METHIU 1:2

2Abraham se leke Raaja Ḍeiviḍ tak, ulog ke baap daada i rahin: Abraham, Aayzak, Jeims, Juḍas aur uske bhaiya, (Juḍas ke laṛka Perez aur Zerah. Zerah ke amma Tamaar rahi.) Aur Perez se Hisron peida bhais. Aur Hisron se Eraam peida bhais. Aur Eraam se Ameenaadaab aur Ameenaadaab se Nahshon, aur Nahshon se Salmon, aur Salmon aur Raahaab se Boaz, aur Boaz aur Ruth se Obed, aur Obed se Jesse aur Jesse se Ḍeiviḍ Raaja peida bhais. (6B)Ḍeiviḍ se leke Baibilon meñ des se nikaare tak Yeeshu ke baap-daada i rahin, Ḍeiviḍ aur Uriyah ke patni se Soloman peida bhais. Aur Soloman ke laṛka Rahbaam ke laṛka Abiyaah aur Abiyaah ke laṛka Aasa aur Aasa ke laṛka Yahoshaafaat aur Yahoshaafaat se Jeraam aur Jeraam ke beṭa Uzziah, aur Uzziah se Jotaam ke laṛka Aahaaz se Hizkiyaah peida bhais. Aur Hizkiyaah se Manashe aur Manashe ke laṛka Aamon ke laṛka Josiah peida bhais. Fir Josiah se Jakunyaah aur uske bhaiya peida bhais.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More