1 PIERRE 5

1M’ndeje ke ngatɔgege ke dann si’t, tede man géa m’ee ngatɔge made de tɔ. Man nga m’ee njèkɔrgo nyankem̂kon ke ra Krist. Ndɔ ke Krist à tel ree ɓaa, man m’oré se’n nan dè ndubra’t le’n. 2Uli bate kosge le Nube ke um de ji si’t nga se kem̂nda káng. Adi doo unde dè si tá lé, nè i tɔsi kum si dè de’t se kem̂nda káng titeke Nube ndige’n. I rai se kem̂nda káng m i rai tede kinge’n nar tá lé. 3Njé ke Nube kai de um de ji si’t nga, on-in de njanm-njanm tite ngarge bè lé; nè maje kade i teli sei nyan-tɔjege le bate kosge. 4Titeke bè á loo ke ndɔn’t maw njèkul bate kosge à tel kunde loo tee pan ɓaa, à ingei jɔkɔ kunn banga le riɓar ke à ndis ndan lé. 5Sei basage géa, maje kade ulei dè si adi ngatɔgege. Maje kade sei malang i rai ra si ke ngann njékulege le nan tede Nube ute njé ti rage mbeng, nè è uwe noje se njé kule dè dege. 6Ulei dè si gir tɔgmong’t le Nube tede kade è kuwe unn sei unde sei dɔ mbeng kem̂ ndɔ ke è ɔje. 7Nyange malang ke ade kem̂ si olé bɔt-bɔt nga, i risi undei dè Nube’t tede è tɔse kum’n dè si’t. 8I ndii kum si karè, ɔgi kum si ɓi. Sú ke è njèban le si nga uje rɔ ringe’n tite toboi bè. E sang doo ke le kuwe’n kuse’n. 9Ilei rɔ adi nin. I ndai dè kundekem̂’t le si njáng tede sei geri mbak titeke nyankem̂konge nè nga kété teei dè ngakon sige’t dè nang nè ɓá ta. 10Nyankem̂konge ke à rai sei nga, kò’n à tò mbɔr lé. Nè Nube ke ɓar sei nga, nyan-nojege malang in rann’t. E ɓar sei le kade oréi nan se’n dè ndubra’t le’n ke à tò sár se non takul kum ke sei umi nan’t bɔk se Krist. Nube kuwe à tel gɔl sei kade i teli i ndai dè nja si’t njáng anje tɔ pum. 11Maje kade tɔgmong è le’n kuwe sár se non. Maje kade è titeke bè kuwe. 12Man m’an Silas ke ngokon jéi ke get. Takul’n è á m’ndang’n magtub ndêin bè m’ade sei le kule’n dingem kem̂ si’t, le kede’n sei ngarankum noje ke Nube uwe se si nga kade i ligri tutu lagr-lagr. 13Njé ke tooi se ninn de ke kem̂ ɓee-bò ke Babylone rai sei lapya. Dé nga, Nube ɓar de titeke ɓar’n sei bè tɔ. Ngonn’m Marc géa ra sei lapya tɔ. 14Uwei nan kàde si’t sem̂, i rai nan lapya. I tári nan. Sei malang ke umi nan’t bɔk se Krist nga, maje kade kem̂lom nain se si.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\