YOHANA 10

1Yesu agamba ati, «Nimbagambira amazima, omuntu ataaha omu buhyo bw'entaama atalesirwe mu rwigi, akaletwa muhanda gundi akakuuba akabugwamu, omuntu ogwo mushuma mara mushuga. 2Kyonkai aletwa omu rwigi ogwo mushumba w'entaama. 3Ogwo omukumilizi amukingulira; entaama zihulira eirakalye, mara entaama ezo azeta buli emoi ibara lyayo, azishohoza aheru. 4K'aba yazishohoize zona azebembera, zonene zimuhondera, enshonga nizimanya eirakalye. 5Owo zitalikumanya tizimuhondera, zimwiruka, aha rw'okuba abo zitalikumanya n'amaraka gabo tizigamanya.» 6Yesu hakabachwera enfumo egi, kyonkai tibashobokeirwe kyoyabaire nabagambira. 7Yesu ashuba abagambira ati, «Nimbagambira amazima, inye n'inye mulyango gw'entaama. 8Abanyebembeire bona bashuma mara bashuuga, n'entaama tizabahuliliize. 9Inye n'inye mulyango. Omuntu alitaahira omuli inye alirokoka; alitaaha omu kiraro ashube aturuke agye omw'ilisizo. 10Omushuma aija kwiba kushai n'okwita n'okusilikya. Inye nkaija k'entaama zigira oburora, mara zikabugilira kimoi. 11N'inye mushumba murungi. Omushumba murungi ayehayo kufera entaamaze. 12Omupakasi kushai atali mushumba, atali mukama wa ntaama, k'abona omushega nigwija anagaho entaama airuka; aho omushega ogwo gukwata entaama guzinaganaga. 13Ekimwirukya ashangwa ali mupakasi, entaama tazifaho kantu. 14N'inye mushumba murungi; entaama zange ninzimanya, nazo nizimmanya; 15nk'okwo Tata amanya inye nanye nkamumanya, nikwo ndikwehayo kufera entaama zange. 16Kandi nyinayo entaama ezindi ezitali za buhyo obu. Nazo ndagiirwe kuzileta omu buhyo obu, mara zirahulira eiraka lyange. Kityo harabaho obuhyo bumoi n'omushumba omoi. 17Enshonga egi niyo Tata angondeza, aha rw'okuba n'inyehayo oburora bwange nyije nshube mbubone. 18Taliho yakubunyaka, kandi inye n'inyehayo oburora bwange okwo nyeyendeire. Nyina obushobora bw'okwehayo oburora bwange, mara nyina n'obushobora bw'okushuba kububona, omuruka ogu nkagwihya ahali Tata.» 19Abayahudi bashuba babeganuka aha rw'ebigambo ebyo. 20Abangi omuli bonene bagamba bati, «Ainaimu eisitani, muraru; nshongaki kumuhuliliza?» 21Abandi bagamba bati, «Omuntu ainamu eisitani tiyakugamba bigambo nk'ebi. Eisitani lyakuhumuurura omuntu?» 22Kikashangwa kili kiro kikuru ky'okwijukiraho okuhabwa omugisha kwa Rwensinga omuli Yerusalemu. 23Kili kirumo ky'embeho Yesu ashangwa nagendagenda omu itaho lya Solomoni. 24Abayahudi bamubumbilira, bamugambira bati, «Oraberahai iwe n'okutugiza ekihika? K'oraba n'iwe Kirisito otugambire akaature.» 25Yesu abahorora ati, «Nabagambiire, kyonkai timulikwikiliza. Emilimo eyo ndikukoza obushobora bwa Tata nenjulira. 26Kyonkai timulikwikiliza, kuba omu ntaama zange timulimu. 27Entaama zange nizimmanya eiraka lyange, ninzimmanya, mara nizimpondera. 28Ninziha oburora obw'eira lyona; tizilifa, kandi taliho alizinkwaikura mu mikono. 29Entaama ezo Tata yantungire nizinshagira ebintu byona, mara taliho muntu ashobora kuzikwaikura Tata mu mikono. 30Inye na Tata tuba kigambo kimoi.» 31Abayahudi baronda amabare kugamuteza. 32Yesu abashubamu ati, «Mbakoleire ebirungi bingi kuruga ahali Tata; omuli ebyo, ebyo mbakoleire ni kiki ekyo mulikwenda kunteleza amabare?» 33Abayahudi bamugarukamu bati, «Ti kigiro kirungi ekyo tulikwenda kukuteleza mabare, nitugonza kugakuteza aha rw'okuba warogota; iwe kuba muntu okashuba okehindura Ruhanga?» 34Yesu abahorora ati, «Tikihandikire mu Mateka ganyu kiti, ‹Nkabagambira okwo muli baruhanga?› 35Ka balinya Ruhanga araba yabesire baruhanga abo yagambire ekigambokye, mara kandi ebihandiko bitakatifu tibina kuhinduka, 36mbwenu owo Tata yatendekire akashuba akamutuma omu nsi n'iwe mulikugira muti, ‹Warogota,› aha rw'okuba nagamba nti, ‹Ndi Mwana wa Ruhanga?› 37Kandaba ntalikukora bya Tata, ahonu mutanyikiliza; 38nawe kandikukora ebya Tata, mwikilize ebyo ndikukora ebyo, mumanye mara mushobokerwe okwo Tata asingiire omuli inye, nanye ndi omuli Tata.» 39Bashuba balengesa kumukwata, kyonkai abanyubuka omu mikono. 40Yesu ashuba ashabuka Yorudani mbali Yohana yabaire abandiize kubatiliza, aikarayo. 41Abantu bangi bamugoba bati, «Yohana tiyakozire kitangazo; kyonkai byona ebyo yagambire aha muntu ogu by'amazima.» 42Abantu bangi bamwikililizayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\