1 CORINTIOS 5

1Ja birui omoù càgùmo ite ùere fùénide jùruífuena comùnù cue fùdàtatiaùoù. Omoùmona dáamùe ja ie moo ogango dama ie aùna ote. Afefue ùere jamánomo meáirede. Afe izoide fùénidùfuena Juzíñamuina ónoñedùmacù jaca rairuídiaùoù. 2Mei íadù bie izói ómoùmo illa llezica ¡naù omoù ùere abùna àùnofùredùomoù! (Afe izói omoù illa ùere fùgóñede.) Mei jùáùfodo áferi ùere zuure íredùomoù. Daje izói áferi meáidairedùomoù. Bie izói jùruíredùmùe omoù càgùmona mai oni ore. 3Náamùena omoù dùga dama cue iñédùcue, mei íadù afefue dùbénemo cue comecù facáoina ñue onódùomoùza. Ie jira afe bie jùruíredùmùe ie duere fùnóllena jae caù Ocuíraùma Jesucristo mámecùdo ocuídùcueza. 4Iemona Jesucristo mámecùdo dáanomo omoù gaùrízailla llezica, íemo cue comecù facáoinamo ñue omoù uibíoicailla llezica, íemo jùáù caù Ocuíraùma Jesucristo omoù càgùri ràinorena llezica, 5mai afe ùímana ómoùmona jino dótano Taùfena náamataga comànùmo íena omoù zóoferi, ie abù fùeni jítainafuiaù nùné táùnocaitallena. Afemona caù Ocuíraùma Jesús billàruimo afémùe joreño jíllobicaiteza. 6Afe àaùfue naù ómoùmo illa llezica omoù ñue ùáùninana illa izói abà àùnotùomoù. Afe abà àùnuano fùgóñede. “Mei daa cómemo ite àaùfue aillo ie abùmo itàmacùna ùáùretaiteza.” ¿Comùnù daùna uaina onóñedùomoù? Afe uai daùde: “Pan fùnóadù afe aillo fáitate raa tamédiaùoù. Due jiza fáitatena jóonega íadù, nana afe magáfecùna aillo fáitate.” Afe izói daa come fùnoca àaùfue aillo ie abùmo itàmacùna ùaùre fùnode. 7Iemona ómoùna fùeni fùnode come ómoùmona oni jùca oreri, mei afémùe jácaùe pan fáitara izóidùmùeza. Ie jira afe fùénidùfue méaifue ómoùmona ñue muiñori, ñue jaàcùna àaùfuenidùmacùna omoù íllena. Iemona fáitatena jóoneñega comue pan izóidùnona íitùomoù. Ja onódùcueza, afe bie izóidùno ua itàomoù, mei Cristo nana caù àcoùnia fagámùena jáideza. Afémùe caù ifomo fatá Juzíñamuimo fecaca oveja jiza izóidùmùe, caùmo ite àaùfue oni dóllena. Afémùe pascua rafue illa llezica caù uibíoigamùe. Ie jira bie àaùfue oni omoù fáùnocai; mei àaùfuemona muiñócanona caù íllena, Cristo tàideza. 8Iemona nágarui caù illáfuemo táùnona úriñede comécùdo mai caù illù. Daje izói ñúefuiaùrede comécùdo mai caù illù. Afe izoide comecù fáitate raa jóoneñega comue pan izoide. Mei jùáùfodo ùáùrede comécùdo caù íadù, daje izói éoicaide comécùdo caù íadù, afe izoide comecù jácaùe pan fáitate raa izoide. Afe izói mai caù íñeillù. 9Naui ómoùmo cue cuegábemo ómoùna daùdùcue: “Bie izói jùruírede comànùmo nabáiriñeno iri.” 10Bínùemo jaca jùruíredùno ite, daje izói ùere ráanaiacadùno ite, íemo meràfùredùno ite, íemo jánaraù ióbitadùno ite. Bimacù dùga omoù nabáiriñeillena lloñédùcue. Aféfuena rairuídùcuena bínùemo oni jáiredùomoù. Mei íadù afe izói ocuíñedùcue. Mei íadù onódùomoùza, afémacù illa izói ínidùomoù. 11Mei ómoùna cue daùíacanafue jùáùfo jóide. “Crístomo àùnote omoù ámadùcue” daùdàmùe íadù afémùe jùruíreniadù, afémùe dùga nabáiriñeno iri. Daje izói afémùe ùere ráanaiacania afémùe dùga nabáiriñeno iri. Iemo dáamùe jánaraù ióbitaadù, íemo afémùe jùáùmana fùeni úrifùreia, ie jàfaireia, íemo ie meràrifùreia, afe izoide “Crístomo àùnote omoù ámadùcue” daùdàmùe dùga nabáiriñeno iri. Iemo jùáù bie izoide come dùga omoù güiñeno iri. 12- 13Bínùemo ite àùnoñede fùénidùnomo itùfue rùire cue jùcánolle cuemo dúiñede. Mei íaùoùmo fùeni itàfuiaù dama Juzíñamui rùire jùcánoteza. Mei jùáùfodo omoù danù ómoùmo jaùnáidùnona rùire jùcánoredùomoù. Ie jira afe bie fùénidùfuiaùredùmùe omoù càgùmona oni oreri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\