2 JEAN 1

1Man ngatɔge doo nga, m’ndang magtub nè m’adi i Kyria se ngannige. I nga i dinye ke d’undei se ninn’n gai. I se ngannige malang nga, m’tár sei kerɔte kuwe. E man á m’tár sei se kar’m lé, nè dooge malang ke geri ngarankum tà nga géa tári sei tɔ. 2Jè tár sei tede ngarankum tà ke urkei kem̂ jéi’t ɗarinè. Ngarankum tà nè nga à nain se jéi sár se non. 3Maje kade kem̂noje se kem̂kanm a, se kem̂lom ke in ra Nube’t se ra Ngonn’n Jésu-Krist a tɔ, nain se jéi tede kade jè tári nan kerɔte kuwe. 4Ra’m nel’m ngain dè kinge ke m’inge ngannige njiyei dann ngarankum tà’t titeke Bɔ jéi unn’n ndu’n ade jèi. 5Kyria, ɗarinè m’ra ndoo rai’t: ade jè tári nan. E ndukunn ke ndɔ ke j’ingei kété mari ke desêin nga kuwe á m’ndang m’adi m è ke kige lé. 6Ke nè á jè tári Nube kerɔte ɓaa, ade jè tári nan. E ke nè á è ndukunn le Nube ke ndɔ ke j’ede sei tà’n. 7Njé tam tà lanm sú’n dooge kade ndemi bule ngain undei loo teei ɗarinè ɓá ta. Njé lanmge nè nga mbati tami ndàt titeke Jésu-Krist ree dè nang nè se danra’n. Doo ke tam ndàt ede nè Jésu-Krist ree se danra’n dè nang nè lé nga, è njè tà lanm a, è njè kɔse tà se Krist a tɔ. 8Undei kumkunju dè ra si’t tede kade kule ke jè ra nga tɔ ra jéi’t karè lé, nè le kade ingei nyankuge dè ji si tá. 9Nanan ke nda njáng dè nyan-ndó’t le Krist lé á unn tà ke rang karè ile dè’t ɓaa, um se Nube nan’t bɔk lé. Nanan ke nda njáng dè nyan-ndó’t le Krist ɓaa, um nan’t bɔk se Nube a, se Ngonn’n a tɔ. 10Ke nè á doo karé ree ra si’t á ree se nyan-ndó le Krist nè nga lé ɓaa, uwei nin ke ra si’t kem̂ kei le si lé a, edi nin edi nè: «I ree se maje’n» lé a tɔ. 11Ke nè á edi nin edi nè: «I ree se maje’n» ɓaa, sei umi se doo nè nan’t bɔk dè kule rannge ke majelé nga ɓá ta. 12M’aw se nyange bule ngain le ndang kade sei. Nè m’ndige le ndang tà’n kem̂ magtub’t lé. Nè m’unde kem̂’m tchên le kaw ra si’t kɔje se si tà se tà’m njan-njan. Titeke bè á dè ranel le jéi à maje kɔr’n njêt. 13Ngann le ngokoin ke dinye ke Nube ɔr’n unde’n se ninn’n gai nga, rai nin lapya ngain.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\