1 JUAN 3

1Mai comécùmo faca. ¡Nùù jamánomo Juzíñamui caùna izíruilla ! Iemona ie jitótùaùna maméidùcaù. Ja áfedùcaù. Ie jira énùemo ite Juzíñamuina éoidùno caù izói comécùñediaùoù, mei Juzíñamuina íaùoù onóñena jira. 2Izíruiga ámatùaù, ja Juzíñamui jitódùcaù. Iiraùruimo caù íficaillùfuena naù caùmo ácatañega. Mei íadù onódùcaùza, Jesucristo càocaia afémùe izói íitùcaù, ie illa izói námùena caù cùona jira. 3Nana afémùemo daùí comécùidùmacù danù dáamacù nana àaùfuiaùmona ñue dóficaitadiaùoù, mei Jesucristo ùáùfuenidùmùe illa izói íitùcaù. 4Mei íadù nana fùénidùfue fùnódùmacù Juzíñamui ocuícafue uáitajano jámairuite. Mei jira fùénidùfue ocuina ráfuena uáitaoina. 5Jae Jesucristo bie énùemo caù fùénidùfue oni duáùbillana onódùomoù. Daje izói afémùemo nùfue iñénana onódùomoù. 6Mei jira nana afémùemo dájena jaùnáioicaidùmacù fùeni macánidiaùoù; mei íadù nana fùeni macáfùredùmacù afémùena jaca cùóñediaùoù; íena onóñediaùoù. 7Cue jitótùaù cacarei. Buna ómoùna jàfueñellena nane dáùitùcue; ñúefue fùnófùredùmùe ñúemùe, Jesucristo ñúemùena illa izói. 8Mei íadù fùeni macáfùredùmùe Taùfemo jaùnáidùmùe, mei nanómona Taùfe fùénidùfuiaùredùmùena ite. Uafue Juzíñamui Jitó Taùfe fùnócafuiaù táùnocaitaùbite. 9Juzíñamui jitótùaùmona jaca buna fùgóiñeno macáoicaiñede, Juzíñamui íemo iga cáanano íemo illa jira. Afémùe fùénidùfuena fùnófùnide, Juzíñamui jitoza. 10Afedo bu mei Juzíñamui úruiaùnaza, bu mei Taùfe úruiaùnaza onódùomoùza. Uafue nàùmùerie ñúefuena fùnóñenia, ie ama íziruiñenia, afémùe Juzíñamui dùbénemo itàmùeñede. 11Mei jùù nanómona omoù cacana úrilla uai, be nùe uai: conímana caù izíruillafue jitáirede. 12Caín izói omoù iñeno iri. Afémùe Taùfe dùbene ímùe, íemona ie ama tùtade. ¿Nùbái mei íena tùtade? Caín úradoillano ie ama tùtade, Caín fùnócafuiaù fùgóñena jira; mei íadù ie ama fùnócafuiaù ñuera. 13Cue ámatùaù, Juzíñamuina bacáuairedùno ómoùna éoinamona fáùgacaiñeno iri. 14Jae tàizaille iómona zíiñona cáaillùomo dóbaicaidùcaù. Afena onódùcaù, Jesuna àùnotùnona caù izíruilla jira. Mei íadù izíruiñedùmùe tàizaillùodo jaide. 15Nágamùe ie abù cómena éoidùmùe cómena tùtádùmùe izói ite. Iemo come tùtádùmùe comécùmo zíiñona cáanano iñénana onódùomoù. 16Jesucristo ie cáanano cáùconi iga; áfedo nana izíruillafuiaùna onódùcaù. Afe izói caù cáananona lloñeno Jesuna àùnotùnori daùí abùna zóoferedùcaù. 17Dámùe ie illànomo jitáirede raa ítemo, ie aùno come jitaica raa iñénana cùóillano, mei íadù íemona jeruide, ¿nùùe izói Juzíñamuimo izíruillafue ie comécùmo íteza? ¡Iñede! 18Cue jitótùaù, ¡fia fuena daùna uaido mai caù izíruiñeno iri! ¡Mei íadù ñue fùnóllùfuiaùdo uafue izíruillafuedo mai conímana caù izíruiri! 19Jira daùí uáfuemo jaùnáidùmacùdùcaù onódùcaùza; nane aféfuemona Juzíñamui uiécomo ñue íena àùnofùredùnodùcaù. 20Caù comecù caù àcoùnia llóiadù, Juzíñamui caù comecù baùmo aillo ñúemùenaza onódùcaù. Afémùe nágafuiaù onode. Iemona afe àcoùnia caùmo ùbana óite. 21Mei jira, izíruiga ámatùaù, caù comecù caù àcoùnia lloñéniadù Juzíñamui uiécomo ñue íena àùnofùredùnodùcaù. 22Nana íemo caù jùcaca raana fécaite, ie ocuícafuiaùna jeire caù úamona; ua íena caù ióbitamona áfenùaùna caùmo fécaite. 23Afémùe ocuícafue daùde: “Ie Jitó Jesucrístomo caù àùnori. Afe emódomo caù conímana caù izíruiri afémùe caù ocuilla izói,” daùí daùíñocaide. 24Ie ocuícafuiaùna ùere cacáreidùmacù afémùeoùri itíaùoù. Daje izói afémùe nágarui íaùoùri ite. Afémùe jaca caùmo íllana onódùcaù. Ua áfena afémùe caùmo iga Ñuera Joréñodo onódùcaù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\