1 CORINTIOS 6

1Danù ómoùmona dámùe jùáùmamo júfidogafue comuíadù, ¿nùbái mei oni jùáùmacùmo afefue záitallena jáidùomoù? mei afémacù caù àùnogafuemo jaùnáiñedùmacù. Danù omoù càgùri ite Juzíñamuimo dúidùnomo jùcáredùomoù, o júfidogana jaàcùna záitallena. 2¿Naù onóñedùomoù Juzíñamui iédùno nana bínùe comùnù itàfuena rùire jùcánoitiaùoù? Mei uire bínùe comùnù rùire jùcánoitùomoùza, ¿nùbái mei omoù càgùri ite dúefuiaùna raùre záitanidùomoù? 3Iemo jùáù, ¿naù onóñedùomoùza Juzíñamui abù imacù, ángeles daùnámacù, itàfuiaùna rùire jùcánoitùcaù? Mei uafue Juzíñamui abù imacù itàfuiaùna rùire jùcánoitùomoùza, ómoùmo ite bínùe ífuiaù raùre záitallena ómoùmona juánide. 4Bie caù illáfuemona comuide júfidogafuiaù ómoùmo comuíadù, ¿mei nùbái mei Juzíñamuimo gaùrídùno dùbénemo iñédùnomo lluájifùredùomoù, afefue jaàcùna ómoùmo fùnóllena? 5Bie izói ómoùna daùdùcue omoù méaicaillena. ¿Mei nùbaù omoù càgùri ámatùaùmo comuídùfuena jaàcùna fànuana baitádùmùe iñede? 6Ja birui da ama jùáùmamo júfidogafue comuíadù, Juzíñamuimo àùnoñede jaàcùna fùnóraùma uícomo lluájifùredùomoù. ¿Meita bie izói írede? ¡Inide! 7Uáfodo onóigaza, nanómona daa júfidollùfue omoù càgùri comuíadù, jùáùe o ñue illáfuena táùnomo fáùfitaite. (Daje izói o júfidogafue Juzíñamui ífuena jámairuitade.) Daa cáùmona dámùe fùeni o fùnóadù, afe ùba o óñeille baùmo ñuera. Daje izói daa come cue raa jàfuiano baùróadù afe meine cue óñeille ùere baùmo ñuera. 8Mei jùáùfodo fùénidùfue fáùcanocaiñeno, danù omoù ámatùaùmo fùeni fùnódùomoù, íemo jùáù omoù ámatùaùna jàfuiano raana baùrófùredùomoù. 9- 10¿Naù onóñedùomoùza? nana jùáùmana fùeni fùnódùno Juzíñamui illáùmana illàruimo dúcùñeitiaùoù. Omoù jàfuefiñeno iri, mei naga fùénidùno Juzíñamui illáùmana illàruimo jáùnaiñeitiaùoùza. Daje izói áùreiñeno jùáùe rùngo jetádùno dúcùñeitiaùoù, íemo jánaraùna ióbitadùno, íemo jùruífueredùno, íemo jùáùe ùima dùga fùeni itàmùiaù, íemo meràrifùredùno, íemo ùere ráanaiacadùno, íemo jùfáifùredùno, íemo jùáùmamo fùeni úritùno, íemo jàfueta baùrófùredùno; nana énùemo ite bie izoide comùnù Juzíñamui illáùmana illàruimo dúcùñeitiaùoù. 11Naui ómoùmona dáarie bie izoide. Mei íadù ja birui Jesucristo ñue ùáùnino fùnócaomoù. Daje izói Juzíñamui íeùena ñue mamécaomoù. Afe izói Moo Juzíñamui Ñuera Joréñodo, íemo jùáù caù Ocuíraùma Jesumo omoù àùnuado Juzíñamui anamo ñue jaàcùna itábicaidùomoù. 12Comùnù daùífùrediaùoù, “Cue bie cue comecù jitailla izói íredùcue.” Afe uafue, mei íadù naga íaùoù comecù gáùnafue íaùoùna ñue fùnóñede. Uáfueza daa come dama ie comecù jitailla izói írede, mei íadù afe comecù jitáillafue íena anáfenotanide. 13Mei uáfueza: caù güille, caù jébegoù ie; daje izói caù jébegoù güille íena fùnoca. Mei íadù jùáùruido Juzíñamui nágaillùnoù güille naa jébegoù dùga jùáùfodo méidoite. Mei íadù “Bie caù abùna jùruifue íena mameca,” daùínide, dáarie daùí daùífùrediaùoù íadù ¡mei afe uáfueñede! Bie caù abù caù Ocuíraùma ie. Afe ùbana caù Ocuíraùma caù abùmo dúide, caù ñue rairuíoicaillena. 14Iemo Juzíñamui caù Ocuíraùma Jesús cáadùmùena jáitate. Afe daùí ie fànua izói, afémùe dama ie ràinodo cáadùmacùna caùna mámeite. 15¿Onóñedùomoùza ómoùmona illa dàgamùe ie abù dama Cristo abùmo dúide? ¿Meita Cristo abùmo dúidùmùe jùruíredùngomo dájena jóoneredùcue? ¡Jaca jóonenide! 16¿Mei nùbaù jùáùfue onóñedùomoùza, dáamùe jùruíredùngo dùga íadù afémùe abù daa afengo abù izóicaide? Mei jùù Juzíñamui Cuegáuai áùrenafue dùbénemo bie izói daùde: ”Ùima ie aù dùga afe íaillùnoù dámùena ja mameide.” 17Afe izói dáamùe caù Ocuíraùmamo dájena jaùnáiadù, afémùe dájena joréñoredùmùena jaide. 18Iemona mei jùruífuemona oni omoù iri. Nana jùáùe caù fùnoca fùénidùfue caù abùna fùgo ùáùñede, mei íadù áùreiñeno jùáùe rùngo dùga jùruifue caù fùnóadù, caù abùna bácadùcaù. 19¿Mei onóñedùomoùza, omoù abù Juzíñamui caùmo iga ie Ñuera Joreño illano? Iemona afe Ñuera Joreño jaca omoù dùga íteza. Omoù abù danù ómoùeñedeza, Juzíñamui ie. 20Mei omoù abù Juzíñamui jamánomo ráifidena ùbácaza. Mei jira caù abùdo Juzíñamuina ióbitaredùcaù, íemo jùáù daje izói caùmo ite joréñodo íena ióbitaredùcaù, mei afe bie caù abù naa caù joreño dùga Juzíñamui íeza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\