JACQUES 4

1Kɔl nan se tin nan le si nga, ké i geri loo ke in-in tutu wa? Kɔl nan se tin nan le si nga in-in ra ngur nyange’t le danra si sei’t á ndii à rɔi se si. 2Sei ndingei nyan nè ingei lé. Loo ke sei ndingei nyan á ingei lé ɓaa, i teli i rai kem̂kein a, i rai jang se nan a tɔ. Nè né è bè géa sei asi kingei nyan ke i ndigei nga lé. Sei i kɔli nan a, i tin-in nan a tɔ. Sei kɔi nyan nè ingei lé tede i kɔi Nube se go rebe’n lé. 3I kɔi nyan ɓaa ingei lé tede sei kɔi le kawi tuji kɔke dè ngur nyange ke majelé ke ra si’t nga karè. 4Sei njé mbate Nubege! Doo ke uwe made nan se nang nè nga è njèban le Nube. Ké sei geri titeke bè lé wa? Doo ke ndige kuwe made nan se nang nè ɓaa, è kuwe tel ra’n ke njèban le Nube ta. 5Tà ke dé ndang kem̂ Magtub’t d’ede nè: «Kebe ke Nube ade urkei kem̂ jéi’t nga, ngur konɓee dènn’t ra Nube pênn-pênn. Ké sei giri titeke Magtub tam tà nè nga kenon-non karè wa? 6E uwe se jéi noje ke bò. Gir’n ke nè á Magtub ke tò se ninn’n tam’n ede nè: «Nube ute njé ti ra dege mbeng, nè è uwe noje se njé kule dè dege.» 7Ulei dè si adi Nube. Ilei rɔ adi sú ɓaa, à an-in sei kaw heb. 8Agi ngɔr ke ra Nube’t ɓaa, è géa à age ngɔr ke ra si’t tɔ. I togoi ji si, sei njé ra majelége; ɔri se-nyange ke majelé kɔke dè ɓengre si’t, sei njé kem̂ jooge. 9Habi! an-in kumndoo le si sei kuwe ɓaa, i turi hal si, i non-in tede nyanra sige’t adi gɔge kogo le si tel gɔge non a, adi ranel le si tel è kem̂kon a tɔ. 10Ulei dè si adi Kuwe-ɓee ɓita à tel sei ke dooge ke bòi ɓai. 11Ngakonmge, i tami tà ke majelé se nan lé. Doo ke tam tà ke majelé se ngokon’n ke njètaakem̂-Krist éké gangtà dènn’t ɓaa, è tam tà ke majelé dè gute-ndu’t a, gangtà dè gute-ndu’t a tɔ. Ke nè á i gangtà dè gute-ndu’t ɓaa, i njèkan dè gute-ndu sêw-sêw lé ta, nè i tel i njègangtà dè gute-ndu’t. 12Nube kuwe karé á njèkunde gir gute-ndu a, è njègangtà a tɔ. E nga asekum kaje doo éké asekum tuju doo a tɔ. Nè i ke njègangtà dè doo ndul madi’t nga, ké i nan wa? 13Ooi! sei njé tam ɗarinè kedi nè: «Ɓila éké barè j’à j’aw kem̂ ɓee ke nè’t éké ke nú’t. J’à ndi tutu ɓal karé, j’à tur gir ji jé le kinge nar» nga, adi kum si sú sei lé. 14Nè sei geri nyan karé bè ke à tee dè si’t barè nga lé. Ké ndikumgajer le si nga è nyan ri wa? Sei i tooi tite kundu mann ke tee, nè mbɔr ɓaa sanrin sakte bè. 15E soo’t kade i tami edi nè: «Ke nè á Kuwe-ɓee ndige ɓaa, j’à ndi kumgajer a, j’à ra nyan ke bè éké nyan ke nè.» 16Nè ɗarinè, sei kuwe in-in se dè si ɔji rebe nyange le si undei kàde si. Kunde kàde ke titeke bè nga majelé. 17Loo ke doo karé ger nyan ke maje ke kum ra, nè è ra lé ɓaa è ra majelé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\