LOOKILERA’N 13

1Taɓai m’an dan karé ke rang unde loo tee dann ba-bò kate’t. Dan nè nga ube gajennge dɔg a, dènnge ei ji sejimute a tɔ. E tule jɔkɔ ke ndoin asenan se kɔnyon tu gajennge’t karé-karé malang. Rige ke dé ndang tu dènnge’t karé-karé malang nga ei rige ke ɔje dè tam tà ke majelé se Nube. 2Dan ke m’an’n nga tanan se kak. Nè nja’n ɓaa tanan se nja dan ke ri’n nè «Ours» a, tà’n tanan se tà toboi a tɔ. Dan-kɔbe ade dan nè nga tɔgmong le’n se kutu-ngar le’n a, se dèmong le’n ke bò a tɔ. 3Dan nè nga d’ade’n dò ke ase yo’n dè’n karé’t. Nè dò nè nga ide ndarr. Dooge ke dè nang nè bere mbak nga, ndil de tee an-in soin-soin ade umi goon’t. 4Dooge malang ulei dè de nang non dan-kɔbe’t ɗɔyi nin tede tɔgmong le’n ke tel’n ade dan nè nga. Dooge ulei dè de nang non dan’t nè nga ɗɔyi nin edi nè: «Ké nan á tɔg’n asenan se le dan nè nga wa? Ké nan asekum rɔ se’n wa?» 5D’inye loo d’ade tàge ke tur-tur se tà nede Nube kujei nan tà dan’t nè nga pɔt-pɔt. D’ade’n tɔgmong kade ra’n kule ase nange kɔr-sɔ-gidé-joo. 6E unn gir tam tàge ke majelé se Nube. E taje ri Nube a, loo ndi’n a tɔ. Dan nè nga taje dooge ke ndii danrán a tɔ. 7D’inye loo d’ade’n kade rɔ se dooge le Nube ke tooi se ninn de a, kade tête de rɔ a tɔ. D’ade’n tɔgmong kade on kosdooge se girkoje dooge ke dè nang nè ke tà tam de è gai-gai a, dooge ke se dè ɓee-dè ɓee a tɔ. 8Dooge malang ke ndii dè nang nè nga à ulei dè de nang non dan’t nè ɗɔyi nin. Njé ke ulei dè de nang non dan’t ɗɔyi nin nè nga, ei dooge ke mari loo kunde gir nang’t kuwe, dé ndang ri de kem̂ magtub ndikumgajer le Ngonn bate ke ndɔ ke dé tɔl’n nga lé. 9Nanan ke ka mbi’n tò tutu ɓaa, maje kade ur mbi’n oo’n tà nè: 10Doo ke d’uwe dè nja dangai d’ɔje’n dè’n ɓaa, à aw dangai’t kuwe. Doo ke d’ɔje kade wei yo kuye kaskar ɓaa, à kwei yo kuye kaskar kuwe gar-gar. Gir’n ke nè á, maje kade dooge le Nube ke tooi se ninn de oréi tà njak dè kundekem̂ dè Nube’t le de. 11Go’t gugu, m’an dan karé ke rang unde loo tee dè nang nè. Dan nè nga ube gaje’n joo tite gaje ngonn dege-bate. Dan nè nga tam tà tite dan dan-kɔbe. 12Dan ke unde loo tee ɗarinè nga aw se tɔgmong le ra’n nyange tàkum dan ke desêin’t. E ra ade nang nè se dooge bere ke ndii tutu ulei dè de nang non dan ke kété d’ade’n dò á ide ndarr nè nga, ɗɔyi nin. 13Dan ke njèkon’t joo nè nga ra nyankɔbe ke bò. Taɓai è ade por in danrán been ree oso nang ade dooge malang an-in se kum de. 14E libe kum dooge ke dè nang nè se nyankɔbege ke kade tɔli nyan ndajii dan ke ndɔ ke d’ade’n dò ke ase yo’n á tel ndi kumgajer ɓai nè nga. 15Dan ke unde loo tee dè nang nè nga ule kebe kem̂ nyan ke dé tɔl ke dé ndaje’n dan ke kété d’ade’n dò nga. Nyan ke dé tɔl dé ndaje’n dan nè nga unn gir tam tà. Dooge malang ke mbati kulei dè de nang nonn’t nga, è ade dé tɔl de kɔke. 16Dan ke njèkon’t joo nè ɔse dooge malang, ngannge se njé ke tɔgege, bawge se njéndooge, ɓerge se dooge ke ndii dè de pal, ade dé tɔse nyankorji jikon de’t se nat-non de’t. 17Doo karé bè géa, ke nè á d’ɔse nyankorji éké ri dan éké kɔr nyan ke aw nan’t se ri dan nè nga rann’t lé ɓaa, è ase ndogo éké kige nyan ndan lé. 18Doo ke njèkumkunju ɓaa à ter gir nyan nè nga. Doo ke njègos nyanger ɓaa à mbɔje kɔr nyan ke ɔje dè dan nè nga. Kɔr nyan ke ɔje dan nga, è aru mute-mute se kɔr-mute-mute gidé-mute-mute.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\