1 TIMOTHEE 4

1Ndil-Kem̂nda tam ndàt ede nè: kem̂ ndɔge ke ngeinn’t dooge ke nange à surei kundekem̂ le de kinyei tede le liger go sú’t se dè nyan-ndóge le ndilge ke majelé a tɔ. 2Njé ke nange à ei njé tà lanmge se njékede gosge le súi made dege kade ndemi. Njé tà lanmge se njékede gosge nè nga tàgir le de ke kem̂ de’t wei mɔk-mɔk tite dò ke tɔl se nar nyan ke kule poro kade ker mbon bè. 3Dé nè nga d’ɔge dooge taa nan a, d’ede de le kade ɔgi ra de dè nyankusege ke nange a tɔ. Nè nyankusege nè nga è Nube á unde le kade njétaakem̂-Kristge ke geri ngarankum tà usei rai nin oiyo. 4Nyan malang ke Nube unde nga, è nyan ke maje. Nyan karé bè ke doo à kɔr kile kɔke goto; nè è soo’t le ra’n oiyo kété ɓita kuse ɓai, 5tede tà le Nube se kɔje tà se Nube tel nyan malang ke è unde ade unju nyang-nyang ɓá. 6I tee se nyange nè i ndó njétaakem̂-Kristge ɓaa a i ngonn njèndi ke maje le Jésu-Krist kuwe. Titeke bè á d’a d’an-in ke doo ul ra’n se tàge ke ɔje dè kundekem̂ dè Nube’t. Taɓai d’a d’an-in ke doo ke unn go nyan-ndó ke maje nga nè nga têr-têr. 7Nè tàge ke raikarè se sútàge le kon dinyege ke uwei made nan se kundekem̂ lé nga, ute mbeng. Ule rai bàj dè kile koje dè Nube’t. 8Ndaje ngire ra è nyan ke maje kuwe, nè maje tede le nyange malang lé. Nè kile koje dè Nube’t ɓaa, maje tede nyange malang. Takul kile koje dè Nube’t nga, j’inge’n kunn-ndu ke ɔje dè ndikumgajer ɗarinè a, kem̂ ndɔge ke à reei ɓai a tɔ. 9Tà nè nga è tà kerɔte ke le kade nanan géa taa um kem̂’n dè’t bɔk-bɔk. 10Ke nè á j’ule ra jé ndibe loo kule’t a, jè ra rɔ maje a ɓaa, è tede kem̂ jé ke j’unde tchên dè Nube’t ke njèndi kumgajer. Nube ke njèndi kumgajer nga è njèkaje dooge malang, nè njé ke undei kem̂ de dènn’t tá è njèkaje de ke get ɓai. 11E ke nè á è nyange ke kade i ndó de a, unn ndui ade dé ra a tɔ. 12An tá nè kade doo karé bè géa nedi tede k’ee ke i basa. Nè i tel i nyan-ndaje kum le njétaakem̂-Kristge se tà tami, se pa njiyei, se tár lei, se kundekem̂ lei a, se ra kunju nyang-nyang lei a tɔ. 13I tɔse kumi dè tute magtub ke tò se ninn’n kade njétaakem̂-Kristge a, i ndeje de a, i ndó de nyan a tɔ. I ra titeke bè sár kade m’ree m’ingei dè’t. 14Nyan-noje ke Ndil-Kem̂nda uwe’n sei noje nga i tɔse kumi dè’t maje. Nyan-noje nè nga ndɔ ke inge se go tà ke in tà Nube’t loo ke ndɔ ke ngatɔgege kebi nan ilei ji de dèi’t. 15I tɔse kumi dè nyan nè malang i rise rai nang tà’t. Titeke bè á kaw kum ke kété-kété lei à too’n nata ndái-ndái tàkum dooge’t malang. 16An go rai sêw-sêw a, unde kumkunju dè rai’t ɔje dè nyan ke i ndi a i ndó dooge. Ke nè á i nda njáng dè nyange’t nè ɓaa, i kuwe a aje’n rai a, a aje’n njé ke i ndi a i ndó de nyan nga a tɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\