ɛhe la bɛlena Yesu te, Ho han yeti ho sa'ɛ tɔ te to yehe, bahɛ te to keŋɛ ta doohe kurikuri wa. 32Te Yesu yele ba yeti, Keŋɛ ya! Te ba yehe keŋɛ ta kɛn' kurikuri la poan. Te kurikuri la zɔ' ta lu' mɔgɔrɛ la poan ki'. 33Te nɛresɛba n behere kurikuri la daa zɔ' keŋɛ teŋa la poan ta yele nɛra woo ban nyɛ' la sɛla n eŋɛ kurikuri la, la se'em te bonbɛ'ɛhe daa dɔla la. 34Te nɛra woo zɔ' yehe teŋa la poan ta to'ohɛ Yesu. Ban nyɛ' en la, ba daa belom en te a bahɛ ba teŋa la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\