Soosa zu yela 9

1Niŋi n na, malakisi banudaana maa pemsi o kabilli, ma nye ŋmeribii n yi saazu li tiŋŋa, ka ba ti u bogiso limsim n ka baasigu saafi biya, 2o yoo bogiri maa noori, wusi yi o puwa, a maa bugumtintaa, ka wusi maa taasi wuluŋu ni zii zaa loobi ligu. 3Niŋi n na, lutiya yi wusi maa puwa, a ba durinye puwa, ka nye daama maa nonsi, 4ka ba yeli a, a da niŋi moori ni tiisi ni bumbunna zaa daaŋu, ka pa nisaaldimseesi n bi niŋi Naawun tumtuminiba, ka ba bi duligi ba gbeesi la, 5ba namsi ba ga ŋmerisi anu, ka da ku ba. Namsigu la n niŋi maa nonsi n dumina ba, 6ba kpabira ba kpi, ka kpi n je. 7Lutiya maa n niŋi maa bunduurigusi n ya n zabi toowa, binseesi n ŋmaani sugasi zupilisi pili a zuuri, ka a nufuseesi ŋmaani nisaaldima nufuseesi, 8ka a zoba ŋmaani pogiba zoba, ka a nyina ŋmaani zuborigudaana nyina, 9ka a gbana ŋmaani kutiya, ka a yigirisim vu niŋi maa bunduurigusi, a ni a tirookusi n chee n wara, a ti kpe toowa puwa, 10ka a zuya ŋmaani nonsi zuya, ka tira a daama a namsira niriba ga ŋmerisi anu la. 11A naaba niŋini malakiso n nyaasira bogiso limsim n ka baasigu la. Juusi dima tiri o yuuri n niŋi Abadona, Giriiki tiri n niŋi Apoliyo, o gbinni n niŋi saamina. 12A jemani nam piiligu maa baasi, ka che ayi, seesi na n bi niŋi. 13Niŋi n na, malakisi bayoobudaana maa pemsi o kabilli, ma wumi goo n yi suga teebul n za Naawun yii la siila anaasi see, 14o yeli malaki maa, Lerigi malakisi anaasi, seesi ba n le n digili mogso ba n boona Yufireeti la saani. 15O lerigi ba. Malakisi anaasi maa daa n gutirini jemani ni dindaari maa gbagba, ba ti ku nivudamta, 16ka ma wumi maa, ba toozabiriseesi n ba bunduurigusi paa niriba tusa tusa kobsiyi. 17Ni nye toozabiriba maa ni ba bunduurigusi la, seema ba n be n ŋa. Kutiya pilini toozabiriba maa nyeya, ka a niŋi binzeesi, a ni burigu, a ni doo zum, ka bunduurigusi maa zuuri ŋmaani gbalaŋgbagsi zuuri, ka bugum ni wusi ni kugituula yiira a noya, a kuura nivudamta. 19Lala n na, a daama yini a noya, a ni a zuya, ka zuya maa mi ŋmaani waagi, a mari zuuri, zuuri maa niŋina niriba daaŋu. 20Nisaaldimseesi n che, ka bugum ni wusi ni kugituula maa bi ku la bi zagsi ba yabeeri, ka kpari n kuura, ka niŋina akiibisi, ka niŋina yabeeri, a yi seema pogiba ni dabsi n doora, ka zuura, ka paara kikpaarigusi zu, a ni bugasi. Ya nyaasi, ba yi naa sugasi, koo danyesi, koo kuga, koo daari maana kikpaarigusi, ka a ki tee n nye, koo, a wumi, koo, a chaŋŋi, ka ba paara a zu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\