Rom 9

1Behɛ ya, mam dole la Krista sɛla te mam yɛta wa dela sera ge dagɛ ponpɔrɔŋɔ ge Yenɛ Sea la mi' n potɛn'ɛrɛ poan. 2Mam tare sunsagaŋɔ la fabelegɔ to ka gɔ'ɔra. 3Ge mam han wa ta'an ne soŋɛ n sɔɔnrɔ, n wan sakɛ ne te Yenɛ kan' ne kan' be'em bo mam, te Krista mɛ da fan' la mam. 4Yudoma dela nɛresɛba te Yenɛ loe te ba de'a la a kɔma te a bahɛ te ba nyɛ' a paŋa la bo ba nɔbiŋere la pa'alegɔ la a Yire. A biŋe a nɔɔrɛ te a wan fan' ba. 5Ge a bo ba ba sɔyaabdoma te Yesu Krista n daa ane wo asaala daa ze'ele la ba buuri poan na. Bala, pɛngɛ ya Yenɛ se'em n sɔe sɛla woo behera la daarɛ woo. Taarɛ. 6Ge mam ka yeti Yenɛ ka eŋɛ sɛla te a daa biŋe a nɔɔrɛ la te a eŋɛ la. Se'ere n sɔe la, dagɛ Israel nɛreba woo te Yenɛ loe te ba dɛna a nɛreba la. 7Bii Abraham yaahe la woo, n de Yenɛ kɔma. Yenɛ daa yele Abraham yeti, Mam biŋe n nɔɔrɛ bo ho yeti, Ho buuri wan yehe la Isaak poan na. 8Te wana wa vɔnrɛ dela kɔmse'a te ba dɔgɛ wo ban dɔgɔre kɔma se'em la dagɛ Yenɛ kɔma. Ge kɔmse'a te Yenɛ ton biŋe a nɔɔrɛ te ba wan dɔgɛ ba la, bama n seren de Yenɛ yaahe. 9Yenɛ daa biŋe a nɔɔrɛ la bo Abraham yeti, Dekɛ yɛ'a wana ma'an, n wan ta lebe ho zen'an yuunɛ wana ma'an na. Te ho pɔga Sarah wan pɛnga bia te ka dɛna bodibila. 10Ge dagɛ la zanwaabe n bala. Bene zuo, ya sɔyaaba Isaak la a pɔga Arebeka daa dɔgɛ la leeba te ba dɛna bodibinto. 11Yenɛ daa yele la se'ere te a nan ka dɔgɛ ba, bii ba tom sɛla ane soŋa bii be'em, Yenɛ daa yele wana wa te a pa'ale te a han loe kɔma la ayema la ge bahɛ ayema la dela enŋa mɛŋa potɛn'ɛrɛ n bote se'em ge dagɛ la ba tooma zuo. 12Yenɛ daa yele Arebeka yeti, keema la wan tee dɛna yebega la taroma. 13Wo gɔŋɔ la n yele se'em la, Mam nɔŋɛ la Yakob ge mam yaɛ Esau mɛ. 14Bala, to nya wan yeti bo? To wan yeti Yenɛ dagɛ tontɔɔdaana? Aai. 15Yenɛ daa yele Moses yeti, Mam zo'ohore la se'em te n bɔta te n zo'ohɛ, ge tara ninbɔn'zɔrɛ bɔ'ɔra se'em te n bɔta te n zɔ a ninbɔn'ɔn. 16Bala, la dagɛ la asaala tooma poan bii n bote sɛla te Yenɛ lɔɔra en. Ge la dela Yenɛ n tare nɛreba ninbɔn'ɔn zuo. 17La golehɛ yele, Egipt teŋa naba yeti, Ge mam bahɛ te ho vɔna la dela, n pa'alɛ n paŋa, ge bahɛ te n yu'urɛ pota teŋparɛ wa zuo. 18Dene poan, Yenɛ tare ninbɔn'ɔn la se'em te a bɔta te a tara ninbɔn'ɔn la en. Ge me bahɛ te basɛba tara sunkanberɛ. 