OKUSHURULIRWA 22

1Omumalaika yanyoleka omwiga gw'amaizi agagiza g'oburora, nigengelera nka kirisitalo, nigema aha nketo ya Ruhanga na Kataama nigagera, 2nigaraba omugati y'embarabara ya Yerusalemu empya. Orubaju oru n'oru rw'omwiga haliyo omuti gugiza oburora, nagwo gwina engeli 12 z'ebiraba, gwonene guraba buli mwezi. Amababi g'omuti ogwo g'okutambira amahanga. 3Omuli Yerusalemu egyo empya talibamu muraamano wena wena, shana enketo ya Ruhanga na Kataama. Kandi abairube baramufukamiraga. 4Balimubona okw'ashusha n'eibaralye lirabaikaraga aha buso bwabo. 5Tililitobera rundi kuba kiro. Tibalyetaaga mushana anga tara anga izoba. Omukama Ruhanga n'iwe arabaga mushana gwabo, mara baliba bakama eirai lyona. 6Omumalaika ogwo ashuba angambira ati, «Ebigambo ebi by'amazima mara by'okwikilizibwa. Omukama Ruhanga atunga abarangi Mwoyo, yatweka omumalaikawe kwoleka abairube ebili byokubaho bwangu. 7Mara ndi haihi kwija.» Ni kilimugisha omuntu alikwekomya eby'ekitabo eki kilikubaasha. 8Inye Yohana, n'inye nahulire ebigambo ebi mara nkabibona. Orwo nabihuliire mara nkabibona nagwa omu maguru g'omumalaika ayabinyolekire, namufukamira. 9Nawe wenene yangambira ati, «Ebyo otabikora! Inye ndi mwiru mutaahi wawe mara mutaahi wa barumuna bawe abarangi, hamoi n'abalikwekomya eby'ekitabo eki kilikugamba. Ruhanga obe n'iwe ofukamira.» 10Angambira ati, «Ebigambo eby'ekitabo eki kilikugamba otabikomesa muhuri, enshonga akaanya kaija kugoba. 11Akora kubi agendelere kukora kubi, omugorogoki agendelere kukora kurungi, kandi omutakatifu aikare ali mutakatifu. 12«Inye ndi haihi kwija, nyije n'erongoro yange, buli omoi murongore eby'araba yakozire. 13Inye mba Alufa na Omega, mba wa mbere, mba wa nzindo, n'inye mbandizo mara ndekelero.» 14Baberwa abalikwogya ebijwaro byabo bakasana kugoba aha muti gw'oburora, n'okuraba omu bihigi bakataaha omu kigo. 15Enjai y'ekigo haliho embwa, abarogi, ensiyani, abaisi, abafukamira ebihuuku, na buli omoi agonza ebishuba akata nibyo agamba. 16«Inye Yesu natweka omumalaika wange kukomeleza enteko ebigambo ebi. Mba muzi gwa Daudi mara mba mwanawe, enyanyinyi ya bwankya nyamutangara.» 17Mwoyo na Mugore nibagamba bati, «Ija!» N'araaba nahulira agambe ati, «Ija!» Araaba aina eiliho wena aije. Alikwenda atware amaizi g'oburora obuzira kugura. 18Nintatira buli omoi alikuhulira eby'ekitabo eki kilikubaasha. K'omuntu alayongeraho ebya wenene ahali ebi, ogwo Ruhanga aramwongeraho ebibundo ebilikwitoitorwa omu kitabo eki. 19Kandi k'omuntu aligira ebyo yakonshora aha by'ekitabo eki kilikubasha, nawe ogwo Ruhanga alimwaka amatungwa g'omuti gw'oburora n'ekigo kitakatifu, agalikwitoitorwa omu kitabo eki. 20Omujulizi w'ebigambo ebi nagamba ati, «Mazima ndi haihi kwija.» Amina. Ija Mukama Yesu! 21Abegesibwa inywena, nimbagondeza omugisha gw'Omukama Yesu. Amina


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\