Jon ayidaana 1

1Pogkarigu, so Naawunni n nyisi la, mani kpeema maa puusira i, e ni e biisi. M ni seesi zaa n baŋŋi yamonsi maa kpabira e yela, 2a kpali yamonsi n ba ti niŋi, ka ni ba ti saani wara saŋa ni saŋa zaa. 3Naawunni ni o bii Yeesu Kristu, so n niŋi o bikpabirigu, a ni yamonsi la, ba ni ti ti barika, a ni niŋgbirimaasim, ka zora ti nimbaa. 4A Z e Wp( ` Ni daa n baŋŋi maa, e biseesi paarini yamonsi maa zu, seema ti ba Naawunni n daa n yeli ti la, m sufu daa n peligiya ga. 5Poga, m ya n sebini yeli i bunso, ni ti zaa ti kpabira taaba. N ŋa bi niŋi zaaligupaali, ama so ti n daa n wumi piiligu la. 6Kpabirisim maa niŋi maa ti paara Naawun zaaligusi zu. Lala n na ya daa n wumi piiligu la, ni ya kpabira taaba. 7Nyaasi, yomsiriba nivudamta bani durinye ŋa niŋi, a yetira maa, Yeesu Kristu daa n bi loobi n A Z e Wp( ` isaala. Lala dima niŋini yomsiriba, a ni Kristu dindima. 8A zu, ya dasi ya maŋsi niŋi, ka da koŋŋi yaseesi ya n tumi n kpabira, ya ti nye a laada zaa. 9So zaa n fe maa, o mari baŋinisim gaari seesi n che, ka bi paara Yeesu Kristu wusigu maa zu, o bi paara Naawun zu. Ama so n paara wusigu maa zu paarini ti ba Naawunni ni o bii maa zu. 10A zu, ka niso ta ya saani, ka wusira wusigu yindaana, ya da pa ti deeg u niŋi ya yiri, koo, a puusira u. 11A kpali bo, so n puusira u la sagi n paara yabeseesi o n niŋina maa zu. 12Halli ka m na kpabira m yeli ya yadamta, m ki sebi n yeli ya, ama m kpabira m ti puusi ya, ka togsi ya saani, ti ti nye pupeelim ga. 13E todaana, so Naawunni n nyisi la biisi puusira i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\