2 PEDRO 1

1Cue Simón Pédrodùcue. Jesucristo ocuífùregamùedùcue. Daje izói ie oréfùregamùedùcue. Ùere ráifide àùnuafue jeire otànomo bibe cuetùcue. Omoù àùnogafue daa caù àùnogafue izói ráifide. Aféfuena ja faùríotùomoù, mei caù Jíllotatùmùe Jesucristo Juzíñamui dùga comécùna ñue jaàcùna jóidùmùeza. 2Caù Ocuíraùma Jesús, Juzíñamui dùga, omoù onónamona dùga ézùcùafuiaù, daje izói comecù caùmare uái illáfuiaù dùbénomo omoù iri. 3Nana caù comecù jitaica raa, Juzíñamui iodo caùmare caù jáillena Juzíñamuimo ite ràinodo caùmo fecaca. Afémùe caù ie fùdàtamona bífuiaùna caùmo ite. Ua dama íemo ite ñúefuiaùdo afémùe caùna íemo àùnotade. Daje izói ie fáùgacailla ebire fùnócafuiaùdo íemo caùna àùnotade. 4Iemona ie jàfueñeno fecalle uai caùmo llote. Bie caùmo llogáuai ùere aillo ráifide uai. Afe uáillaùdo Juzíñamui illa izói íitùomoùza. Nana comùnù àaùfue dùbénemo fùeni comecù jítainafuiaùdo uigámacù; mei íadù Juzíñamui ómoùmo llogáuaido afe àaùfuemona jae jíllodùomoù. Iemona Juzíñamui ñue illafue dùbénemo íitùomoù. 5Mei ie jira omoù àùnogafuemo, nágarui Cristo ñue illáfuedo omoù íocùre jáillafuena aillo nabáicana uiri; afe omoù ñue jáillafuemo caùmare fùbíllafue daje izói nabáicana omoù uiri; 6afe caùmare fùbíllafuemo, dama abùna rairuíllùfue omoù nabáicana uiri; afe dama abùna rairuíllafuemo comecù járidoñenafue omoù nabáicana uiri; afe comecù járidoñenafuemo Juzíñamuimo caùmare comécùillùfue dájemo nabáicana uiri; 7afe Juzíñamuimo caùmare comécùillafuemo ámatùaùna duéruillafue dájemo nabáicana uiri; afe ámatùaùna duéruillafuemo nahí izíruillafue mai izire dájemo nabáicana uiri. 8Nana bie izói daùnáfuiaù jeire omoù óiadù, afe llezica aféfuiaù ñue omoù móonaitaiadù, omoù illafue táùnomo báùiñeite. Daje izói caù Ocuíraùma Jesucrístona omoù onónafue táùnoñeite. 9Mei íadù bífuiaùna jeire oñédùno uínidùmùe illa izói ite; jùca cùóñeno áùnori cùódùmùe izói ite. Jaiai ie fùnoca fùénidùfuiaù dóinamo ja comécùñede. 10Mei jira, ámatùaù, Juzíñamui uáidota eneno nùzécamacùdùomoùza onódùomoùza. Iemona jiéredùmacù izói omoù iri, aféfuiaù omoù comécùmo rùire amena jáinao izói íllena. Afe izói omoù íadù, jaca Cristo iómona oni nùbéfodo jáiñeitùomoù. 11Bifue daùna izói omoù íadù, caù ocuide Jíllotaraùma Jesucristo zíiñona illáùmana illánomo, rairuíñeno caùmare jofo uáidollùomoù. 12Mei íemona bífuiaùmo omoù comécùioitaitùcue; aféfuiaù onódùomoù íadù. Daje izói afe ómoùmo birui ite ua uai jeire otàomoù íadù, naù jaca jaàcùna comécùioitaitùcue. 13Bie ñue llóinafue uáfodo ómoùmo cue lletalle naù cue jáicana llezica, cúemona ñue jaàcùna càoide. 14Mei jùù, naui caù Ocuíraùma Jesucristo benó illa llezica, raùre cue tùíllano bie énùemo cue íñeillena cuena daùde. Afémùe cuemo llua izói ja raùre íficaite. 15Ie jira birui nana cue ràinodo llófueritùcue, cue tùilla méifomo bífuiaùmo jaca ñue omoù comécùillena. 16Naui cue nabáiñùaù cue dùga caù Ocuíraùma Jesucrístomo ite ñuera ràino ífuena omoù llófuetùcaù, ie meine abùdo billùfue dùga. Nana afe llófueinafuiaù danù caù comécùmo comuídùfueñede. Táùnofuena lloñédùcaù, mei íadù danù caù uído ie jamánomo ñuera ébifuena cùódùnodùcaù. Iemona uafue llotùcaù. 17Ie Moo Juzíñamui íemo ñúefue nítana, jùáùe ebíredùfue íemo fécana danù caù uído cùódùcaù. Juzíñamui ebire ie uaido daùde: “Bie cue izíruiga jitó. Afémùeri ùere ióbioitùcue,” daùde. 18Aquíe izói monámona Moo dáùnana danù caù jefodo cacádùcaù; mei afe ñue eneno nùzeca ídumo afe caù Ocuíraùmaùoùri jáidùcaùza. 19Bie como caù llogafue baùmo, jùáùe nahí ua llogafue ite. Bie nahí uafue jaiai uícodo uai jino llóraùnù lloga cuegáuai. Afe cuegáuai caù llogáuaina nabaide. Bínùe naù jítùfomo illa llezica bíuaina ráiruiñeno ùere jeire óredùomoù. Aféuai bobaie naùona bóua jítùfo egáiñua izoide. Ua aféuai naù mona mónaiñenia, jítùfo egáiñua izói omoù comécùna egáiñote. Afe mona monailla llezica monáiracudu izóidùmùe billano, omoù comécùna ñue jaàcùna déitaite. 20Mei fueñe bífuemo omoù comécùiri: Cuegáuaillaùmo ite uícodo jino lloga daùnáfuiaù dama afe uai lloráùmamona llóñega. 21Mei onódùcaùza, uai llóraùnù jaca danù íaùoù comecù jítainafuiaùdo úriñediaùoù. Mei jùáùfodo afe Juzíñamui íeùena maiñócamacù afémùe dùbéfodo úritiaùoù; mei Ñuera Joreño ùfócaiaùoùza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\