Rom 6

1Bala, to wan ta'an yeti bo, to kɔ'ɔn tona be'em, te Yenɛ zo'ohogɔ malom pa'aha? 2Aai, dagɛ bala. La han dɛna be'em to ki mɛ, wane te to wan lebe ta tona be'em? 3To mɛhe mi' soŋa soŋa te tomam daa to'e ko'om soa la, tomam la Yesu Krista dela boyena. Ton daa to'e ko'om soa la, to daa lagom ki' mɛ la Yesu. 4To ko'om soa la poan, to lagom ki' mɛ la Yesu. Ge te ba lagom laɛ tɔ la en. Bala, wo to Sɔ' Yenɛ n daa dekɛ a paŋa la bahɛ te Yesu Krista vo'e a kum la poan bala mea te tomam mɛ wan bɔna bɔŋpaalega poan. 5Tomam la Yesu dela boyena yɛhera la a kum la poan. Bala mea, te Yenɛ wan bahɛ te to me ta vo'e to kum poan, wo n daa bahɛ te Yesu daa vo'e a kum poan se'em la. 6Bala, to mi' dena wa soŋa soŋa mɛ, te Yesu n daa ki punpuuredɔɔ zuo la, to daa ko bɔŋkɛka la mɛ punpuuredɔɔ la zuo. Te Yenɛ ta'an sagom be'em bɔŋa kɛka la paŋa la. A eŋɛ wana te to da le dɛna be'em yamehe. 7Ge nɛra han ki, a vo'ohe mɛ. Se'ere n sɔe la, yelebe'ero tooma ka le ta'an bɔna a suunren. 8Bala, wo tomam ki la Yesu Krista la, to mi te to wan vɔna la en. 9To mi' te Yenɛ diŋɛ bahɛ te Yesu Krista vo'e a kum la poan, a ka le malom ki, kum ka le malom nyaŋɛ en. 10N daa diŋɛ ki bala la, be'em ka le tana en. Ge nananawa, a nya boe la Yenɛ zen'en. 11Bala mea, mini ya te han dɛna be'em to ki mɛ ge ya boe mɛ la Yenɛ Yesu Krista zuo. 12Bala la, da bahɛ te be'em sɔna ya iŋgana wa behera te ya eta sɛla te ya bɔŋkɛka la bɔta. 13Ya me da le bahɛ ya te ya iinhe zen'sɛka tona toonfɛn'ɛha. Ge ton dekɛ ya ya mɛhe lɛm Yenɛ wo nɛresɛba te ba tara ba kum poan lebe vom poan na. Dekɛ ya mɛhe kɔ'ɔn bo Yenɛ te ya etegɔ dɛna tontɔɔtooma ma'an. 14Da bahɛ ya te be'em sɔna ya behera. Se'ere n sɔe la, la dagɛ la pa'alegɔ la n sɔe te ya eta ge la dela Yenɛ zo'ohogɔ la zuo, te ya eta. 15Dene poan la ka nare te to tona be'em. Se'ere n sɔe la, la dagɛ la pa'alegɔ la te to dɔla. La dela Yenɛ n eŋɛ som la bo to la zuo. 16Ya mɛhe mi' soŋa soŋa te hon se'em n dekɛ ho mea lebege yameŋa bo nɛra se'em, enŋa daana n de ho zuodaana te ho nana a nɔɔrɛ la. Bala ho zuodaana han dɛna la be'em la tare kum kena na. Ge ho han nana la Yenɛ nɔɔrɛ, a wan yi' ho yelemɛŋɛrɛ nɛra. 17Ge nananawa, pɛngɛ ya Yenɛ. Se'ere n sɔe la, te yia ya daa nan dela yamehe bo be'em. Gee nananawa, ya kɔ'ɔn mɔ'ɛ la nini nana yelemɛŋɛrɛ la te ya zamehɛ la. 18Yenɛ fan' ya be'em nu'uhen bahɛ, ge te ya nya dɛna la a yamehe eta sɛla n de yelemɛŋɛrɛ. 19N tare la ya mɛhe en ete sɛla la magaha bɔ'ɔra ya, la yan ka bɔkere la zuo. Ge ya daa nan dekere ya mɛhe bɔ'ɔra la yalomtooma la toonfɛn'ɛha. Bala mea te yan dekera ya mɛhe bɔ'ɔra yelemɛŋɛrɛ la. Ge kɔ'ɔn yehe ya mɛhe ze'ele tona la sɛla n de ma'an, wo Yenɛ n bote se'em la. 20Yan daa nan be'em yamehe la, ya da ka bote tontɔɔ vom yɛla. 21Nananawa, bene yɔɔrɛ n boe vitooma la te ya daa tona la poan? Yɔɔrɛ ka boe, ya tooma la bahɛ te kum n bɔna. 22Ge nananawa, Yenɛ bahɛ te ya bɔna la fai dɛna Yenɛ yamehe, te ya yɔɔrɔ dela ya bɔŋa zan'an dekɛ bo la Yenɛ ge te ya wan le nyɛ' vom n ka tare ba'ahegɔ Yenɛ zen'en. 23Ge be'em yɔɔrɛ dela kum. Ge Yenɛ zaŋa bo'olom la dela vom sebo n ka tare ba'ahegɔ to Daana Yesu Krista poan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\