2 CORINTIOS 1

1Avɨrave, opakatu Jesús reroyasareta Corinto pendar peiko va'e, pe Tüpä reroyasar ɨvɨ Acaya rupindar avei, che Pablo Tüpä remimbotar rupi Jesucristo Jesús ñe'ë mombe'usar aiko, aikwachia che ñe'ë peü ko yande rɨvrɨ Timoteo avei omondo oma'endu'asa peü. 2Tapeipɨsɨ katu yande Ru Tüpä yande Yar Jesucristo porovasasa avei, pe reko tuprɨ agwä. 3Yamboetei katu Tüpä sereko yande Yar Jesucristo Yesupa, iyavei a'e yande Ru yande paraɨsuereko va'e esepia ko Tüpä avɨye eteprɨ va'e, opakatu ombou mba'e yande pɨtɨ̇vɨï agwä yepi. 4A'e ni'ä yande mbovɨ'año opakatu yande paraɨsusa pɨpe, yande avei evokoiyase yaikatura ava iparaɨsu va'e mbovɨ'a agwä, egwë e'i ete Tüpä imbou vɨ'asa yandeu, a'e avei yande yamondora yuvɨreko chupe. 5Esepia inungar Cristo imombaraɨsuprɨ sekoi, egwë ya'e aveira imombaraɨsuprɨ yaiko sese, Cristo sui avei rumo oime itera vɨ'asa yandeu. 6Ore paraɨsu oroiko pe mbovɨ'a agwä toñepɨsɨrö yuvɨreko ore yapave; Tüpä ore mbovɨ'a pe mbovɨ'a agwä avei, supi evokoiyase peñemosañora mbegwe rupi ore paraɨsu agwer nungar tuprɨ avei pe rekose. 7Ore oroyeroya ite pereko va'e poreroyasa rese, esepia oroikwa ore paraɨsu agwer nungar tuprɨ peiko, egwë peye avei peipɨsɨ ore vɨ'asa Tüpä suindar. 8Che rɨvrɨ eta, oromombe'u pota peü ɨvɨ Asia rupi ore paraɨsu agwer. Ore rekoa'äsa yavai va'e ite oime a'eve oreu, ndoroikatu iri ete oroñemosa ore pirätä e'ɨ̇se chupe, iyavei orepɨ'añemoñeta seni, yamanoño itera ko mba'e-mba'e tëi pɨpe oro'e viña. 9Supiete oromo'ä ore kañɨ tëi agwä viña. Egwë e'i rumo oreu oroyeroya katu agwä Tüpä rese, nda'ei oreyese tëi, esepia a'e oporombogwerayevɨ va'e sekoi. 10Tüpä orerepɨ mba'e-mba'e sui ore mano rägwer sui avei. Supiete oroyeroya vɨteño ite ore repɨ agwä sese, 11pe yerure ore rese ore pɨtɨ̇vɨï agwä. Akoi seta oyerure va'e ore rese, seta aveira avɨye ndeu e'i va'e Tüpä upe yuvɨreko iyavei iporovasa yaipɨsɨ va'e rese ichui. 12Oime mba'e ore mbovɨ'arete va'e, ore pɨ'a pɨpe oroikwa tuprɨ Tüpä suindar ore reko katuprɨsa pɨpe, ore pɨ'añemoñeta tuprɨsa pɨpe avei ko ɨvɨ pɨpendar ava rembiepiave, pe rembiepiave avei ete. Tüpä porovasasa pɨpe ni'ä egwë oro'e, nda'ei ava ko ɨvɨ pɨpendar mba'ekwasa pɨpe tëi. 13Ore rembikwachia pɨpe, ndoroikwachiai ñe'ësa yavai va'e peü pe yerokɨ tuprɨ agwä, pe sendukwa tuprɨ agwä rese avei. Aipota avei pesendukwa tuprɨ va'erä ko ñe'ësa, 14kurïtëi rumo peikwa ite chi'ïmi ore porombo'esa, akoi yande Yar Jesús yevɨse kuri, a'ese peyembovɨ'ara ore rese, inungar avei ore oroyembovɨ'ara pe rese. 15Supiete, yɨpɨndar che pɨ'añemoñeta aso va'erä ñuvɨrïo yupagwer pe repia, pe mbovɨ'a katu agwä viña; 16yɨpɨndar che pɨ'a ñemoñeta pepɨri rane che so agwä che gwatasa rupi Macedonia ve, ichui ayevɨ pota iri pe pɨri viña. Ipare pe che pɨtɨ̇vɨïmira peye ɨvɨ Judea rupi che so agwä rese viña. 17¿Ndache pɨ'a ñemoñeta tuprɨi pi'ä mba'e ayapo agwä vichiko? ¿Pe revo peroya che ñuvɨrïo arekose pɨ'a ñemoñetasa mba'e apo agwä viña, “supiete” iyavei “ani nda'ei supi” a'e memeve aipo peye cheu? 18Tüpä rumo oikwa ore nda'ei, “avɨye” ore'e voisa peü, a'e pɨpeve avei, “ani” ore'esa. 19Esepia Tüpä Ra'ɨrɨ Jesucristo avei ñepëi reseve yayeroya va'e sese, a'e sekokwer ni'ä oromombe'u oroiko peü, che Silvano, Timoteo avei, nda'ei “avɨye va'e” iyavei “ani” a'e pɨpeve avei. Esepia Tüpä omondo Cristo upe opakatu mba'e “avɨye va'e”, 20esepia opakatu Tüpä remimombe'ugwer imboavɨyesa ite. Sese akoi yamboeteise Tüpä, aipo ya'e “Amén” Cristo Jesús rer pɨpe. 21Tüpä ni'ä opakatu yande momirätä Cristo rese yande reko agwä, yande poravo avei. 22Gwerer omondo yande rese, ombou avei Espíritu Maräne'ɨ̇ yande pɨ'a pɨpe, yaipɨsɨ va'erä semimombe'ugwer kuri. 23Tüpä ni'ä oikwa akoi ndayevɨise Corinto ve pe pɨri, egwë a'e peü mba'e avɨye agwä rese. 24Ore nda'ei oroiko pe pɨ'a ñemoñetasa rerekwar; ore rumo oroiko pota pepɨtɨ̇vɨï agwä, pereko va'erä vɨ'aretesa esepia pe poreroyasa pereko ite ñemovɨräkwäsa pɨpe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\