1 PEDRO 5

1Omoù gaùrífùrena càgùmo ite ocuide eicomànùmo cue llóina uai llóitùcue; cue ja afémacù izói eicómedùcueza. Daje izói Cristo duere zefuilla uai nabáidùmùedùcue. Ùco nàùrui Cristo bille llezica ie ebíredùfue càocaillùruimo, afe ie ebi omoù cácaille izói, afe izói ie ebi cácaitùcue. 2Nana omoù uai anamo itànuiaù ñue íaùoùna omoù úiñori, oveja úiñoraùma ie ovéjaùaù úiñua ízoi. Ráairuiñeno, Juzíñamui jitailla izói, omoù comecù fùgónamona íaùoùna omoù úiñori. Jùáùma izire ocuilla izói íaùoùna omoù úiñoñeno iri. Dama úcube óllena úiñua izói íaùoùna omoù úiñoñeno iri. Dama omoù comecù óiacana izói caùmare omoù táùjùiri. 3Omoù uai anamo itànona ràirerie comécùna éoide comùnù úiñotùmùe úiñua izói omoù úiñoñeno iri. Mei jùáùfodo omoù illafue ñue jaàcùna omoù mameri, omoù illa izói íaùoù ílleza. Mei daùí ñue illafue fueñe íaùoùmo jino llotàmùedùomoùza. 4Afe jira Nahí Uiñoraùma Cristo càocaillùruimo ebírede ñúefue ómoùmo nítaite. Afefue jaca nùnomo féiñeite. (Comùnù dùbénemona cómemo fecaca raa, jamánomoidùmùe daùíllena, fia rábiaù fùnoina ùfo icuifoù. Afécuifoù etuda nùné táùnocaite, mei íadù omoù maiñóredùfue jaca nùné táùnocaiñeite.) 5Afe daje izói, jitócomùnù, mai omoù ocuide éinamacù ñuera ràiuai anamo itábicairi. Ua nana omoù conímana comecù mánaùnafuedo daje anamo dájena itábicairedùomoù. Mei jaiai Juzíñamui Cuegáuai daùde: Juzíñamui, nana fùeni abà àùnotùnona uáitaoide; ua íaùoùmona ie uiéco oni jàicaide. Mei íadù nana comécùna mánaùdùnona afémùe dúecaifùrede. 6Mei jira Juzíñamui ñue rùírede uai anamo ràirùiñeno comécùna mánaùdùmùena omoù iri. Afemona ie comecù daùíllùruido afémùe ómoùna jamánomoidùmùena jóoneite. 7Nana omoù izire comecù llícùdùfuiaù Juzíñamuimo uáfodo lloíri; mei afémùe ómoùna ùere rairuídeza. 8Ñue cáadùmùe izói abù omoù rairuíoiri; mei caù bacáuai ímùe Taùfe caùna jenódeza. Ua jufíruite jánallari rùlle jénua izói afémùe caùna jenódeza. Ua jenode caùna fùénidùfuemo ùfóllena. 9Afémùemo omoù àùnogafuedo izire uáitaoicana abà omoù mameri. Mei nágagobiaùmo ite omoù ámatùaù dáafueri duere zefuídiaùoùza onódùomoùza. 10Mei íadù nano íanori duere omoù zefuilla mei, Juzíñamui meine abùdo caùmare duere zefuíñena dùbénomo ómoùna itátaite. Afe llezica àaùfuemo comécùna féitanide cómena ómoùna mámeite. Ua dáaruido ómoùna rùire nùbáùnino nabéfuena náùretataite. Afe daje Juzíñamui fùénidùfuemona abù rairuíllafuena caù ite, naa jùáùe canóinafuiaùri. Dáamùe íemo ite ziiño ebírenafuemo ebi caù cácaillena, afémùe áfemo caùna mamede; mei Jesucrístomo caù jaùnáillamona, áfemo ebi cácaitùcaù. 11Uafue, afe Crístomo nana ebirede ñúefue, ràino dùga jaca zíiñona dúide. Aquíe izói íteza. 12Bie íanori cue cuegabe Silvánodo ómoùmo orédùcue. Afémùe ñue àùnofùrede ámaza comécùdo onódùcue. Afe bibedo ñúefuemo omoù íllena omoù llófuetùcue. Ja aillo Juzíñamui ézùcùgafuiaùna jeire otàomoù. Iemona afémùe ómoùna ùere izíruiteza ua onódùomoù. Aféfuedo rùire nùbáùnino ómoùna mamédùcue, uáfodo omoù onóillena. Bifue nágarui jaàcùna jeire omoù oíri. 13Babilonia jófuemo ite Juzíñamuimo gaùrídùno, Juzíñamui omoù izói eneno nùzécano, ómoùmo uaillaù orédiaùoù. Daje izói cuedo jáicadùmùe Marcos ómoùna uáidote. 14Nahí ámana izíruilla izói caùmare conímana omoù uáidori. Nana omoù Jesucrístomo jaùnáidùnodùomoùza, mai caùmare uái omoù iri. Mai; ja nùùe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\