1 CORINTIOS 13

1Mei uáfueza, naù llófueñega jùáùzie uáillaùdo úrillana cue fùbíadù, íemo afe baùmo Juzíñamui abù imacù úrilla izói úrillana daje izói fùbídùcue ia, mei íadù jùáùmana cue íziruiñeniadù, fia taùno fùcàrede juaù izóidùcue. Iemo jùáùe taia fùcàrede lloéturu izóidùcue. 2Daje izói Juzíñamuimona onoigáfuiaù jino llúana cue fùbíadù, íemo nana naù uáfodo onóñegafuiaù llúana cue fùbíadù, íemo jamánomo nùmáiraùmana cue jáiadù, íemo idu jáùnua Juzíñamuimo àùnogafue cuemo íadù, mei íadù jàaùmana cue íziruiñenia, táùnomo fáùfitùcue. 3Daje izói, nana cuemo ite ráanùaù jùáùmacù canóllena fia cue fecáadù, íemo Juzíñamui ióbitallena dama cue abù cue jobáitaiadù, mei íadù afe llezica jùáùmana cue íziruiñenia, nana cue fùnócafuiaù cuemo ráifiñede. 4Mei jùáùfodo, jùáùmana izíruitùmùe jaca járitaiñede. Afémùe dúecaifùrede. Daje izói úradoifùnide, íemo afémùe uícofiñede, íemo fùeni abà àùnoñede. 5Daje afe jùáùmana izíruifùredùmùe meáiredùfuena jaca lloñede, íemo afémùe ie abùna jacùre maméñede, íemo afémùe jaca ràicaifùnide. Jùáùma fùénidùfue íemo fùnóadù, fùeni comécùñeno raùre féitate. 6Afe jùáùmana izíruitùmùe jùáùmacù fùénidùfuiaù fànuari zúureite, mei jùáùfodo ua ñúefueri ióbifùrede. 7Nana íemo comuídùfuiaùri caùmare ocuide. Raùre járitaiñeno aféfuiaùmo ñue úiñooide. Juzíñamuimo izire àùnuano aféfuiaùri jacànaiñeno ñue ocuíride. 8Izíruillafue zíiñona jaca záiñeite. Mei íadù Juzíñamuimona uícodo onoiga ráfuiaù záite. Daje izói jùáùmacù uáillaùdo úrilla llàùcaite; íemo daje izói ùfócùdo onóigafuiaù záite. 9Mei biruíllaùdo caù ùfócùdo onóigafuiaù ñue àcoùmo baitáñedùcaùza, jabo onódùcaù. Daje izói Juzíñamui uícodo onoiga ráfuiaùmona due jino llotùcaù, mei due onódùcaùza. 10Mei íadù uire Juzíñamui nana ráfuiaù caùmo baitállùruimo afe àcoùmo ñue báitañegafuiaù fáùcanocaille. 11Naù cue úruena llezica úruiaùmo itàfuiaùdo úritùcue. Urue comecù fácaja izói, comecù facádùcue, íemo úrue ùfocù úrilla izói itùcue. Mei íadù ja cue móonailla llezica, úrue illa izói cue illáfuiaùna fáùcanocaidùcue. 12Daje izói birui Juzíñamui dùbénemo caù onóigafuiaù jaùcuíbicaide. Dámùe jáiaira acáranimo fùgo càoiñena izói afe izói Juzíñamui ífuiaùna birui fùgo baitáñedùcaù. Mei íadù ùco jùáùruido nana ñue báitaitùcaù. Birui cue ùfocù úrilla fùgo déiñedeza, jabo onódùcue, mei íadù aféruido nana ñue ónoitùcue. Jùù, Juzíñamui cuena onona izoi ñue jaàcùna ónoitùcue. 13Mei daùí Juzíñamuimo àùnogafue, íemo jùáù ocuírinafue, íemo jùáù izíruillafue jaca zíiñona féiñeite. Bie daámanidemona izíruillafue ùere jamánomoide.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\