2 NJE KE THESSALONIQUE 2

1Tà ke ɔje dè ndɔ tel ree le kuwe jéi Jésu-Krist se tà ke ɔje dè kɔse nja jéi nan rann’t nga, ngakon jége, jè deje sei 2le kade in-in kalang adi tàgir le si aw yo-yo nè-nè lé. Adi kem̂ ɓel ke ɔje dè nel tà ke in ra doo karé’t éké tà karé bè, éké magtub karé ke d’ede nè in ra jé jè’t ade bainléa i giri edi nè ndɔ tel ree le Kuwe-ɓee nga tee ɓá ta. 3Adi doo karé libe kum si se nel tàge ke titeke bè nga lé. Gar-gar, kété ɓita kade ndɔ nè tee ɓai nga, dooge à in-in le rɔi se Nube a, doo njè kɔse tà mbeng ke è ngonn le njè tuju à kundei loo teei pa ɓita. 4Ngonn le njè tuju se non à kɔse nang kin, nyange malang dooge dɔyi nin éké nyan malang ke è ngarankum nyan ke dooge ilei koje dè’t nga, è à ute mbeng. Taɓai è à ndige le kaw sár ndi kem̂ kei ke tò se ninn’n le Nube, à ra ra’n ke Nube gée ɓai a tɔ. 5Loo ke ndɔ ke m’nain’n ra si’t nú ɓai nga, m’ede sei tà nè nga. Ké kem̂ si wei nal dè’t ta wa? 6Ɗarinè, sei geri nyan ke ɔge’n loo tee nga ɓá. Doo ke tuju se non nè nga à unde loo tee ndɔn’t ke kàde’n le’n ase deĵ. 7Tɔgmong le njèkem̂yêr nè nga unn gir ra kule ɓá. Tɔgmong nè nga tò loo ɓɔyɔn’t ɓai. Loo ke njè kile’n kage ɗarinè à goto ɓá ɓaa, è à unde loo le tee ra kule le’n ta. 8Njèkem̂yêr ke njè kɔse tà mbeng à unde loo tee ɓaa, ke loon’t nè kuwe, kundu tà Kuwe-ɓee Jésu à unde’n tɔl’n soin. Kuwe-ɓee Jésu à gudu’n ngoin-ngoin ndɔ tel ree’t le’n se ra’n ke ndoin kein-kein dann ndubra’t. 9Loo ke ndɔn’t njè kɔse tà se Nube nè nga à unde loo tee ɓaa, è à ra kule se tɔgmong le Sú. E aw se tɔgmong ke bò le ra’n nyankɔbege se nyange ke dum kum a se nyan-tɔjege gai-gai le sú’n dooge. 10Njè kɔse tà se Nube nè nga à ra nyange ke majelé ke se ri de-ri de le sú’n kum dooge kade tuji. Dooge ke njè kɔse tà se Nube à tuju de nga, ei dooge ke ndigi taai ngarankum tà ke ayé kaje de nga lé. 11Gir’n ke nè á Nube ule’n se tɔgmong ke njè kade dooge ndemi le kade umi kem̂ de dè tà lanm’t. 12Dooge malang ke mbati kundei kem̂ de dè ngarankum tà’t, nè rai ranel dè nyan ke se dè naje’n lé nga, d’a gangtà dè de’t kuwe. 13Ngakon jége, sei kotárge le Kuwe-ɓee, jè ɓaa jè ra Nube oiyo se ndɔge malang tede le si. Jè ra’n oiyo tede tɔr ke è tɔr sei kété mari ke desêin tede le kaje si se go tɔgmong le Ndil-Kem̂nda. Ndil-Kem̂nda tɔr sei undei sei se ninn’n gai tede kem̂ si ke undei dè ngarankum tà’t nga. 14Nube ɓar sei ɔje dè è ke nè nga se go Tà ke Maje ke ndɔ ke j’ile mber’n j’ade sei. Sei oréi nan se Kuwe-ɓee le jéi Jésu-Krist dè ndubra’t le’n. 15Bè ɓaa, ngakon jége, i ndai dè nja si’t njáng i ngonmi nyange ke ndɔ ke jè ndó sei se tà jé éké se magtub nga meĵ-meĵ. 16Bɔ jéi Nube tár jéi, è sɔl kem̂ jéi sár se non ade jèi kundekem̂ tchên ke maje ngain. Jè deje Bɔ jéi Nube a, jè deje Kuwe-ɓee le jéi Jésu-Krist a tɔ, 17le kade sɔli ngarankem̂ si adi sei tɔg si tede kade nyanra si se tà tam si è ke maje se ndɔ-ndɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\