TITE 3

1Olé kem̂ njétaakem̂-Kristge malang le kade ulei dè de adi njékɔr non dege se njékonɓeege nga gar-gar. Olé kem̂ de le kade d’ile koje dè de’t a, le kade rai nyan ke maje se ndɔ karé-karé malang. 2Olé kem̂ de le kade ei njé taje nduge lé a, njé ɓeekosge lé a tɔ. Nè maje kade ei njé tam tà se ndu noje a, ei njé kaw lom-lom ra dooge’t malang a tɔ. 3Jè géa, kété jè njé kem̂ tɔ kuju tà lége, njé dum nange tà Nube’t a, njé ndemge a tɔ. Jè nga kété jè ɓerge le ngur nyange ke gai-gai a, jè njé ra majelége se njé kem̂keinge a, jè njé kɔr nan njêtge a tɔ. 4Nè né è bè géa, Nube Njèkaje jèi kile kem̂-maje se tár le’n ke nata tede dooge malang. 5Nube aje jèi tede nyanra jé ke se dè naje’n ke ndɔ ke jè ra nga lé. Nè è aje jè se go kem̂kanm le’n. E tel jè ke dooge ke koje kige se koje ke Ndil-Kem̂nda tel oje jè rang. 6Ndil-Kem̂nda nè nga, Nube ade taa kem̂ jéi pel-pel takul Jésu-Krist Njèkaje jèi. 7Jésu-Krist ɔr tà dè jéi’t se go kem̂noje le’n tede kade jè teli jèi njé kinge nyan-ndubege se go kundekem̂ tchên dè ndikumgajer se non nga. 8Tà nè nga, è tà kerɔte. Man m’ndige kade oré kage dè tà’t nè nga tede kade njé ke undei kem̂ de dè Nube’t awi kum de ke kété-kété dè kule rage ke maje’t. Tà nè nga è Tà ke Maje ke à ra se dooge malang. 9Nè tà najege ke raikarè se tute girkàge se tà tin nan, se tà najege ke ɔje dè gute-ndu nga, maje kade ute de mbeng. Tede ei nyange ke rai karè ke asikum rai se doo lé. 10Tà ndóge nè nga, doo ke tɔr dann ke nange um kɔke ade njétaakem̂-Kristge tin-in nan nga, ute’n mbeng dann njékebe nange’t le Nube. Nè kété ɓita kade ute’n mbeng ɓaa, maje kade in se’n ase nja karé éké joo pa ɓita. 11Doo ke titeke bè nga, maje kade i ger titeke ndem rebe ke danné sêw. E ra majelé kum’n ke kété-kété ile’n tà dè ra’n ee’t kuwe. 12M’a m’ule Artémas éké Tychique rai’t. Loo ke ndɔn’t à awi teei rai’t ɓaa, in kalang i ree inge’m kem̂ ɓee ke Nicopolis. Tede m’ɔje njáng le kaw kem̂ ɓar’t nè kuwe le ndi Nicopolis nú. 13I ra se Apollos se Zénas njèndó dooge gute-ndu dè kaw mba’t le de. I tɔse kumi dè de’t le kade nyan karé nal de lé. 14Maje kade njétaakem̂-Kristge ke ɓéee le jéi jèi géa ndói ra kulege ke maje se ndɔ karé-karé. D’a ra titeke bè le kinge’n nyange ke le ra’n se njé ke nyan nal de. Loo ke ei ndii se dè de dɔ ɓai nga, ke nè á ei rai se njé ke nyan nal de ɓaa, kann de a tò. 15Njé ke se’m malang rai nin lapya ngain. I ra lapya njétaakem̂-Kristge made jége ade jè. Maje kade kem̂noje nain se si malang.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\