1 JEAN 1

1Jè ndang magtub j’ede’n sei tà ke ɔje dè ndikumgajer ke ndi tutu kété mari ke desêin. Tà ke ɔje dè ndikumgajer nè nga, ndɔ ke kété j’oo tà le’n a, j’an’n se kum jé a tɔ. Tà nè nga, ndɔ ke kété jè jè ter’n j’an’n mbiri-mbiri a, jè manm’n se ji jé j’an a tɔ. 2Ndikumgajer ke ndɔ ke unde loo tee nga, jè j’an’n se kum jé kuwe. Gir’n ke nè á jè j’ɔr’n go tà le’n a, j’ile mber tà le’n j’ade sei a tɔ. Ndikumgajer ke se non nè nga ndi ra Bɔ jéi’t kété mari ɓita ade unde loo tee pan ke kum jé’t ɓai. 3Nyan ke j’an se kum jé a, j’oo se mbi jé a tɔ á j’ile mber’n j’ade sei. Jè j’ile mber’n j’ade sei titeke bè tede kade j’umi nan’t bɔk se Bɔ jéi a, se Ngonn’n Jésu-Krist a tɔ. 4Jè ndang tà nyange nè nga j’ade sei tede kade dè ranel le jéi ɔr’n njêt. 5Nube è lookar, tilkus karé bè géa goto rann’t. E ke nè a è tà ke j’oo tà Jésu-Krist’t á j’ɔr gir ndát-ndát j’ade sei. 6Ke nè á jè tami j’edi nè j’umi nan’t nan’t bɔk se Nube nè jè njiyei dann tilkus’t kêl karé ɓai ɓaa, jè tami tà lanm nal ra ngarankum nyan se ndɔge malang. 7Ke nè á jè njiyei dann lookar’t titeke Nube ndii’n dann lookar’t nga bè ɓaa, j’umi nan’t bɔk a, mese Ngonn’n Jésu-Krist togo kaiya le jéi bere mbak ndát-ndát ɔr kɔke. 8Ke nè á jè tami j’edi nè jè rai kaiya lé ɓaa, jè súi kum ra jéi jèi kuwe a, ngarankum tà goto kem̂ jéi’t a tɔ. 9Nube à inye go ndukunnge le’n lé. E njè ra nyan se dè naje’n. Ke nè á j’ɔri gir majelége le jéi ke nata ɓaa, è à ade kem̂’n à tin mbit dè majelége’t le jèi. Nube à inye go nyanrage ke se dè naje’n lé le jèi nga bere mbak kɔke. 10Ke nè á jè tam j’ede nè jè ra kaiya lé ɓaa, jè ra Nube ke njè tà lanm a, tà le’n urkei kem̂ jé’t lé a tɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\