Luuka 4

1Niŋi n na, Naawun sii daa n ba Yeesu niŋi, ka ti o yi mogiso ba n boona Jooda la see, a gaari dalimpii paaligu puwa. 2O ba nisaaniŋi dapisinaasi, ka bi dira seŋ, ka Sitaana kpabira o ti Yeesu niŋi yabee. Daasi maa n ti baasi, kom mari Yeesu, 3ka Sitaana ti yeli u, Ka e niŋi Naawun biya, e naa kugiraa loobi bindira. 4Yeesu zagsi, ka yeli u, Ba daa n sebini Naawun buku puwa, ni ka bindira ko zu n na nisaaldima mari nyevuri. 5Niŋi n na, Sitaana naag u du saa, ka wusi u durinye naalima zaa yoom, 6ka yeli u, Mani n mari kpeeŋu, a yi naalima ŋa zaa puwa, ka m ni tee n ti niso zaa ni kpabira, o di a. A zu, ka e kpeesi ma wune, m ni ti e di a zaa, a ni a daama. 8Ka Yeesu zagsi, ka yeli u, Ba daa n sebini Naawun buku puwa, ni nira o tumina o duuma Naawunni ko. 9Niŋi n na, Sitaana lee n mari Yeesu we Jiruusilim, a wa ti ziili Naawun dii zu, ka yeli u, Ka e niŋini Naawun biya, naag e maŋŋa basi, 10a kpali bo, ba daa n sebini Naawun buku puwa, ni Naawunni ni taasi o malakisi, ba nyaasira i, 11ni ka e pa li n chena, ba togili i, e nobiri, o da ŋme kugiri. 12Ka Yeesu zagsi, ka yeli u, Ba daa n sebini o gba, a yi Naawun buku puwa, ni nira o da niŋi o duuma Naawunni nyaasira. 13Sitaana n ti niŋi Yeesu nyaasi n baasi, o gaari, ka o pa nye daama. 14Niŋi n na, Yeesu daa n pori n gaari Galili, ka Naawun sii ba o niŋi ni daama, ka o yela maa pisimi tiŋsi zaa n leeli nisaaniŋi paaligu, 15ka o kpeera ba laŋsigu diisi, a wusira ba, ka so zaa kpeesira u. 16Dindaso, o ta o yiri Nazire. Niŋi n na, daborigu ti paa, o yaa n we laŋsigu dii, ka nyisigi n za, o karimi Naawun buku, 17ba naa Naawun chaame Azaya buku ti u, o yoo seela ba n daa n sebi, ni 18Naawun sii bani m niŋi, a kpali Naawunni nyisi ma ni, m ti togsi yasuma wusi nandaandima, ka yeli girunsi, ni ba ni nyisi ba, a yi ba nam niŋi, ka yeli zooma, ni ba nufu ni yoo, ka yeli seesi n nyaara nam, ni ba ni wumi meesim, 19ka wusi yumiso duuma di n naa barika ti niriba. 20Yeesu n karimi n baasi, o naa buku maa pili, ka naa n ti so n naa n ti u maa, ka zi, ka niriba n ba laŋsigu dii puu maa zaa nyaasira u, 21ka o yeli ba, Zinaa yaso ni karimi maa loobini yamonsi, a yi ya wuminisim puwa. 22Niŋi n na, seesi zaa n wumi maa, a ku ba noya, ba yeli taaba, ni o togsira yasuma, ka ba yetira, Ka Joosefi bii la n ŋa? 23Ka Yeesu yeli ba, M niŋi tama, ni ya ni bo ma kiŋaasa, ni ka m niŋini dokita, m tibi m maŋŋa. A kpali bo, ya wumi yaseesi ni daa n niŋi, a yi Kapaanim la, ka kpabira m lee n niŋi lala, a yi m gbagba tiŋŋa puwa. 24Ama m yeli ya, yamonsi n na, ba bi deegira Naawun chaame zaa yela di, a yi o gbagba tiŋŋa. 25Ya nye, kusu zaa Alayija n daa n ba niŋi, ka saa bi ta yuma ata ni binchee la, kom li ga, a yi ti paaligu zaa. A jemani maa pogkooba daa n ba ti Juusi dima paaligu puu ga, 26ka Naawunni bi tumi Alayija o gaari ba luŋko zaa saani, a wa ti moligi u, ka tumi u o gaari pogkoori yindaana saani n ba Zarifa, a yi Sidon paaligu puwa. 27Ya lee n nye, kusu zaa Naawun chaame Alayisa n daa n ba ti Juusi dima paaligu puwa, korite dima daa n zooya, ka o bi tibi ba liŋini zaa, ka tibi yindaana ba n boona Naaman n yi Siriya paaligu ta la ko. 28Niseesi n ba laŋsigu dii maa n ti wumi n ŋa, suya gbaa ba, 29ba nyisigi n mari u yi tiŋŋa maa n ba zoo zu la, a ta zoo maa noori, ba ti naag u basi, o li, 30ka o chaŋŋi n pulli ba sunsuu niŋi, a yi n gaari. 31Niŋi n na, o daa n sigi n gaari Kapaanim, so n ba Galili paaligu puu la. Daborigu daari o kpe laŋsigu dii wusira ba, 32a ni daama, o wusigu maa ku ba noya. 33Nisaaniŋi dabyindaana ba niŋi, ka mari kikpaarigusi, ka tasi n yeli, 34Ee, Yeesu n yi Nazire, bo e ya n ti niŋi ti? E ya n ti kari ti ni? M baŋŋi niso n niŋi i, e niŋini Naawun nivusuŋŋu. 35Ka Yeesu yeli kikpaarigusi maa, ni a muuri, ka yi daba maa niŋi. Niŋi n na, kikpaarigusi maa naag u lobi ba sunsuu niŋi, ka bi ti u daaŋu, ka yi o niŋi, 36a ku niriba maa zaa noya, ba yeli taaba, Ee, dabaa niŋina naŋgbaŋkuubu yela, o naa daama ni kpeeŋu, a katira kikpaarigusi, ka a bi zagsira. 37Niŋi n na, o yela maa gaa tiŋsi zaa n leeli nisaaniŋi. 38Yeesu n ti nyisigi n yi laŋsigu dii maa, o daa n gaa dabyindaana yiri ba boona u Simon, ka daba maa deempoga niŋa bii ga, o do n beera, ba suusi Yeesu, o tibi u. 39Niŋi n na, Yeesu we o saani, a wa ti za o zu see, ka kari toora maa yi o niŋi. A puli maa niŋi, poga maa nyisigi n tumina ba. 40Wuluŋu n ti liira, niseesi zaa n mari baaradima mari ba ta Yeesu saani, ka o naag o nuusi pa ba zaa niŋi, a tibi ba. 41O n katira kikpaarigusi, a yi la, a daandima yetira, Nyini n niŋi Naawun biya. Ba n yeli n ŋa, Yeesu yeli ba, ni ba muuri, ka bi sagi ba togsira, a kpali bo, kikpaarigusi maa baŋŋi, ni o niŋini Kristu, so Naawunni n tumi la. 42A n chee bee, Yeesu yi n gaari seela nira zaa n ka niŋi, ka niriba kpabi u nye, ka ta o saani, ka bi kpabira o gaari. 43O yeli ba, A veelini m lee n gaari tiŋseesi wa ti wusi Naawun naalim yasuma, a kpali bo, lala zu n na Naawunni tumi ma. 44Niŋi n na, Yeesu daa n we Judiya paaligu, a wa ti kpeera ba laŋsigu diisi wusira ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\