OKUSHURULIRWA 21

1Aho mbona eiguru elihya n'ensi empya. Eiguru elya mbere likahwaho, n'ensi eya mbere kwakwo; n'enyanja ekaba etakizoka rundi. 2Mbona ekigo kitakatifu, Yerusalemu empya, neruga omw'iguru ahali Ruhanga, elengize nk'okw'obona omugore bamulengeize kishwera. 3Mpulira eiraka lihango lyemire aha nketo niligamba liti, «Mulebe mbali Ruhanga asingiire nimwo abantu bali. Ruhanga alitura nabo, baliba bantube, kandi Ruhanga wenene alibasingira, 4abaragaze amalira gona omu maisho, rufu achweke, talibaho rundi kuchura anga kulira anga kushasha, aha rw'okuba ebya karai biliba bihoireho.» 5Ayabaire abandaire aha nketo agamba ati, «Olebe ebintu byona nabihindura bihya.» Ashuba agamba ati, «Handika eki: Ebigambo ebi by'amazima mara by'okwikilizibwa.» 6Amara angambira ati, «Byahwa! N'inye Alufa na Omega, mbandizo mara ndekelero. Aragiraga eiliho ndamunyoisaga aha nchuro y'amaizi g'oburora obuzira kugura. 7Alikasinga endashana alitungwa obusika obu, ndiba Ruhanga we na wenene aliba mwana wange. 8Kyonka ebitini, abatali besigwa, abahagaire, abaisi b'abantu, ensiyani, abarogi, abafukamira ebihuuku, ab'ebishuba bona, erongoro yabo baligishanga omu nyanja y'obuganga bulikwaka, nirwo rufu rwa kabili.» 9Aijwa omoi omu bamalaika mushanju abaina epakuli mushanju zijwire ebibundo mushanju eby'enzindo. Omumalaika ogwo angambira ati, «Ija nkwoleke omugore muka Kataama.» 10Yanteka omuli Mwoyo yantwara aha ibanga lihango eliralirai, yanyoleka ekigo kitakatifu kya Yerusalemu nikiruga omw'iguru ahali Ruhanga. 11Ekigo ekyo nikyengelera nk'eibare ly'eiguzi elitazoka muno, elyo beta yasipi, nilimyansa nka kirisitalo, obushemere bwakyo nibutabuka ahali Ruhanga. 12Kikaba kiina eboma mpango, eli ndai, ebihigi 12, aha bihigi ebyo haliho abamalaika 12, bihandikirweho n'amabara g'enganda 12 za batabani ba Isiraeli. 13Obugwaizoba haliyo ebihigi bishatu, bikara ebihigi bishatu, kasi ebihigi bishatu, n'obugwaizoba ebihigi bishatu. 14Eboma y'ekigo ekyo ekaba eyemeleire aha misingi 12, emisingi egyo einaho amabara g'entumwa 12 za Kataama. 15Omumalaika ayabaire nanfumolera akaba aina enkoni y'ezahabu ey'okupimisa, naija kupima ekigo n'ebihigi n'eboma z'ekigo. 16Embaju inai z'ekigo zikaba ziganirane, oburai bwakyo nibwiganirana n'obukiika bwakyo. Ekigo omumalaika akakipimisa enkoniye. Oburai bwakyo bukaba buli bw'ekilomita 2,400 obukiika, n'obwemi kutyo. 17Eboma yakyo nayo agipima. Yashanga eina emita 60 obwemi. Emipimire y'omuntu, niy'emoi n'ey'omumalaika. 18Eboma ekaba eyombekesize amabare ga yasipi, ekigo kili ky'ezahabu enchenkure, nikimyansa nk'ekyoo. 19Emisingi y'eboma y'ekigo kya Yerusalemu ekaba elengize n'engeli zona z'amabare g'eiguzi. Yasipi ya mbere, safiro ya kabili, kalukedoni ya kashatu, samaragido ya kanai, 20onikisi ya kataanu, sarudio ya mukaaga, kirisorito ya mushanju, beruro ya munaana, topazi ya mwendai, kirisopuraso ya ikumi, huwakinto ya ikumi n'emoi, ametisito ya ikumi na ibili. 21Ebihigi ikumi na bibili n'elulu ikumi na ibili, buli kihigi kikoziibwe elulu emoi nyabumoi, embarabara z'ekigo zahabu enchenkure, n'erolekerana nk'ekyoo. 22Omu kigo kya Yerusalemu Rwensinga tinaigiboinemu. Omukama Ruhanga Rushoborabyona na Kataama nibo Rwensinga y'ekigo ekyo. 23Ekigo kikaba kitalikwetaga kwakizibwa izoba anga kwezi, kuba ekitinwa kya Ruhanga nigwo mushana gwakyo, kandi etara yakyo ni Kataama. 24Amahanga garagenda nigaakizibwa omushana gw'ekigo kya Yerusalemu empya. Abakama b'ensi eitunga nimwo baraliletaga. 25Ebihigi byakyo taliho orwo bilikingwa mushana gujwire, kandi n'ekiro tikilimanyika omwo. 26Eitunga ly'amahanga n'ebishaagireho barabiletaga omu kigo ekyo. 27Kyonkai kyona kyona ekihagaire tikitaahega Yerusalemu empya, nangu n'abakora kubi bona n'ab'ebishuba, shana abahandikire omu kitabo ky'abarora ekya Kataama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\