1 TIMOTEO 1

1Páblodùcue. Jesucristo ocuícamùedùcue. Caù Jíllotaraùma Juzíñamui caù Ocuíraùma Jesucristo dùga íaillùnoù daùna uaido orécacue. Afe Jesucrístodo caù ñue illùfue abù úiñotùcue. 2Juzíñamui uai coco àùnogafuemo nahí cue jitó izóidùo. Ie jira bibe omo cuetùcue. Caù Moo Juzíñamui íemo ñue caù Ocuíraùma Jesucristo dùga o ézùcùllena ùere jitáidùcue. Daje izói afe íaillùnoù omo dúecaillena jitáidùcue. Iemona afe íaillùnoù o comecù ñue uái íllena óiacadùcue. 3Naui Macedóniamo cue jailla llezica Efeso jófuemo o fùébillena izire jùcádùcue. Aféruido afénomo o fùénocaidùcue, afénomo itànuiaùmona dáarie taùno llófuiana íaùoùna o rairuíllena. 4Daje llezica íaùoù jaiai nùnomo lloga ráfuiaù naa jagaù dùga, áfena íaùoùna júfidotañeitùoza. Iaùoù jaiáigùma lloga fuiñede ráfuiaù llúana ráiruitùoza. Nana bífuiaù taùno lluáfuiaùmo caù comécùna uite. Mei íadù nana bífuiaù Juzíñamui caùmo jóonega íemo caù àùnogafuena ñue àcoùmo fuitátañede. 5Juzíñamui caùmo jóonega lluájillùfue bie izói joide: Illa dàgamùe conímana ñue izíruiredùcaù. Afe bie izíruilla àaùnide comécùmona comuide. Daje izói afe izíruilla comecù ñue úrillamona comuide; bie izíruilla afe izói jùáùmana jàfueñede Juzíñamuimo àùnogafuemona comuide. 6Bie ñue izíruillafue dùbénemona dáarie oni táùfodo jáidiaùoù. Afe taùno llua àùnota oni jùáùfodo féiraitiaùoù. 7Afémacù Juzíñamui lletara uai llófuetùnona jáiacadiaùoù, mei íadù danù íaùoù daùna uaina onóñediaùoù. Iocùre llófuetiaùoù íadù íaùoù llócaiga uaina ñue baitáñediaùoù. 8Juzíñamui lloga lletara uai ñúeraza onódùcaù. Bíuaido Juzíñamui naga come lletállena mamérite. Dámùe Juzíñamui mamérilla izói afe uaimo comécùiadù ñuera. 9Afe lletara uai ja ñúefuiaù fùnófùredùnomo llóñega. Afena ñue onódùcaù. Mei jùáùfodo fùénide comànùmo mameca. Bie izoide comànùmo Juzíñamui lletara uai dúide. Afe comùnù illaùma lloga uaina uáitafùrediaùoù. Ocuícana náfueñediaùoù. Fùénidùfuena fùnófùrediaùoù. Daje izói fùéniruidùnona itíaùoù. Afe izói Juzíñamuina jacàruiñediaùoù. Daje izói Juzíñamuimo àùnogafuemo náfueñediaùoù. Iemo Juzíñamui lletara uai, moo ei dùga fatànomo dúide. Daje izói comànùna tùtáfùredùnomo dúide. 10Afémacù naga rùngomo fùeni comecù fácajano ùáùre fùnófùrediaùoù, afémacù áùrediaùoù íadù. Daje izói jùáùe ùímana ùáùre fùnódiaùoù. Juzíñamui lletara uai nana bie izoide comànùmo dúide. Daje izói cómena llaùtádùnomo dúide. Táùnona úrifùredùnomo dúide. Daje izói uafue daùíllena táùnomo Juzíñamui mámecù llàùnotùnomo dúide. Iemo Juzíñamui lletara uai nana jùáùfodo jàfueñede llófuiafuena uáitafùredùnomo dúide. 11Afe bie jùáùmacùna jàfueñede llófueinafue Juzíñamui cuemo llogafue daje izói jóoide. Juzíñamui cuemo lloga uai nana comùnù ñue jíllona uai. Afe uai oni comànùmo cue lluájillena, ùere ñuera Juzíñamui jóonegacue. 12Caù Ocuíraùma Jesucrístona “Fùgora” daùdùcue, mei afémùe ie uai jino cue lluájille ràinona cuemo ígaza. Juzíñamui cuemo comécùdo facade: O táùjùnana fáùcanocaiñeno ñue fuitáfùredùo, daùde. Jira bie uai lluájille táùjùllena Juzíñamui cuemo jóonete. 13Jaiai uiécodo Juzíñamuina ùáùre daùífùredùcue. Daje izói íemo àùnotùnona duere fùnóllena racáfùredùcue. Afe llezica cue uaido Juzíñamuina icàdùcue. Bífuiaùdo Juzíñamuina duere fùnódùcue íadù, ja birui afe Juzíñamui nana bie ñúefuiaù cuemo jóonete. Jaiai aféruillaùdo ie uaimo cue àùnoñena jira Juzíñamui ùere cuemo dúecaide. Daje izói cue fànuafue cue onóñena jira cuemo dúecaide. 14Iemona caù Ocuíraùma ùere ñue cuena ézùcùte. Daje llezica Cristo Jesumo dájena caù jaùnáinado aillo íemo àùnogafue naa ie izíruillafue dùga caùmo comuide. 15Bie izóidùfue ùere uafue. Nana áfemo àùnoredùcaù. Bifue bie izói daùde: Cristo Jesús fùénidùno jíllotallena ana bínùemo bite. Afe fùénidùnomona cue ùere jamánomoina. 16Mei daùí itùcue íadù Juzíñamui ùere cuemo dúecaide. Are íllamona Juzíñamui cuemo dúecaillado náùraùmo Jesucristo ie ñue comecù mánaùnafue cuedo jino íaùoùmo càotate. Iemona comànùmo ñúefuiaù ja càotatùmùena jáidùcue, mei fùénidùfuiaùrede Páblodùcuemo Juzíñamui ùere dúecaideza. Jesumo cue àùnuamona cue comecù ífuena méidotùcue. Afena onóillamona nana zíiñona illùfue óiacadùno, cue comecù ifue méidua izói, afe izói afémacù afémùemo àùnota íaùoù comecù ifue ñúefuena méidoitiaùoù. 17Ie jira jaca tàiñede buna cùóñena Juzíñamuina ióbitaacadùcaù. Afémùe daade Juzíñamui, daje izói nana ráfuiaùna onódùmùe. Afe zíiñona Jamánomoidùllaùmamo ñue ebírede uai jaca nágarui íemo jóonetùcaù. Daùí jóoide. 18Cue jitó Timoteo, bifue omo jóonetùcue. Rùire fuirídùmùe izói o iri. Naui Juzíñamui mámecùdo odo úritùno, ñue o illùfue llotíaùoù. Afémacù daùna izói mai birui o àùnori. O comecù úrillafue ñue o jóoneri. 19Dámùerie íaùoù comecù úrillafuena náfueñenamona nocáe buíllamona táùnocailla izói, íaùoù àùnogafuemona oni táùnocaidiaùoù. 20Himenéomo Alejandro dùga afe izói comuide. Ie jira afe íaillùnoù Taùfemo izájidùcue, Taùfe anamo íaillùnoù daùí zefuíllena. Dùnomo Juzíñamui jánana úriñeillena ónoitiaillùnoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\