ABAROMA 8

1Mbwenu aha rw'ekyo abali ba Kirisito Yesu tibakiina mushango. 2Amateka ga Mwoyo w'oburora omuli Kirisito Yesu ganchungwire omu mani g'Amateka g'obufu n'orufu. 3Nobona Ruhanga akakora eky'Amateka gatashoboire kukora aha rw'okujegaazibwa obunyama. Akatweka Omwanawe nyabwe omu mishusire y'omuntu nyamafu, mara yaija ali kihongo ky'enyatano y'obufu kuchwa obufu omu bantu, 4eby'Amateka galikwenda bibone kuhikilira omuli ichwe abatalikukora kwo tulikusindikwa bunyama shana nitukora okwo tulikuragirwa Mwoyo. 5Aha rw'enshonga abalikuhondera obunyama emyoyo yabo nibagiteka aha bikwete obunyama. Kyonkai abalikuhondera Mwoyo emyoyo yabo nibagiteka aha bikwete Mwoyo. 6Omwoyo kuguteka aha bunyama orwo rufu, kyonkai omwoyo kuguteka ahali Mwoyo obwo burora n'emilembe. 7Omwoyo ogutairwe aha bunyama ogwo nigushenga Ruhanga; tiguhulira Mateka ga Ruhanga, pe tigwakushobora. 8Kandi n'abalikutwarwa obunyama tibaina kushemeleza Ruhanga. 9Kyonkai inywe timulikutwarwa bunyama, nimutwarwa Mwoyo. Mazima ka Mwoyo wa Ruhanga araba natura omuli inywe, wena wena ataina Mwoyo wa Kirisito taina kuba wa wenene. 10Kyonkai ka Kirisito araba ali omuli inywe, n'orwo emibili yanyu eisirwe amafu, emyoyo yanyu eina oburora aha rw'obugorogoki. 11Ka Mwoyo wa Ruhanga ayahimbwire Yesu omu bafu araba natura omuli inywe, wenene ayahimbwire Kirisito Yesu omu bafu kwakwo alitunga emibili yanyu nyakufa oburora omu mani ga Mwoyo asingiire omuli inywe. 12Kityonu barumuna bange, nitutongwa, kyonkai titulikutongwa kurora nituhondera bunyama. 13Kamulikurora nimuhondera obunyama mulifa, kyonkai omu mani ga Mwoyo kamurachwa ebikorwa by'obunyama mulirora. 14Bona abalikuhaburwa Mwoyo wa Ruhanga abo ba Ruhanga. 15Aha rw'enshonga Mwoyo owo Ruhanga yabahaire talikubahindura bairu handiki kubatinisa; shana Mwoyo wenene ogwo nabahindura baana ba Ruhanga, mara omu bushobora bwa Mwoyo nitweta Ruhanga tuti, «Aba! Isheichwe!» 16Mwoyo wa Ruhanga wenene wenene n'iwe alikwetaba n'emyoyo yaitu kwatura okwo tuli baana ba Ruhanga. 17Katuraba tuli baanabe, aho tuli basika, basika ba Ruhanga mara tuli basika hamoi na Kirisito, ekiliho tushaashe nawe tubone kuhabwa ekitinwa nawe. 18Nintekeleza okwo obushasi obwa kaanya aka tibwakulengwa kitinwa ekyo tulikwija kushurulirwa. 19Ebitondwa byona bilindilire n'ekihika kingi okushuruwa kw'abaana ba Ruhanga. 20Ebitondwa byona bikazoka bitaina mugasho n'akake, ti aha rwa byonene kweyendera, shana aha rw'okwenda kwa Ruhanga ayabahindwire bya katozi, kyonkai yabiha okugira eshubi. 21Ebitondwa byonene bilichungurwa aha rufu n'okujunda bibone obwegeleere obw'ekitinwa eky'abaana ba Ruhanga. 22Nitumanya okwo ebitondwa byona bitura byemire hamoi nibitaaga kuhika mwaha. 23Ti bitondwa byonkai, kyonkai ichwe chwenene abali biraba bya mbere bya Mwoyo, nitusinda okuzimu orwo tulindiliire Ruhanga kutuhindura baanabe, nikwo kuchungurwa kw'emibili yaitu. 24Okugira eshubi egi nikwo kwaturokoire. Eshubi elikuboneka mwaha tiyo shubi. N'ohai ashubira eky'alikubona? 25Katuraba nitushubira ekyo tutalikubona, tukilindilire n'obwegumisiliza. 26Oku nikwo Mwoyo atujuna omu bujege bwaitu. Kuba titumanya kushoma nshara nk'okwo turagiirwe, shana Mwoyo wenene n'iwe atutelera omushango omu bushasi bungi muno obutali bwa kugambwa. 27Ruhanga ahenjuza emitima y'abantu namanya ebitekelezo bya Mwoyo atelera abatakatifu omushango nk'okwo Ruhanga alikwenda. 28Nitumanya okwo Ruhanga akora ebintu byona akabigoshora kabigasira abamugonza, nib'abo abalikwetwa nk'okwo yategekire. 29Abo yamanyire obutwe nibo yayahwire batakabaireho kushushanisibwa Omwanawe, Omwanawe ogwo abe muzigaijo gwa barumunabe. 30Bonene abo, abo yayahwire batakabaireho n'okubeta akabeta, kandi abo yayesire akashuba yababara omu bagorogoki; abo yabazire omu bagorogoki yashuba yabatunga ekitinwa. 31Mbwenu tugambeki ahali ebyo? Ka Ruhanga araba ali orubaju rwaitu n'ohai aratushobora? 32Wenene Ruhanga ogwo ataganyiire Mwanawe, shana kumuhayo aha bwaitu ichwena, tatuhe buli kantu hamoi nawe? 33N'ohai ow'okukwata endonkwa za Ruhanga omushango? Ni Ruhanga abahindura bagorogoki! 34Aho ow'okubaramura n'ohai? Ni Kirisito Yesu ayabafeleirekwo, akahimbuka omu bafu, asingiire aha mukono gwa bulyo gwa Ruhanga natutelera omushango. 35N'ohai ow'okututaishurana n'engonzi za Kirisito? Tutaishuranwe ebiyengo anga enaku, anga okugingiizibwa, anga eifa, anga okugenda bushai, anga akabi, anga embanda? 36Nk'okwo kihandikire kiti, «Aha bwawe nitusiiba nitwitwa; nitushusha entaama ezilikwija kubagwa.» 37Chei, ebi byona twabisingire omu mani ga Ruhanga ayatugondize. 38Nimanyage n'orwo rwakuba rufu anga burora, anga bamalaika, anga batwazi b'omw'iguru, anga ebiliho kaanya aka, anga ebilikwija kwija, anga obushobora bw'engeli zona, 39anga obwemi, anga oburai bw'okugya okuzimu, handiki kyona kyona omu bitondwa, ekirashobora kututaishurana n'engonzi za Ruhanga omuli Kirisito Yesu Omukama waitu tikiliho.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\