LOOKILERA’N 6

1Loo ke m’an loo gerer ɓaa, m’an Ngonn bate tutu tà nyankorji karé dann madege ke ji sejimute’t nga. M’oo ndu dan karé dann madege’t ke sɔ tam tà ade ndu’n ɓar tite ndi ke ndang bè, ede nè: «I ree.» 2Go’t gugu, m’an sinde-gaglam. Doo ke al dè sinde’t nè nga uwe ngɔndong jinn’t. Doo nè nga d’ade’n jɔkɔ gon rɔ. E gon rɔ ke aw tede le tête rɔ. 3Loo ke Ngonn bate tutu tà nyankorji ke njèkon’t joo ɓaa, m’oo ndu dan ke njèkon’t joo tam ede nè: «I ree.» 4Sinde-ndai unde loo tee pitring. Doo ke njèkal’n nga d’ade’n kuye kaskar ke bòi bember jinn’t a, d’ade’n tɔgmong le kade uwe’n kem̂lom wont ɔr kɔke dè nang nè. E ra titeke bè tede kade dooge tɔli nan. 5Loo ke Ngonn bate uwe tà nyankorji ke njèkon’t mute tutu ɓaa, m’oo ndu dan ke njèkon’t mute tam ede nè: «I ree.» Loo ke m’an loo gerer ɓaa, m’an sinde-gann. Doo ke njèkal’n nga uwe nyan-kɔje kwɔi nyan jinn’t. 6M’oo ká nyan ɓar asenan se ndu doo dann nyankundege ke sɔ’t tam ede nè: «Ko têl kem̂ ngonn nyan-mbɔje nyan karé bere kuwe à è kum nar kule ke ndɔ karé. Ko gɔje kem̂ ngonn nyan-mbɔje nyan mute bere kuwe à è kum nar kule ke ndɔ karé tɔ. Nè wubu se yibe ndu ɓaa, i tuji de kɔke lé. 7Loo ke Ngonn bate tutu tà nyankorji ke njèkon’t sɔ ɓaa, m’oo ndu dan ke njèkon’t sɔ tam ede nè: «I ree.» 8An! loo ke m’an loo gerer ɓaa, m’an sinde-mɔse. Doo ke njèkal’n nga ri’n nè yo-kos. Ɓee le njé ke koo ndolè goo’n. Dè kum nang ke tɔ sɔ nga, d’ade yo-kos se ɓee le njé koo gang ɔje dè è ke karé. Yo-kos se se ɓee le njé ke koo à tɔli dooge se kuye kaskar ke bòi bember se ɓo a, se yo-kos a, se dan-tonge ke dè nang nè a tɔ. 9Go’t gugu, Ngonn bate tutu tà nyankorji ke njèkon’t mi. Ke loon’t nè kuwe, m’an ngarankum ra njé ke ndɔ ke dé tuje kɔbe de tede tà le Nube ke kété ɔri go nga tooi gir ɗinger loo nyan-kuje mese’t. 10Dooge nè nga tami tà se ndu de ke bòi beng edi nè: «Kuwe-ɓee, i i doo ke get ke i tò se ninni gai. Dooge ke ndii dè nang nè nga, ké a i tile mbɔr sár ndɔ ke ra a i gangtà dè de’t wa? Ké ndɔ ke ra a i deje tà dè tɔl ke ndɔ ke ei tɔli jè nga wa?» 11Dooge karé-karé malang ke ndɔ ke dé tɔl de nga, d’ade de kubu ke nda ke bòi ɔr gide nja de nang ndêt-ndêt. Taɓai d’ede de kade taai kebe ndêin ɓai a, le kade kɔr njémade kulege le de se ngakon dege ke d’ade tɔl de ase deĵ ɓita. 12Loo ke Ngonn bate teen tà nyankorji ke njèkon’t mute mute nga, m’an loo gerer ɓaa, nang unn gir yei ɓuk-ɓuk. Ke loon’t nè kuwe kàde tel ndul ndang-ndang tite kubu ndoo bè. Ra nan bere mbak tel ker tite mese bè. 13Kɔnyonge ke kàde danran’t teei tosoi nang asenan se kage koté ke nel-bò yei’n ade ɓew’n ur nang bè. 14Danran ɓir ra’n tite kam magtub ke dé ɓir bè. Taɓai mbalge se dè goré looge malang ndɔti inyei loo nda de ke kété karè. 15Ngarge se dooge ke ngak-ngak se njékan dè njérɔge ke ngak-ngak se bawge se njé tɔgmong-ge se ɓerge a, se dooge ke ndii dè de pal dè nang nè an-in awi ɓɔyɔi ra de kem̂ bolè mbalge se bolè herge a tɔ. 16D’ede mbalge se herge nè nga d’ede nè: «I jɔréi dè jé’t adi kum è ke ndi kutu-ngar’t nga oso dè jé’t lé. I jɔréi dè jé’t tede kade wong ra Ngonn bate nga dè jé’t lé a tɔ. 17Ndɔ ke wong ke bò le è ke ndi kutu-ngar’t a, se le Ngonn bate nga ree ɓá. Ké nan asekum nda dɔ kem̂ ndɔn’t nè nga wa?»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\