1 CORINTIOS 9

1Juzíñamuimo àùnotùno, caù ámatùaù izóidùno íaùoùena úcube ùráùa dùbenedo, ómoùmo uáfuena cúenidùcue, 2mei omoù fecállena raùre mamérifùrenana ñue onódùcueza. Omoù Acaya énùe imácùdùomoù. Nauide fùmónamona omoù fecalle raamo raùre mamérifùrenana Macedonia énùe comànùmo jaca caùmare llófùredùcue. Macedonia comànùmona nabézie, omoù íocùre mamérillana fùdàillamona comécùdo náùcaidiaùoù. 3Mei íadù bie úcube ùráùa dùbénedo ómoùdo cue lloga ñúefue táùnomo fáùfiñeillena, bie caù ámatùaù ómoùmo orédùcue. Daùí íaùoùna uícodo orédùcue, naui cue daùna izói áfemo ñue omoù fùnóbillena. 4Macedonia imácùmona dárie cuedo jaia, naù omoù fùnóbiñenana baizájillena gáùñedùcue. Daùí omoù íllana íaùoù baizájiadù, afe cuena meáidaitade, mei áfedo nano uícodo omoù ñue cue àùnuana táùnomo fáùfitaitùomoùza. Iemo jùáù afémacù daùí omoù íllana càoicaizaùbiadù daje izói danù ómoùna meáidaitaite. 5Afe bíemona nano uícodo ómoùmo bie caù ámatùaù cue orelle ùere jitáiredeza, daùí comecù facádùcue. Iemo daje izói afémacù naui uícodo omoù mameca aillo úcube ùráùana ñue àcoùmo fúitana cánoitiaùoù. Bimacù omoù cánuamona afe úcube ùráùana fúitano, afe úcube caùmare omoù fecállemo ñue fùnóbitùomoù. Iemona afe omoù fecalle cue rùire ocuínidùcue. Danù omoù comecù ñue jítainana ácataitùomoù. 6Ja cue llollàfuemo omoù uibíoiri. Due ritàmùe jaca due jofo ote. Iemo daje izói aillo ritàmùe aillo jofo ote. 7Ie jira illa dàgamùe ie comecù caùmare mamérilla izói ie úcube írede. Jeruíllano éoinamona fecánide. Daje izói jùáùma ocuíoillamona ínide. Mei Juzíñamui caùmare fecáfùredùmùena izíruiteza. 8Caù Moo Juzíñamuimo nana jùáùfoide omoù cáùmacaitade ráanùaù ùere aillo íteza, facádoñeno jamánomo ómoùmo fecárede. Daùí nana danù omoù jitaica ráanùaùna ómoùmo nágarui ífùreite. Mei íadù danù ómoùeñedeza, mei jùáùfodo ómoùmo aillo ite ráamona, nana jùáùforiede raado jùáùmacùna jeruíñeno canóredùomoù. 9Juzíñamui Cuegáuai bie izói daùde: Dúeredùnomo afémùe jeruíñeno aillo fecade. Comànùmo afémùe ñue fùnócano jaca are iite. 10Iemo afe daade Juzíñamui omoù ríllena jùáùe ríamo llùzítano ómoùmo fecáfùrede. Daje izói afe riga zàcuamona, Juzíñamui áfemona omoù güille raana comuítano ómoùmo fecáfùrede. Iemona nana omoù jitailla ríllena afémùe ómoùmo fécaite; íemo dáanomo omoù rigánuiaùna jamánomo aitátaite; áillamona jamánomo aillo óitùomoù. Daùí omoù jamánomo óllemona jùáùmacù canolle raa dùga icaiño ómoùmo íiteza. 11Afemona dùga jùáùforiedena ráareitùomoù, jùáùmacùmo jeruíñeno aillo omoù fecáfùreillena. Iemo cue uire omoù orelle úcube cue izájillamona jùáùe caù ámatùaùna Juzíñamuina “Ùere fùgora” dáùitaite. 12Mei jira afe bie cánua Jerusalemo ite caù ámatùaùmo caù feca llezica, daa íaùoù jitaica ráanùaù íaùoùmo fecáñedùcaùza, mei íadù afémacùna Juzíñamuina “Ùere fùgora” daùítatùcaù. 13Iemona danù afémacù Juzíñamuido ñue úritiaùoù, mei bie cánua Cristo ñuera uaina omoù jiéruillana íaùoùmo jino ácatate. Daje izói afémacùmo íemo naa jùáùmacùmo jeruíñeno aillo omoù fécajana íaùoù cùónamona, Juzíñamuimo ñuera uaina jóoneitiaùoù. 14Iemona ómoùna ùere duéruillano, afémacù afe ùbana ómoùena Juzíñamuimo jàcaitiaùoù. Juzíñamui ómoùdo jino càotaga aillo dúecaifùrenamona afémacù ómoùdo Juzíñamuimo úrifùreitiaùoù. 15Ie jira Juzíñamui afe caùmo lloga áillo dúecaifùrena jamánomo ñuénamona, fia iga raa izóideza, áfena jino uaido jaàcùna llónidùcaùza. Afe caùmo dúecaifùrenari Juzíñamuina “Ùere fùgora” mai caù daùillù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\