OKUSHURULIRWA 13

1Ngya mbona ekikaaka nikiburuguka omu maizi. Kikaba kiina amahembe 10 n'emitwe 7. Aha mahembe gakyo 10 kiinaho enkinga 10, kandi aha mitwe kiinaho amabara g'ebijumi by'okurogota ahali Ruhanga. 2Ekikaaka ekyo naboine ekyo kikaba nikishusha engoi, amaguru oti g'edubu, omunwa oti gw'entare. Ekinyamugenge kiha ekikaaka ekyo amani gakyo, n'obukama n'obushobora bungi. 3Omutwe gwakyo ogumoi gukaba gwinaho obuhuta bubi muno, kyonkai obuhuta bwakyo obwo obubi muno bukakira. Ensi yona ekuratira ekikaaka ekyo netangara. 4Abantu bafukamira ekinyamugenge. Obushobora bwakyo kikaba kibuhaire ekikaaka, aho bafukamira n'ekikaaka nibagamba bati, «Ow'okushusha ekikaaka n'ohai? Isi ow'okukirashanisa?» 5Ekikaaka ekyo kyagira akanwa kabi, kyagamba ebigambo by'eituli, kyarogota, kyakoza n'obushobora bwakyo emyaka makumi 42. 6Kyakomorora akanwa kyarogota ahali Ruhanga, kyarogota aha ibaralye na halinya mbali asingiire, n'ahali balinya abatura omw'iguru. 7Kyahabwa n'obushango bw'okurashanisa abakirisito, mara kyabasinga. Kyagira obushobora ahali buli ruganda, abantu b'engeli zona, abakagamba buli rulimi, na buli ihanga. 8Bona abakatura omu nsi balikifukamira. Kandi buli omoi ow'eibaralye kwema ensi etonzirwe litahandikirwe mu kitabo ky'abarora kya Kataama ogwo akaitwa. 9Araba aina okutwi ahulire: 10Kaishe muntu ow'okutwarwa endore aratwarwa endore. Aliisa embanda aliitwa embanda. Aha niho okwegumisiliza n'okwikiliza kw'abegesibwa kumanyikira. 11Ngya mbona ekikaaka ekindi nikijumbuka omw'itaka. Kikaba kiina amahembe gabili okw'obona akataama mara emigambire y'ekinyamugenge. 12Kyagya omu maisho g'ekikaaka ekya mbere kyakoza obushobora nk'obw'ekikaaka ekyo, kyaragira ensi n'abantu bwamwo kufukamira ekikaaka ekya mbere, ekyabaire kyakizire obuhuta obwabaire bwizire kukiita. 13Kyayekoza ebishobeize: Kyaihya omuliro omw'iguru kyaguleta omu bantu. 14Amahano ago kyajubwirwe kukolera omu maisho g'ekikaaka ekya mbere, kyagakora kubeiya abantu ab'omu nsi, kyabaragira kukora ekishushani eky'ekikaaka ekyabaire kihutaziibwe embanda kikashuba kikarora. 15Kyajuburwa kuha ekishushani ky'ekikaaka ekya mbere omwoyo nakyo kikagamba, n'okwisa abarayanga kufukamira ekishushani ky'ekikaaka ekya mbere. 16Kwakwo kyaragira abantu bona, abake n'abahango, abatungi n'abanaku, abatali bairu n'abairu kutebwaho obubonero aha kiganja kya bulyo anga aha buso, 17omuntu ataija akagwa anga kuguza kintu ataina kabonero ako, nilyo ibara ly'ekikaaka ekyo anga enamba y'eibara lyakyo. 18Aha, obumanyi nibwetagwaho: Omushobokerwa ashobokerwe enamba y'ekikaaka ekyo, ahakuba namba y'omuntu. Enamba y'ekikaaka ekyo ni 666.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\