Niŋinisim 22

1M yidima ni m badima, ya wumi, ka m togsi n fa m maŋŋa. 2Ba n ti wumi o n togsira Juusi dima yatoga, ba muuri, 3ka o yeli ba, M niŋini Juusi nira, ka ba daa n dogi ma yi Taasa n ba Silisiya paaligu niŋi. Dindaso ba daa n mari ma ta tiŋaa, ka dabso ba n boona Gameeli la daa n wusira ma ti yaa yela, ma kpabira yela maa ga, a ni nimbirimoo, a maa seema ya gbagba n kpabira a zinaa ŋa. 4A jemani maa ma daa n namsira Yeesu nyaaŋpaariba, a kuura, ka lee n gbaa seesi, dabsi ni pogiba, a yoora dii. 5?ama maa ti buŋkobkuuriba zudaana ni ti Juusi satigu dima zaa baŋŋi. Dindaso ba daa n sebi gbana ti ma, m wa ti tolimi Juusi dima n ba Damasika puwa, m wa ti gbaa Yeesu nyaaŋpaariba n ba nisaaniŋi le, a mari ba pori n ta Jiruusilim, ba ti namsi ba. 6Ni daa n wara maa, ka paagira Damasika wuntooŋu, paaligu nyagsi yoom ta, a ti poli n jili ma, 7ma fa n li tiŋŋa, ka wumi goo n yeli ma, Sool, Sool, wula n na e namsira ma ga ŋa? 8Ma yeli, M duuma, ŋani n niŋi i? O yeli ma, M niŋini Yeesu n yi Nazire so e n namsira ga la. 9Ma yeli, M duuma wula ma ya n niŋi? Duuma maa yeli ma, Nyisigi n kpe Damasika puwa, ba yeli i seema Naawunni n zaali i, e niŋi. Seesi n paa ma wara la nye paaligu maa, ba mi bi wumi goo maa n togsira m saani la. 11Ni nyisigi, m bi lee n nyaara, a kpali paaligu maa n nyagsi maa zu, m taaba gbaa m nuwa, a mari ma kpe Damasika. 12A yi nisaaniŋi, dabyindaana ba n boona Ananaya ba niŋi, ka niŋina seema Musa n daa n yeli Juusi dima ba niŋina la, ka Juusi dima zaa n ba tiŋŋa maa puu yetira o yela, ni o niŋina nene. 13A jemani maa o daa n ta m saani, a wa ti za n leeli ma, ka yeli, M todaana Sool, lee n loobi n nyaara. A puli maa niŋi ma nyaara, ka nye u, 14ka o yeli ma, Naawunni so ti yaadima n daa n tumina la daa n nyisi i ni, e baŋŋi o yela, ka nye o nivusuŋŋu, ka wumi o gbagba goo la, 15a kpali bo, e n di n loobi n niŋi o dansiya, a wa ti yeli niriba zaa yaseesi e n nye, ka wumi la. 16A zu, da lee n yuu, nyisigima, ba su i koom, ka e suusira ti duuma o che e yabeeri paŋŋi i. 17N ŋa n daa n ti niŋi, ma pori n gaa Jiruusilim, a we Naawun dii laanta, a wa ti togsi Naawun saani. Ni togsira Naawun saani la, ma zaasi zaasim, 18ka nye Yeesu, o yeli ma, Nyisigi n yi yoom, a yi Jiruusilim, a kpali bo, e pa ti togsira m yela, niseesi n ba kpe ŋa ki deeg a di. 19Ma yeli, M duuma, ba gbagba baŋiya, ni Juusi dima laŋsigu diisi zaa m daa n yi gbaani seesi n niŋina i yeride, a yo ba dii, ka bu ba la. 20Halli ba n daa n kuura e dansiya Sitiivin la, m daa n sagira, ka ba seesi n daa n kuura u maa piligi ba bimpinna digili, ma nyaasira a. 21Yeesu lee n yeli ma, Nyisigi n yi. Dindaso m ni tumi i, e gaa wogila, a wa ti paa baligusi. 22Pool n yeli n ŋa, ba seesi n wumina maa zagsi wuminisim, ka tasi n yetira, O bi daga o n di n ba niŋi, ti ba ku u. Ka ba naa ba bimpinna vibira, ka ŋoo tana, a basira saazu. 24A zu, soojisi naaba maa ti soojisi gbaa Pool kpe ba yiri, ka yeli ba feebi u, ba baŋŋi yaso zu niriba maa n mari vu la. 25Niŋi n na, ba wa ti naa gbandeerigusi le u, ka soojisi kpemba maa yindaana za n nyaasira, ka Pool boosi u, Ka nira niŋi Aroom nira, ka ba na bi di o seriya, o li, ba feebira u? 26Soojisi kpeema maa n wumi n ŋa, o wa ti yeli soojisi naaba maa, ni dabaa niŋini Aroom nira, ba ki tee n feebi u. 27Niŋi n na, soojisi naaba maa wa ti boosi Pool, ka yeli, Yeli ma, e niŋini Aroom nira? Pool yeli, Mm. 28Soojisi naaba maa yeli, M gbagba daa n yoni ligiri ga, ka loobi Aroom nira. Pool yeli, Aroom nira n dogi ma zu, ma niŋi Aroom nira. 29A kpali n ŋa zu, seesi n di n ya n feebi u la cheli, ka dabeem gbaa soojisi naaba maa gba, a kpali o n pa n baŋŋi maa, Pool niŋini Aroom nira, ka o ti ba le u, a ya n feebi. 30A n daa n kaa bee, soojisi naaba maa kpabira o baŋŋi a yamonsi, bunso zu Juusi dima n yeli Pool niŋini yabeeri la. A zu, o booli buŋkobkuuriba kpemba ni Juusi dima kisari maa zaa ba laŋsi, ka ti ba lerigi Pool, a mari u sigi n gaa ba saani, o wa ti za ba yiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\