Tesalonika ayidaana 1

1Ya Tesalonika dimseesi n laŋsi n tumina ti ba Naawunni ni ti duuma Yeesu Kristu, mani Pool, a ni Sayila, a ni Timoti, ti puusira ya. 2Ti ba Naawunni ni ti duuma Yeesu Kristu ti ya barika, a ni niŋgbirimaasim. 3Ti taaba, o daga ti n kpeesira Naawunni tira ya, seema n veela. A kpali bo, ya yeride niŋinisim maa zoogira ga, ka ya taaba kpabirisim gba zoogira. 4A zu, a yi Naawun chaachidima puwa, ti yetira ya yela, ni halli ka ya nyaara nam ga, ya na mari kenyiti, a niŋina yeride. 5N ŋa wusira maa, Naawunni dira seriya nene, a kpali bo, o ti yela ŋa niŋina ya siriya ya kpe o naalim puwa, so zu ya nyaara nam la. 6Ka a yi Naawun saani o daga o namsi seesi n namsira ya, 7ka o ni ti ti ni ya seesi n nyaara nam la gba vuusim. O ni niŋi n ŋa, a yi jemanso ti duuma Yeesu ni o malakisi daamadima di n yi Alizaana puu ta, a ni bugum, 8a darigi seesi n bi baŋŋi Naawunni la tuba, a ni seesi n bi paara ti duuma Yeesu baarusuma ŋa zu. 9Ba ni nye tuba darigirisim, so n ka baasigu, ka da ba ti duuma saani, seela o naalim daama n be la. 10Ama a yi dindaari maa, o niriba, seesi zaa n niŋi u yeride la, ba ni kpeesira u, ka tira u jilima ga. Ka ya wune ni niŋi n ŋa, a kpali ya n daa n dee ti wusigu maa zu. 11N ŋa zu n na, ti yi suusira Naawunni tira ya, o ti ya loobi seema n daga o niriba n be, ka ti ya o daama, ya niŋina yaseesi zaa n veela, seema ya yeride niŋinisim n tira, 12ka ti ti duuma Yeesu yuuri o du, ka o gba ni ti ya yuya du, a kpali seema ti ba Naawunni ni wune ti duuma Yeesu Kristu n tira ti barika la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\