1 NJE KE THESSALONIQUE 3

1Ndi se kar jé kem̂ ɓee-bò ke Athènes è soo’t ngain dum ndi nan’t nal koo ká si. 2Gir’n ke nè á jè j’ule’n ngokon jéi Timothée ra si’t. Timothée nga è njè njèkule le Nube made jé ke ile mber Tà ke Maje le Krist. Jè j’ule’n le kade ule dingem kem̂ si’t a, le kade ndeje sei a tɔ, tede kade kundekem̂ dè Nube’t le si ɓeɓere’n. 3Jè ra titeke bè le kade nyantosowurge ke rai jèi nè nga yei doo karé géa dann si’t lé. Sei kuwe i geri mbak titeke nyantosowurge nè nga è nyan ke Nube ɔje’n dè jéi. 4Loo ke ndɔ ke jè nain se si ɓai nga, j’ede sei kété titeke nyantosowurge à rai jéi. A ɓaa, ɗarinè nyange nè nga teei ade an-in se kum si ɓá. 5Ndi’m bè anje koo ká si nga tur se’m ngain. Gir’n ke nè á m’ule’n Timothée le kade deje ká kundekem̂ le si ade m’oo. Kerɔte kuwe, m’ɓel kem̂’t m’ede nè bainléa Sú sú sei ade kule ra ndibe le jé tel è nyan ke raikarè. 6Timothée in ra si sei’t tel ree ra jé’t ngɔr nè ɓai. E tel ree se ser tàge ke maje ke ɔje dè kundekem̂ le si se tár nan le si ade j’oo. Timothée ede jè titeke kem̂ si olé dè jé’t dɔ-dɔ. Taɓai, è ede jè titeke ngur tel kan kum jé ra sei pênn-pênn dum le jé jè ɓai. 7Ngakon jége, ser kundekem̂ dè Nube’t le si ke j’oo nga ade kem̂ jé oso nang pon dann nyankumndoo se nyantosowurge malang ke rai jè. 8An! ɗarinè j’aje katch-katch tede j’oo titeke i ndai dè nja si’t njáng dè kum nan’t bɔk se Kuwe-ɓee. 9Ranel malang ke j’inge non Nube’t le jéi tede tà le si nga, ké j’ayé ra’n oiyo nja kandang kade ase loon’t wa? 10Jè deje Nube ndɔ a, kada a, le kade inye loo ade jè tel j’an kum si a, le kade jè tɔl tà nyange ke kundekem̂ le si aw ndoo’n nga a tɔ. 11Maje kade Bɔ jéi Nube kuwe a, Kuwe-ɓee le jéi Jésu a tɔ, ɔri non jé awi se jé ra si’t. 12Maje kade Kuwe-ɓee Nube ade tár nan le si sei se tár ke sei tári dooge malang nga in dè made’t ke kété-kété. Maje kade tár nan le si tanan se tár ke jè tár sei bè tɔ. 13Maje kade Kuwe-ɓee Nube ade ɓengre si ɓisir. Titeke bè á ndɔ tel ree le Kuwe-ɓee le jéi Jésu se njé ke ei lennge malang ɓaa a k’eei dooge ke i tooi se ninn si non Bɔ jéi Nube’t. Doo karé à kase kile tà dè si’t ndan lé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\