1 TIMOTEO 6

1Táùjùtafùregano íaùoù ocuídùmùiaùna ñue jacàruirediaùoù, jùáùe comùnù Juzíñamui mámecùdo fùeni úriñeillena. Daje izói caù llófueinafuena fùeni íaùoù daùíñeillena. 2Afe izói Crístomo àùnote ocuífùredùmùiaùna ñue jacàruirediaùoù. Juzíñamuimo àùnogafuemo daje ámana íaùoù maméiadù, naù ocuídùmùe ocuícamùe dùga conímana caùmare jacàruirediaùoù. Mei jùáùfodo afe Juzíñamuimo àùnote ámamo, jùáùmacù baùmo, rùire táùjùrediaùoù. Afe rùire táùjùna àùnotùno, afe ocuídùno izíruiga ámatùaù. Afémacù dáamacù. Dájena Crístomo àùnotùno. Bifue o llófueiri. Daje izói áfedo o lletámairi. 3Afe bie caù Ocuíraùma Jesucristo lloga jaàcùna jóide llófueinafuemo comécùiñedùmùe, oni jùáùfodo táùnofuiaù llófuete. Daje izói caù àùnoga ñuera uaina afémùe fùgo jeire oñede. 4Daùítade come nàfuena onóñedeza, táùnodo abù àùnote. Afémacù fia fùénide uáillaùmo júfiduana ùere gáùdiaùoù. Afe júfidogafuemona aillo úradoillafue comuide. Iemo dájena caùmare iñénafue comuide, íemo jùáùmana éoinafue comuide, íemo jùáùmana caùmare uáidoñenafue comuide. 5Dáanomona féitañega fuiríllafuiaù, jùáùfodo oni comécùna jóidùmacùmo comuide. Bie comùnù ua ráfuena onóñediaùoù. ”Fia caù àùnogafuedo ùere caù ráanaillù,” táùnona comécùidiaùoù. Bie izoide comànùmona oni o iri. 6Ua onóigaza, caù àùnogafue jamánomo ráifide. Juzíñamui caùmo fecaca raana “Fùgo baite” daùdàmùemo, ie àùnogafue ñue ráifide. 7Mei jùù, bínùemo fueñe caù jocoina llezica mùnàcana atàñedùcaù. Afe izói uire caù tàia mùnàcana úiñeitùcaù. 8Mei biruimo caù caana llezica caùmo ite güílleri, daje izói caùmo ite ùníroiri “Fùgo baite” daùíredùcaù. 9Mei jùáùfodo aillo ráanaiacadùno fùeni comecù fácafue dùbénemo jáidiaùoù. Afémacù aillo fùeni comecù óiacanafuiaùmo raamo jíride izói itíaùoù. Bie izoide fùeni óiacanafuiaù cómena fùeni fùnode. Daje izói íaùoù illafue nùné táùnocaitate; jofo zabilla méino izói nùné táùnocaitate. 10Mei jùù, úcubena izíruillafue nana fùénidùfuiaù comuíllano aféfuiaù jillacù. Dáarie ùere izire úcubena óiacanamona, Juzíñamuimo íaùoù àùnogafuemona oni nùbéfodo jáidiaùoù. Afémacù danù íaùoù illáfuena táùnona ùere duere fùnódiaùoù. 11Mei íadù o Juzíñamui nùzécamùedùoza, bie aillù cue lloga izóidùfuiaùmona oni o iri. Ñue comécùna jaàcùna illáfuemo o mamériri. Juzíñamui illa izói mai o iri. Afémùemo ñue o àùnofùreiri. Jùáùe comànùna ñue o izíruiri. Comecù járidoñeno o iri. Comécùna mánaùdùmùena o iri. 12Mai Juzíñamuimo àùnogafuemo fuirilla izói nágaruillaùdo rùire o iri. Juzíñamui omo iga zíiñona illafue ñue jeire o oíri, mei áfemo Juzíñamui uáidogamùedùoza. Afe Crístomo o àùnogafuena comùnù càoicana jino llotùo. Afe bie o llúamo o uai nabáidùnona aillo ite. 13Ja birui Juzíñamui eróicana ona ñue ócuitùcue. Afe Juzíñamui nana bínùemo itànuiaùmo íaùoù cáananona fecade. Daje izói Jesucristo eróicana ona dáùitùcue. Afémùe daje izói ñúefue jino uáfodo llote. Poncio Pilato uícomo ie illáfuena jáanoñeno llote. Daùí Moo Juzíñamui, Jesucristo dùga íaillùnoù uícomo ona ócuitùcue. 14Omo cue ocuícana, jùáùfodo méidoñeno, ñue jeire o oíri. Aféfuena ñue jeire o oíri, jùáùma ona llétañeiteza. Bífuiaù ua Jesucristo billàruimo jeire o ófùreiri. 15Juzíñamui jaiai uícodo mamécaruimo dúcùa, Jesucristo càocaizaùbiteza. Afémùe daade caù ùere ñuera ràinorede Juzíñamui. Daje izói afémùe nana illáùcomùnù ie Illáùmaza. Daje izói afémùe nana ocuífùredùno Ocuídùllaùma. 16Dama afémùe jaca zíiñoza, tàiñede. Afémùe illano jamánomo meáire egáiñoteza, buna áùnozinide. Afémùena jaca bu cùóñede. Caade come jaca íena cùónide. ¡Jaca nùnomo ñúefuiaù afe Juzíñamuimo nitácaza! ¡Aillue ñuera ràino jaca nùnomo afémùemo dúideza! Aquíe izói íteza. 17Bie énùemo aillo ráaredùno abù íaùoù àùnoñeilleza ñue o lloiri. Daje izói íaùoùmo ite raamo ócuiriñeitiaùoùza, mei afe ráanùaù are íñeitiaùoùza. Mei jùáùfodo: Dama Juzíñamuimo omoù ocuíriri, o daùíri. Mei afe Juzíñamui ua cáadùmùe. Afémùe jeruíñeno nana caù jitailla raana caù cánuano caùmo fecade. 18Afe ráanaitùno ñue íaùoù ílleza íaùoùmo ocuiri. “Omoù ñue fànoitùfuiaù ráanaitùomoùza,” íaùoùna o daùíri. “Omoùmo ite ráanùaùmona jeruíñeno jitáidùnomo jùáùfodo comécùiñeno fecari,” daùí íaùoùna o daùífùreiri. 19Daùí íaùoù íllamona, ùco cómuitùfue nahí raana máiñoitiaùoù. Afe maiñóllena comécùdo ñue onódiaùoù. Afe dáaruido zíiñona illàfuena óitiaùoù. 20Timoteo, nana bie omo cue lloga ñúefuiaù ñue o rairuiri. Bínùemo ite táùnona úrioinafuiaùmo cacáreiñeno o iri. Daje izói Juzíñamuina uáitafuemo cacáreiñeno o iri. Mei íaùoù: “Ùere baitádùcue,” daùna uai taùno uaiza. 21Mei bie izóidùfuiaù àùnote comùnù ja baie Juzíñamuimo àùnogafuiaùmona oni nùbéfodo jáidiaùoùza. Mai, Juzíñamui ona ñue ézùcùiteza. Ja nùùe. Mai daùítadeza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\