Pukre 16

1Te n le wom konkore n voole Yenɛ Yire la poan, tɔgɔre bɔ'ɔra la Yenɛ soŋoreba bayopɔe la te, Keŋɛ ya ta ka'ɛ laahe seyopɔe la eŋɛ teŋa wa zuo te Yenɛ pa'alɛ a sunsunyiim bo potɔpa la. 2Te soŋora yiadaana la keŋɛ ta ka'ɛ a laa la biŋe teŋa wa zuo. N eŋɛ bala la, nɔrɔkanra ge tara iŋduŋa n daa bo nɛresɛba n tare bonsilimasio danlehom la ge na'aha sɛla la te ba yagom bo bonsilimasio la. 3Te soŋora se'em pa'ahɛ boyi' la me ka'ɛ a laa la eŋɛ ko'kantɛ la poan. Te ko'om la n bo bini la lebehe ana wo nɛra n ki' ziim la. Bonvɔa woo n boe bini ki' mɛ. 4Te soŋora se'em n pa'ahɛ botan' la me ka'ɛ a laa la. A ka'ɛ eŋɛ la kolaahe la bɔgɔhe ko'om poohen. Ko'om la lebehe la ziim. 5Te n wom te soŋora se'em n sɔe ko'om la behera la gee yɛta te, Fa'adaana wa, hon gankere wa dela tontɔɔ. Hom n de se'em n boe ge pon bɔna. 6Te ba ko' Yenɛ nɛreba la a nɔtɔgɔheba te ba ziim daa ka'ɛ na. Bala te ho me bo ba ziim te ba nyu'. Ba to'e la sɛla n nare ba to'e. 7Te n le wom konkore kaanbegɔ zen'an la poan yeti, Ɛɛn, Na'ayenɛ to Yenɛ, Gaŋɛ Zan'an Yenɛ, ho namehegɔ la te ho nameha la kɔ'ɔn dɛna la tontɔɔ la yelemɛŋɛrɛ. 8Te soŋora se'em n pa'ahɛ bonaahe la me ka'ɛ a laa la. A ka'ɛ eŋɛ la yentule te yentule ko' nɛreba la wɔlɔgɔ. 9Yentule wɔlɔgɔ la n di' ba, te ba kan'are la kan'be'ero bɔ'ɔra Yenɛ n tare namehe kona wa paŋa. Ge ba ka tee ba potɛn'ɛra ba yelebe'ero poan ge pɛngɛ Na'ayenɛ paŋa n zo'e se'em. 10Te soŋora se'em n pa'ahɛ bonuu la ka'ɛ a laa la. A me ka'ɛ bonsilimasio la na'am gɔŋɔ la poan, te lika pin' bonsilimasio la sɔ'ɔlom la poan. Te nɛreba ɔbera nyɛna namehegɔ la zuo. 11Ba kan' kan'be'ero bo Yenɛ se'em n boe saazuo ha la yɛhera la ba iŋduŋa la la ba nɔra la zuo. Ge ba ka tee ba potɛn'ɛra ba yelebe'ero tooma la poan. 12Te soŋora se'em n pa'ahɛ boyoobe la daa ka'ɛ laa la. A ka'ɛ eŋɛ la Euprates Kolaa la poan. N eŋɛ bala la, kolaa la zɔ' ku'ɛ mɛ. La zɔ' ku'ɛ te nadoma sɛba n ze'ele dapɔya bɔbɔre la nyɛ' sore tole. 13Te n nyɛ' bonbɛ'ɛhe batan' ane wo lono batan' n ze'ele bonsɛ'kantɛ la bonsilimasio la nɔtɔgɔha ponpɔrɔma la nɔyan na. 14Ba dela bonbɛ'ɛhe sɛba n ete yelekerehe. Bonbɛ'ɛhe setan' wa wan yehe keŋɛ la teŋa woo nadoma zan'an zen'en ta lagahe ba te ba gura to Gaŋɛ Zan'an Yenɛ zabɛ kantɛ la daarɛ la. 15Behɛ, mam ye' mɛ na wo nayiga la. Ge popeelom bo se'emdaana n ka ginhe ge gura a lɔgɔrɔ soŋa soŋa. Bala, te a kan ta ɛɛra beele nɛrekooŋɔ poan la valom! 16Te bonbɛ'ɛhe batan' la lagom nadoma zen'an te a yu'urɛ dɛna Armagedon Hebru yetɔgom poan. 17Te Yenɛ soŋora se'em n pa'ahɛ boyopɔe la ka'ɛ a laa la bahɛ. Te konkore nyabera na'am gɔŋɔ la n boe Yenɛ Yire la poan te, La ba'ahɛ ya. 18Saa damene ge nyagera, ge suna, te teŋa miim. Ban naam asaala daarɛ, teŋa nan ka tabelɛ miim wo wana. Teŋa miim kana wa ba gana la zan'an. 19Teŋa la n daa miim wana wa la bahɛ mɛ te teŋkantɛ la buuri sugumnɔɔren botan'. Ge te teŋse'ehe n boe teŋhe yema yema teŋa wa zuo la sagom mɛ. Yenɛ ka tamɛ Babilon teŋa yele. A bahɛ ba te ba nyu' daam la a ko'wanɛ poan. Bo dela a sunsunyiim. 20Teŋse'ehe woo te ko'om kae bahɛ teŋasoka la mɛlom mɛ. Zɔya la me woo mɛlom mɛ. 21Saakuga kanra ze'ele saŋgbanɛ zuo lu' nɛreba zuto na. Saakuga deyena woo tebegɛ mɛ wo ki botɛre la. Bala, nɛreba kan' kan'be'ero bo Yenɛ yɛhera la saakuga wa n tare namehegɔ wa'ana wa zuo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\