LOOKILERA’N 14

1M’an loo gerer ɓaa, m’an Ngonn bate nda dè mbal ke ɓee-bò ke Sion. Dooge le’n ke aru dɔg loo aru se kɔr-sɔ-gidé-sɔ ei se’n nan’t. Dé ndang ri Ngonn bate se ri Bɔ’n nat-non de’t. 2M’oo ndu doo ɓar danrán asenan se ká mann ba-bò kate ke ule wuu-wuu bè. Ndu doo nè nga ɓar ngain tite ndi ke ndang bè a tɔ. Ndu doo ke m’oo nga ɓar asenan se kundu-jêng ke njékundennge undei adi ɓar bè. 3Dooge ke aru dɔg loo aru se kɔr-sɔ-gidé-sɔ nga ɔsi pa ke kige non kutu-ngar’t tàkum nyankundege ke sɔ se tàkum ngatɔgege. Doo karé bè ke asekum ndó pa ke kige nè nga goto. Nè njé ke aru dɔg loo aru se kɔr-sɔ-gidé-sɔ ke in-in dè nang nè kuwe karé á asi ndói pa ke kige nè geri. Ei dooge ke ndɔ ke Ngonn bate gang dè de dè nang nè. 4Ei dooge ke rai nyan se dè naje’n a, inyei ra de nyêin dann mage polé le dooge ke dè nang nè lé a tɔ. Loo malang ke Ngonn bate aw tutu nga, d’unn dè nja’n têr-têr. Dé nè nga dé dooge ke Ngonn bate gang dè de dann dooge ke dè nang nè. E gang dè de le kade dé ko nyange ke desêin le Nube a, le’n è a tɔ. 5Tà lanm tee tà de’t ndɔ karé bè lé. Dé njé ra nyan se dè najennge m doo ile tà dè de’t nja karé bè géa lé. 6Taɓai, m’an doo ke danrán karé ke rang nel se bage’n aw dann danran’t danné bɔp. E aw se Tà ke Maje ke tò se non tede kile mber’n kade dooge malang ke ndii dè nang nè. Mber Tà ke Maje nga ɔje dè kosdooge a, girkoje dooge malang ke dè nang nè ke tà tam de è gai-gai a, se dooge ke se dè ɓee-dè ɓee a tɔ. 7Doo ke danrán ke m’an’n nel bage nga tam tà se ndu’n ke bòi beng ede nè: «Ilei koje dè Nube’t a, ulei ndubra dènn’t a tɔ, tede kàde gangtà le’n nga tee ɓá. I ɗɔyi Nube ke njèkunde danran se nang a, ba-bò kate se ngire mannge ke an-in kutch-kutch a tɔ.» 8Doo ke danrán ke njèkon’t joo ndolè go njè ke desêin nga se tà tànn’t ede nè: «Babylone ke bòi nga oso! Babylone ke bòi nga oso! Babylone nga è njè kade girkoje dooge gai-gai malang weii yo wong tò se nan ke kaiya’t asenan se yibe nduu wong ke tɔl dooge singling bè.» 9Doo ke danrán ke njèkon’t mute ndolè go madennge. E tam ndàt se ndu’n ke bòi beng ede nè: «Ke nè á doo karé ule dè’n nang ɗɔi’n dan nè éké nyan ke dé tɔl dé ndaje’n dan nè nga, éké inge nyankorji nat-nonn’t éké da-jinn’t ɓaa, 10è géa d’ade nim yibe nduu wong kem̂ bai wong’t le Nube kade an-in. Dooge nè nga d’a d’ade nyan ke ker jengleng à mbutu por kon de kade nyantosowur ra de. Nyantosowur nè nga à ule de ndibe tàkum dooge ke danrán ke tooi se ninn de a, tàkum Ngonn bate’t nga a tɔ. 11Dooge malang ke ulei dè de nang ɗɔyi dan nè nga éké nyan ke dé tɔl dé ndaje’n dan nè, éké nanan ke d’ɔse nyankorji se ri dan nè nga rann’t ɓaa, loo taa kebe le de à goto. Sà nyantosowur ke ra de nga ube ngɔk-ngɔk se ɓal-ɓal ndɔɔ a, kada a tɔ.» 12Gir’n ke nè á, maje kade dooge le Nube ke ilei koje dè ndukunnge le’n nga oréi tà de njak dè kunde kem̂ de dè Jésu’t. 13Go’t gugu ɓaa, m’oo ndu doo ɓar danrán ede nè: «I ndang tà nè: njé ke umi nan’t bɔk se Kuwe-ɓee á weii nga, ɗarinè ndii dann ranel’t ta.» Ndil tam ede nè: «Oiyo, maje kade dé taa kebe dè kule ra ndibe loo kulege’t le de kerɔte kuwe, tede kule nyanra de ke maje nga à utu go de.» 14Loo ke m’unn kum’m ke dɔ ɓaa, m’an kil ndi ke nda káng-káng. Doo karé ke tanan se Ngonn doo ndi dann kil’t le ndi nè nga. E ule jɔkɔ ke ra se nar-ɔr dènn’t, uwe ngɔrong ke ate pem̂ jinn’t a tɔ. 15Taɓai doo ke danrán karé ke rang unde loo pitring tee kem̂ kei ke tò se ninn’n. E tam tà se ndu’n ke bòi beng ede doo ke ndi dann kil ndi’t ede nè: «Ile ngɔrong lei nang lêr-lêr uje’n ko, tede ko ke dè nang nè nga tutu ɓá a, nan sà’n tee ɓá a tɔ.» 16Doo ke ndi dann kil ndi’t nga ile ngɔrong le’n lêr dè nang nè, uje’n ko. 17Doo ke danrán karé ke rang unde loo tee gile kei le Nube ke tò se ninn’n danrán. E nga géa uwe ngɔrong ke ate pem̂ jinn’t tɔ. 18Doo ke danrán karé ke rang ke aw se tɔgmong dè por’t unde loo tee pitring dè ɗinger loo nyankuje-mese’t. E tam tà se ndu’n ke bòi beng ede made’n ke uwe ngɔrong ke ate pem̂ jinn’t nga ede nè: «Ile ngɔrong lei ke ate pem̂ non nang lêr uje’n kul nduu ke dè nang nè ɗap i gang, tede kul’n nga ɔɔ ɓá.» 19Doo ke danrán nga ile ngɔrong le’n lêr nang uje’n kul nduu ɗap gang ile kem̂ rebe mboré mann nduu wong ke bò le Nube nga. 20Dé mbule kul nduu nè se nja de kem̂ rebe mboré mann nduu’t nè gide ɓee-bò’t nata. Mese tee kem̂ rebe mboré mann nduu’t nè nga ule loo gɔngong-gɔngong ase kurloo aru mutege bè a, in sár aw ɔde aljem̂ ke tà sindege’t a tɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\