YAKOBO 4

1Enshengo n'endwano ezili omuli inywe niziruga nkahai? Ti bunyama bwanyu obulikurwanira omu ngingo zanyu? 2Ebyo mulikwegomba timulikubibona; kityo aho muramura kwita. Nimuchubirangana kyonkai okutunga pai! Nikyo mulikurwanira ekaba ndashana. Timwina kantu kuba timulikushaba. 3Kamulikushaba timulikubona kantu aha rw'enshonga nimushaba kubi, manyasi nimubishaba kushemeleza obunyama. 4Inywe bitondwa bitesigwa! Timulikumanya okwo okuganjangana n'ensi nimunoba Ruhanga? Kityo kaishe muntu wena ayayenda kuganjangana n'ensi naba ayehindwire mubisha ahali Ruhanga. 5Mutalenga muti Ebihandiiko Bitakatifu nibibeiya, kugamba biti, «Omwoyo ogwo yatutairemu gw'akachubirano kangi.» 6Kyonkai Ruhanga natugilira ekisha ekishaagireho; kityo n'Ebihandiko Bitakatifu nibigamba biti, «Abantu ab'eikuru Ruhanga abatamwa, kandi abetohya nibo agilira ekishakye.» 7Kityonu mwetohye ahali Ruhanga. Sitani mumusimbaliire, arabairuka. 8Mwilire ahali Ruhanga, nawe arabailira haihi. Inywe bafakare, mweze engaro zanyu, mweze n'emitima yanyu, inywe ab'emitima mibi! 9Mujunare, muchure mara mulire. Muleke ensheko, muchure; muleke kushemelerwa, mujunare. 10Mwetohye omu maisho g'Omukama aije abakuze. 11Barumuna bange mutaligeyangana. Omuntu ageya omurumuna anga kumuramura, aba nageya Amateka, nigo alikuramura. Kandi k'olikuramura Amateka, aho noba oli muramuzi wago, tolikugahikya. 12Ruhanga ayataireho Amateka mara omuramuzi ab'omoi, niwe wenkai aina obushobora bw'okukiza anga kwita. Mbwenu iwe aho wab'ohai kuramura mutahi wawe? 13Muhulire inywe, abalikugamba muti, «Kir'eki anga nyenkya nitwija kugya omu kigo nanka na nanka, tumareyo omwaka nitutunda, tutunge;» 14orwonu ebya nyenkya timulikubimanya, n'oburora bwanyu timulikumanya kwo buraba buli. Manyasi muli ruho orubonekaho akaanya kake rukashuba rukamuuka. 15Manti mwakubaire nimugamba muti, «K'Omukama arasinga turagumaho tushube tukore eki na kili.» 16Kyonkai okwo kilikuzoka nimugira eikuru nimweshaijaza. Okweshaijaza okwo kwona kubi. 17Wena wena alikumanya ekili kirungi eky'alikuragirwa kukora, akaburwa kukikora, ogwo naba aina entambara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\