1 TESALONICENSES 4

1Cue ámatùaù, omoù cácarei. Birui caù Ocuíraùma Jesús mámecùdo izire ómoùmo jùcádùcue. Daje izói izire ómoùna llétaitùcue; naui ómoùmo caù lloga Juzíñamui ióbilla illafue daùí omoù iri. Aféfuena afe emódomo aillo omoù móonaitaoicairi. 2Caù Ocuíraùma Jesús ràifuedo ómoùmo lloga llétafuena onódùomoù. 3Juzíñamui dama ie nabaina fùnócamacùna omoù jáillena afémùe jítaide. Ie jira nana omoù jùruíreñeno iri. Dama nahí aù dùga illa fùgona. 4Ua Juzíñamui eróicana áùreri. Afengo ua mei íena jámairuiñeno íena o izíruiri. 5Juzíñamuina onóñedùno fia íaùoù comecù fùeni óiacanafuedo áùrenaza, mei íadù afe izói omoù iñeno iri. 6Daje izói izire ómoùna dáùitùcue, o abù come ie áùna jàfueta baùróñeno o iri. Daje izói o abù come ie ùnina jàfueta meràñeno o iri. Afe bie izói itànona caù Ocuíraùma Jesús, afémacùna ùere duere fànoite, ómoùmo caù llua izói. 7Juzíñamui àaùfuenidùnomo nágarui caù íllena caùna ocuide. Afe daùí ie nabaina fùnócamacùna caù íllena ocuide. 8Ie jira bie llogafue jámairuitùmùe jùba cómena jámairuiñedeza; mei íadù Juzíñamuina jámairuite. Daje Juzíñamui ie Ñuera Joreño caùmo fecaca. Afe bie Ñuera Joréñodo Juzíñamui íeùena caùna ñue fùnode. (Afémùe íena ñue fùnódogacaù.) 9Juzíñamui ómoùna llófuete conímana omoù izíruillena. Ie jira jùáùe ámatùaùna omoù izíruille cue llóllena jitáinide. 10Mei jùù, afe daùí nana Macedonia énùemo ite ámatùaùna ñue izíruitùomoù. Mei íadù omoù izíruillafue aillo móonaioicaillena izire jùcádùcue. 11Caùmare ñue illáfuemo mai rùire omoù iri. Daje izói danù omoù nàcùdogafuiaù izire omoù llàùnori. Naui omoù caù llua izói mai ñue izire omoù táùjùiri. 12Afemona onínemacù omoù uáillaùmo ñue cacáritiaùoù. Afe llezica omoù ñue táùjùnamona mùnàcana jítaiñeitùomoù. 13Amatùaù, tàidùno íficaillafuena omoù onóñenana jitáiñedùcue. Aféfuena omoù fùdàadù zúucaiñeitùomoù. Jùáùe cáaillfuemo comécùñedùno zuure jáitiaùoù. 14Afe Jesús tàillano meine abùdo cáanafuemo caù àùnua izói, afe daje izói Juzíñamuimo àùnotùno tàidiaùoù íadù, Jesucrístodo Juzíñamui íaùoù cáatallùfuemo àùnotùcaù. 15Ie jira caù Ocuíraùma caù llófueinafue ómoùmo llóitùcue. Afémùe billàruimo cáùmona cáadùmacù tàidùmacùmona uícoficaiñeitùcaù. 16Mei dama caù Ocuíraùma rùire ocuille uaido úricana monámona ana biite. Afe llezica Juzíñamui abù imacù illaùma uai cácacaite. Daje llezica Juzíñamui fùcàrede vudugoù cácacaite. Iemona Jesucrístomo àùnotùno tàidùmacù nano fueñe cáaitiaùoù. 17Afe mei aféruimo caade àùnotùno afe cáataga tàidùno dùga daane úillùe càgùmo itábicaitùcaù. Ua dùnomo nana dáanomo itábicaitùcaù, caù Ocuíraùma Jesucristo dùga caifo táùfomo caù càoizaillena. Afemona caù Ocuíraùma dùga jaca ua nùnomo zíiñona íitùcaù. 18Ie jira bíuaido conímana caùmare omoù fàrari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\