LOOKILERA’N 5

1E ke ndi kutu-ngar’t nga, m’an magtub ke dé ndang nyan gidé a, kem̂é a tɔ, jikonn’t. Magtub nè nga, dé tinye tà se nyankorji ji sejimute. 2Go’t gugu ɓaa, m’an doo ke danrán ke njètɔg. E deje tà se ndu’n ke bòi bèng ede nè: «Ké nan asekum tutu tà nyankorjige ke dé tinye’n tà magtub’t nè nga le teen kem̂ kan wa?» 3Nè doo karé bè ke danrán éké dè nang nè, éké gir nang’t ke ase teen tà magtub nè nga le kan kem̂ goto. 4M’non ngain tede d’inge doo karé bè ke asekum teen tà magtub nga le kan kem̂ goto. 5Nè ngatɔge karé dann madennge’t ede’m ede nè: «I non lé ta. An! toboi ke girkoje’t le Juda, toboi ke in girkà’t le ngar David nga tête rɔ. E asekum tutu tà nyankorjige ke dé tinye’n tà magtub nè nga le teen kem̂ kan.» 6M’an Ngonn bate nda dɔ dann kutu-ngar’t danné bɔp. Ngonn bate nè nga tò titeke d’uje kɔbe’n bè. Dange sɔ se ngatɔgege an-in dè’n king-king. Ngonn bate nè nga aw se gajennge ji sejimute a, kumnge ji sejimute a tɔ. Kumnge ke ji sejimute nga ei ndilge le Nube ke ji sejimute ke è ule de se loo malang dè nang nè. 7Ngonn bate nga ree taa magtub jikon è ke njè ndi kutu-ngar’t. 8Loo ke è taa magtub nè nga pat ɓaa, nyankunde ke sɔ se ngatɔgege ke kɔr-joo-gidé-sɔ ɔsi keje de nang non Ngonn bate’t ɗɔyi nin. Ei karé-karé malang ei se kundu-jêng se baige ke dé ra se nar-ɔr. Wubu ke dé ra se katchatcha rusu kem̂ baige nè neĵ-neĵ. Wubu ke ra se katchatcha nga è kɔje tà se Nube le njé ke tooi se ninn de. 9Nyankundege ke sɔ se ngatɔgege ke kɔr-joo-gidé-sɔ nè ɔsi pa ke kige ɗɔyi Ngonn bate edi nè: «I kuwe se kari asekum taa magtub nè le tutu nyankorji ke dé tinye’n tà’n. Tede è i kuwe á ndɔ ke dé tɔli. E i kuwe á uge dè girkoje dooge malang dè nang nè ke tà tam de è gai-gai se kosdooge a, se girkoje dooge se dè-ɓee-dè ɓee se mesi ade Nube. 10I tel de ke ngarge a, ke njékuje nyan-mesege le Nube le jé. Dooge nè nga à on-in ɓee dè nang nè.» 11Taɓai m’an loo gerer ɓaa, m’oo ndu dooge ke danrán an-in dè kutu-ngar a, dè nyankunde ke sɔ a, dè ngatɔgege a tɔ, ulei nan’t wàk. Kosdooge ke danrán nè nga kɔr de dum mbɔje. 12Ei ɔsi pa se ndu de ke bòi beng edi nè: «Ngonn bate ke ndɔ ke dé tɔl’n nga, maje kade inge tɔg se nyanbaw, se kumkunju se tɔgmong se riɓar se ndubra a, se ɗɔi a tɔ, ei le’n.» 13Go’t gugu, m’oo ndu nyankundege malang ke danrán se ke dè nang nè, ke gir nang’t se nyankundege ke dè ba-bò’t se nyankundege malang ke Nube unde de ɔsi pa edi nè: «E ke njè ndi kutu-ngar’t a, Ngonn bate a tɔ nga, maje kade ɗɔi se riɓar, ndubra se tɔgmong ei le’n kuwe sár se non.» 14Nyankundege ke sɔ nè nga tami edi nè: «Oiyo, maje kade è titeke bè kuwe.» Ngatɔgege ɔsi keje de nang ɗɔyi Ngonn bate.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\