Amatie 9

1Yesu daa kɛn' la ɔɔnrɔŋɔ poan yakɛ mɔgɔrɛ la keŋɛ a mɛŋa teŋa poan. 2Te nɛreba basɛba tare kɔɔrɔŋɔ te a gan'an bongan'an la zuo keŋɛ a zen'en. Yesu n nyɛ' ba n daa sakɛ sakɛ se'ere taaba la, a yele kɔɔrɔŋɔ la yeti, Kanbɛ suunre, n dayɔa! N bahɛ ho be'em bo ho. 3Te pa'alegɔ pa'aleba basɛba yele ba mɛhe yeti, Nɛre'ena wa toore la Na'ayenɛ! 4Yesu baŋɛ ban tɛn'ɛhe sɛla la, nya yele ba yeti, Wane te ya tɛn'ɛhe tɛn'ɛbe'ero? 5La dene n tɔe? La tɔe mɛ te n yeti, n bahɛ ho be'em bo ho, bii n yeti, ihege la ho keŋɛ? 6Bala, n wan bahɛ te ya baŋɛ te Asaala Dayɔa tare paŋa teŋa wa zuo te n bahɛ nɛreba be'em bɔ'ɔra ba. Ge te a nya yele kɔɔrɔŋɔ la yeti, Ihege vaɛ ho bongan'an la kule. 7Te boraa la ihege kule. 8Nɛrekooŋɔ wa n nyɛ' dena wa, dabeem kɛn' ba ge te ba pɛngera Na'ayenɛ se'em n dekere paŋkana wa bɔ'ɔra asaala la. 9Yesu n daa bahɛ bilam la, a ye' tɔla mɛ ge nyɛ' te boraa kayema zin'an koba to'ohego yire te a yu'urɛ dɛna Matu. Te a yele en yeti, Doohe mam. Te Matu ihege doohe en. 10Yesu la a dɔlɔba la keŋɛ la Matu yire, te bama la koba tɔ'ɔhɔba la be'emdoma kekeko lagom dita. 11Te Pariseedoma basɛba nyɛ' bala soke te a dɔlɔba la yeti, Wane te ya pa'ala la dita la nɛrebana taaba? 12Yesu wom ban tɔgɔre sɛla nya yele ba yeti, Nɛresɛba n ka bɛn'ɛnre, ka sontii ba nyɛ' tebedoma, ge sɛba n bɛn'ɛnre ma'an n sontii ba nyɛ' tebedoma. 13Keŋɛ ya la ya ta behɛ yele se'em la vɔnrɛ: Mam nini tegɛ mɛ la ninbɔn'zɔteba ge dagɛ sɛba n kaanberɛ. La dagɛ tontɔɔ nɛreba te mam wa'ana te n yi' la ge be'emdoma. 14Te Yon dɔlɔba la daa wa'ana soke Yesu yeti, Tomam la Pariseedoma ete la zagahɛ mɛŋa mɛ ge ho dɔlɔba la ka ete. Bene n sɔe? 15Te Yesu lebehe yele ba yeti, Ya bote te pɔgɔzɔrɛ saama sunya n sagom pɔgɔdaana la han bɔna bini? Aai, la dagɛ bala. Ge dabaherɛ kena te ba wan ta dekɛ pɔgɔdaana la ba zen'en keŋɛ ge te ba nya zagahɛ ba mɛhe dabeha aŋa poan. 16La ka ane soŋa te nɛra dekɛ fupɔlɔgɔ tanɛ lige fukɛka. Se'ere n sɔe la, fupɔlɔgɔ la wan aanhegɛ fukɛka la pa'ahɛ nya eŋɛ yogokantɛ. 