1 TIMOTEO 4

1Ñuera Joreño jino caùmo uáfodo llote, íiraùruillaùdo dámùerie íaùoù àùnogafuena féitaitiaùoù. Féitajano cómena jàfuete jóriaù jitáinafuiaù jeire óitiaùoù. Daje izói Taùfemo jaùnaide fùénide jóriaùmona onóigafuemo àùnoitiaùoù. 2Afe izói, comecù ífuena jùáùfo jóidùno llógana cacáreitiaùoù, naa táùnona úrillafuiaùri. Afe bie jàfuefùredùno ja íaùoù ùfocù úrillafuena ja nùné féideza. Uzírede llojédamo uzide onoù cacáiñena izói, bie comùnù itíaùoù. 3Bie Juzíñamuimo àùnogafuena féitate comùnù jùáùmacù áùrenana rairuídiaùoù; daje izói rùngona: “Ùnireiri,” daùíñediaùoù. Daje izói ñuera caù güíllemona dáarie: “Güiñeno,” daùdíaùoù. Mei íadù afe bie güille Juzíñamui comuítaga, íemo àùnotùno ecállena, naa ñúefuena onódùnori. Afe güílleri ióbillano Juzíñamuina “Ùere fùgora” íemo jaùnáidùno daùírediaùoù. 4Mei nana Juzíñamui fùnoca güille ñúeraza, bácanide. Iemona afémùe caùmo fecaca raana oni fáùnidùcaù. Mei jùáùfodo Juzíñamuina “Ùere fùgora” daùnano, nana ñue llàùnoredùcaù. 5Juzíñamui uai afe güíllena ñue fùnode. Daje izói íena fùgora caù daùífùrena afe caù güíllena ñue fùnode. 6Bífuiaù caù ámatùaùmo o llófueia Jesucristo ñue Ocuícamùena íitùo. Afe bie llófueinafue jeire o oía bie àùnofùrega uai dama ñue ona comécùna náùretaite. O jeire oga uaido ñue rùire íitùo. 7Mei íadù bie fùénide énùe ie ráfuiaùna náfueñeno o iri, naa jùáùe taùno jagaù izóidùfuiaùri. Juzíñamui illa izói o íacanamo áfemo nágarui o comecù llícùtairi. Afedo rùire íitùoza. 8Caù abù caù ràireta, daa bínùe ífuemo caùna canode. Mei jùáùfodo Juzíñamui illa izói íllena caù nàcùdoia naga ñúefuemo caùna canode. Daùí caù íllemona biruíllaùdo caùna canode, íemo daje izói uire bíitùfuemo jaca caùna cánoite. 9Bifue ùere nahí ua ráfueza, nana áfemo àùnorediaùoù nana cáùoùri. 10Afe bifue jira ùere comecù fácaitùcaù. Iemo áfemo zéfuidùcaù. Ua zegóruioicana ñéfidùcaù. Mei ñue caù íllena caade Juzíñamuimo ocuíridùcaùza. Afe caade Juzíñamui nana comùnù jíllotaùbite. Iemo àùnotùno ja Jíllotatùmùe. 11Bífuiaùdo nana comùnù o ocuífùreiri. Daje izói aféfuiaù o llófueiri. 12O fia jitócomena jira comùnù o llófuiafue jùáùmana jámairuitatañeno iri. Mei jùáùfodo ñue Juzíñamui izói illafue Juzíñamuimo àùnotùnomo jino càotaitùmùena íitùoza. Ñue o úrillafuedo afémacùna onótaitùoza. Daje izói comùnù eróicana ñue o mácafuedo íaùoùna onótaitùoza. Iemo naga cómena ñue o izíruillado íaùoùna ñue cánoitùoza. Cristo izói o íllamona ñue íaùoùna llétaitùoza. Daje izói Juzíñamuimo izire o àùnogafuedo llófueitùoza, naa o comecù ùáùnidùfuiaùri. 13Naù cue dúcùñena llezica, Juzíñamui cuega uaillaù comànùmo o facádofùreiri. Daje izói caù ámatùaùna o íocùretari. Afémacùmo ñue o llófuefùreiri. 14Juzíñamui omo iga o fùbíllafuiaù fáùcanocaiñeno o iri, mei naui Juzíñamuimo gaùrífùredùno ocuídùllaùnù Ñuera Joreño daùna izói, íaùoù onoù omo bùtádiaùoùza. 15Bífuiaùna fáùcanocaiñeno o fùnófùreiri, o jamánomo jùáùno baùmo íaùoù onóilleza. 16O illafue ñue abù o rairuiri, naa jùáùno o llófuiafueri. Fáùcanocaiñeno rùire abà o mameri. Ñue ùímana o comuílleza. Bie cue daùna izói o íadù, o jílloitùo, naa o uaimo cacáreidùnori.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\