3 JEAN 1

1Man ngatɔge doo nga, m’ndang magtub nè m’ade kotár le’m Gaius ke m’tár’n ke kerɔte kuwe. 2Kotár le’m, m’ndinge kade aw maje ke kété-kété ɔje dè nyange malang. M’ndinge kade danrai aw maje ke kété titeke ngarankum rai aw’n maje nga bè tɔ. 3Ra’m nel’m ke dum tede njétaakem̂-Kristge ke nange reei edi man titeke i liger lagr-lagr dè ngarankum tà’t nga ɓai. Taɓai, ei edi man titeke i njiye se go ngarankum tà nè nga ɓai a tɔ. 4Ranel le’m ke bò ngain ɓaa, è koo ke m’oo titeke ngannemge njiyei dann ngarankum tà’t se ndɔge malang. 5Kotár le’m, i ra nyan ke maje se kem̂nda káng tede le njétaakem̂-Kristge ke ei mbage. 6Dé nè nga, d’ɔrgo ser tár ke i tár de non njékebe nange’t le Nube. I ra se de dé mbage ke d’a d’aw, tede kade ile riɓar dè Nube’t. 7E tede ri Jésu-Krist á dé tee d’aw’n anje kinge nyan ji njé ke geri Nube’t lé. 8Dooge ke titeke bè nga, gar-gar adi j’ɔsi gir de loo kile mber ngarankum tà’t nga. Ke nè á jè rai titeke bè ɓaa, jèi njémade kulege le de kerɔte kuwe. 9M’ndang tà karè bè ke ase loon’t m’ade njékebe nange le Nube. Diotrèphe ke ndige k’ee ngawtà de nga ute tà le jé mbeng. 10Gir’n ke nè á loo ke ndɔn’t m’a m’aw ɓaa, m’a m’ede’n nyange ke majelé ke ra nga ndàt. Taɓai, m’a m’ede’n tàge ke majelé ke è tam ɔje’n dè jé. E ke nè kuwe ase’n lé ɓai, è mbate kuwe njétaakem̂-Kristge ke rann’t. Dooge ke ndigi kuwei de ke ra de’t géa, ɔge de dè’t a, rɔ de kɔke dann njékebe nange’t le Nube a tɔ. 11Kotár le’m, i ndaje nyanra ke majelé lé, nè i ndaje nyanra ke maje tá. Doo ke ra nyan ke maje nga è le Nube. Doo ke ra nyan ke majelé nga an Nube lé. 12Dooge malang ɔri go tà le Démétrius ke maje. Ngarankum tà nga kuwe géa ɔrgo tà le’n ke maje a tɔ. Nè jè géa, j’ɔrgo tà le Démétrius ke maje tɔ. I Gaius, i ger mbak titeke tà ke jè tam nga è ngarankum tà kuwe. 13M’aw se tàge ngain le ndang kadi. Nè m’ndige le ndang tà’n kem̂ magtub’t lé. 14M’unde kem̂’m tchên le kaw kan-in ngɔr kade j’ɔje’n nan tà se tà jé njan-njan. 15Maje kade kem̂lom nain sei. Basa madige rai nin lapya ngain. I ra lapya made jége ke nú karé-karé se ri de-ri de ade jè tɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\