17La ka ane soŋa te nɛra dekɛ daam sebo n kele sun' daamtalankɛka poan. Ho han eŋɛ bala, talaŋa la wan tanhɛ te daam la ka'ɛ, te talaŋa la me sagom. Ba dekerɛ daam sebo n kele sun'unra la talaŋpaalega poan, bala te bo wan yuuɛ. 18Yesu daa kelom bɔna bini tɔgɔra mɛ, te zamehegɔ yire kpɛ'ɛma ayema wa'ana dɔnbelɛ a nɛŋan yele en yeti, N pɔyɔa n pon ki'. Bala wa'ana la ho dekɛ ho nu'o pagalɛ a zuo te a vo'e. 19Te Yesu la a dɔlɔba la ihege doohe en. 20Yesu n daa ye' la, te pɔka kayema bɔna bini te a luta sea ge te la ka gɔ'ɔra yuum pia la ayi'. Te pɔka la tole Yesu pooren ta kalom a fuo kenkɛleŋa. 21A eŋɛ a potɛn'ɛrɛ yeti, N han kalom a fuo wa ma'an, n wan eŋɛ som. 22Te Yesu ŋmɛregɛ behɛ en ge yeti, N ma, tare ya sunkpe'eŋɔ. Ho sakerɛ wa ma'an n wan bahɛ te ho ban'an wa bahɛ. Bilam bilam te pɔka la ban'an la bahɛ. 23Yesu n keŋɛ kpɛ'ɛma la yire ge nyɛ' te banbaandoma baana ge te nɛreba kaaha, 24a yele ba yeti, Nɛra woo yehe. Pugula la ka ki', ge a ginhi mɛ. Te ba zan'an la'ara en. 25Ba dige nɛreba la woo te ba yehe la, te Yesu kɛn' la pugula la bɔ'en ta gin' a nu'o te a ihege. 26Ge te nɛreba dekɛ dena wa yeregɛ teŋa la poan zan'an. 27Yesu n daa bahɛ bilam ge daa yɛ'a la, te fɔɔhe seyi' dɔla en ge kaaha yeti, David dayɔa wa, zɔ' to ninbɔn'ɔn. 28En kɛn' deo poan te fɔɔhe seyi' la keŋɛ a zen'en, te a soke ba yeti, Ya sakɛ sera te mam wan ta'an tebɛ ya? Te ba lebehe yele en yeti, Ɛɛn, n Daana. 29Te Yesu kalom ba nini la ge yeti, La eŋɛ ya wo yan sakɛ se'em la. 30Te ba nini la pekɛ. A daa ka'an ba yeti, Mini ya te ya wan tara dena wa yɛta nɛreba. 31Ge te ba yehe ta dekɛ Yesu yele yeregɛ teŋa la poan zan'an. 32Nɛreba bayi' la n daa yɛ'ɛha la, nɛreba basɛba me n tare boraa kayema te bonbɛ'ɛhe dɔla en te a ka tana tɔgɔra wa'an Yesu zen'en na. 33Yesu n sa'ɛ bonbɛ'ɛhe la te ka yehe, boraa la nya daa tana tɔgɔra. Te la daa eŋɛ nɛrekooŋɔ la pakerɛ te ba yeti, To nan ka tabelɛ nyɛ' wana Israel teŋa wa poan. 34Ge Pariseedoma la yeti, Bonbɛ'ɛhe naba n soŋore en te a tana sa'aha bonbɛ'ɛhe la. 35Te Yesu dɔla teŋkanra la teŋbibihe poan pa'ala ba ba zamehegɔ yiya la poan, mɔɔla sɔ'ɔlom yelesoma bɔ'ɔra nɛreba, ge tebera nɛreba ban'ahe buuri buuri. 36En nyɛ' nɛrekooŋɔ la, ninbɔn'ɔn daa nyɔkɛ en. Se'ere n sɔe la, ba tarege mɛ ge banlɛ ana woo piihe n ka tare duŋkeena la. 37Te a yele a dɔlɔba la yeti, Dia la maalɛ mɛ, ge te tontoneba la me pɔ'ɛ. 38Bala, belom ya va'amdaana la te a ɛ tontoneba te ba keŋɛ va'am la ta bum dia la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\