19Ge yamam ayema wan yele mam yeti la ya han de'a bala, bene n sɔe te Yenɛ wan ta'an nyɛ' tuure asaala zen'en? Ane n wan ta'an zagahɛ Yenɛ n bote se'em la? 20Ge n zɔdoma wa, ya wan ta'an tɔgɔra lɛbeha Yenɛ? Yɔgɔrɔ yoore ka sokere yagombaha te, Bene te ho yagom mam bala? 21Bala la, yagombaha la tare sore te a yagom yɔgɔrɔ la n bote se'em. A me ta'an dekɛ yɔgɔ kpile yagom yɔya ayi'. Te deyema dɛna toolom bonɔ ge te a yizuo tara deyema la me tona tooma. 22Te denɛ mea n bala te Yenɛ eŋɛ wa. Yenɛ daa bote a pa'alɛ la a sunsunyiim la a paŋa n zone se'em. A daa din'inhe la suunre bo nɛresɛba te a eŋɛ sunsunyiim la ba, ge te ba nara a sagom ba la. 23Ge Yenɛ daa le bɔta te a pa'alɛ a soŋa n zone se'em. Soŋa sɛka te a daa dekɛ bo tomam sɛba te a tara to ninbɔn'ɔn ge me pon maahom dɛ te to to'e wa. 24Tomam n de sɛba te Yenɛ loe. La dagɛ la Yuda teŋa nɛreba ma'an te a loe, ge a me lagom loe sɛba n dagɛ Yuda teŋa nɛreba mɛ. 25Ge Yenɛ nɔtɔgɔha Hosea golehɛ yeti, Nɛresɛba n daa dagɛ mam nɛreba la, n nya wa yi' ba yeti, Mam nɛreba. Teŋsɛka nɛreba te n daa yeti, Mam ka nɔŋɛ la, n nya wan yeti, Mam nɔŋɛ ya. Zen'se'ehe te ba daa yele ya yeti, Ya dagɛ mam nɛreba la, ba wan yele ya bilam mea te Na'ayenɛ mɛŋa kɔma. 26Ge te zen'sɛka te ba daa yele ba yeti, Ya dagɛ mam nɛreba la, ba wan yele ba bilam mea te Yenɛ mɛŋa kɔma. 27Yenɛ nɔtɔgɔha Isaiah la tɔgɛ Israel la yeti, La hom Israel teŋa wa nɛreba n zo'e wo kolaa tentɔnbin'ihegɔ wa, ba fiin wa n wan lebe na. 28Sagaŋɔ kantɛ n ze'. Ko maahom ba'ahɛ mɛ. Daana la mɛŋa wan bahɛ te ko sige teŋparɛ wa zuo na. 29Wo Isaiah n daa le yele se'em la. Na'ayenɛ n sɔe saazuo doma panhe wa han ka bahɛ ne to nɛreba fiin te ba yee ne, to wan ba'ahɛ ne kalam wo Sodom la, to wan ana ne wo Gomora la. 30Dene poan to nya wa yeti, bo? Sɛba n dagɛ Yudoma la daa ka zegerɛ te ba dɛna tontɔɔ nɛreba Yenɛ nɛŋan. Ge Yenɛ daa dekɛ ba eŋɛ tontɔɔ nɛreba yɛhera la ban nam en se'em la. 31Ge Israel la daa eere la pa'alegɔ seko n wan bahɛ te ba dɛna tontɔɔ nɛreba Yenɛ nɛŋan. Ge ba ka paɛ dɛ. 32Se'ere n sɔe, la ba daa ton nam la ba mɛhe n tom toonse'a la ge ton bahɛ Yenɛ. Ba daa sɛregɛ la kuguse'ere te nɛreba sɛrena la, 33wo lan golehɛ se'em la, N biŋere la kugure Zion poan te de peta nɛreba. De wan dɛna taŋa bahɛ te nɛreba luta. Ge se'em woo n nam en, nyanɛ kan di en.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\