2 PEDRO 3

1Cue izíruiga ámatùaù, omoù cácarei. Bie méifoidùbe ómoùmo cuetùcue. Ménacaiño ómoùmo cue orécabedo ómoùna abù jàfueñeno bífuemo comécùitaacadùcue. Ñue llófueinafuedo ómoùna comécùitadùcue. 2Afe jira jaiai ñuera uai lloraùnù caùmo llogáfuemo omoù uibíoiri. Daje izói Cristo orécamacù ómoùmo lloga jíllotate Ocuíraùma lletara uaimo féitañeno áfemo omoù comécùiri. 3Nano fueñe bífuemo omoù uibíoiri: ùco íiraùruillaùdo Juzíñamui lloga ñúefuiaùna zanófùredùno bíitiaùoùza. Afémacù danù íaùoù comecù fùeni óiacanafuiaùdo itíaùoù. 4Afémacù ómoùmo zanoda jùcánoitiaùoù: “¿Nùnomo ite ómoùmo lloga meine bite Cristo? ¿Néemei afe? Caù jáiaigùma tùilla méifomo naga raa daje izói ite. Ua énùe comuíllaruimona naga rafue daje izói jáioicaide.” 5Daùí llóitiaùoù, mei jaiai nùnomo monana Juzíñamui ie uaido fànuafuemo comécùiacañediaùoùza. Afe izói Juzíñamui uaido ocuíllamona, zocade raa zocai ízoi, bínùe jáùnoimona comuide. Iemo jaùnoi càgùdo bínùe Juzíñamui ie uaido rùire itábicaitate. Aféfuena náfueñeno bie zanófùredùno onóacañediaùoù. 6Afe mei daje izói énùe anábaitade áillue nocù aféruillaùdo bie énùemo ite cáadùnuiaùna nùné táùnocaitaùbite. 7Mei íadù birui ite mona énùe dùga daje Juzíñamui daùna uaido táùnocaitalle irai íena oni jóoneoiga. Afe irai fùénidùnuiaù nùné táùnocaillùruimo ùco íiraùcaiño ùere jùcánollùruimo afe bínùena naa mona dùga cuarítaite. 8Izíruiga ámatùaù, bie emódomo ífuena omoù féitañeno iri. Caù Ocuíraùmamona daa mona mil fùmona izóideza. Daje izói afémùemona mil fùmona daa mona izóideza. 9Caù Ocuíraùma ie daùnáfuiaù fuitállùruimo dúcùa baù jùáùruimo dúiñoñeite. Dámùerie afémùena jùáùruimo dúiñoite daùífùrediaùoù. Mei íadù afémùe caùri járitaiñede. Afémùe buna oni fáùacañede, mei jùáùfodo caùmo ite fùénidùfuiaù ñúefuena méidollena afémùe ùere jitaide. Afémùe aféruina baù jùáùruimo dúiñoñeite. Féitañeno ie mamécaruimo zúite. 10Caù Ocuíraùma billùrui meràriraùma naùo billa izói, naù due ócuiriñeitiaùoùmo déizaùbiteza. Afe billàruimo mona naa íemo ite ráanùaùri jacùre nùné táùnoficaite; áfena ùere fùcùre cácaite. Nana afe mona fànua ráanùaù naa úcuaùri iraimo nùné táùnocaite. Afe llezica bínùe naa íemo ite itànuiaùri cúarite. 11Ja nana daùí táùnocaillùfuena omoù fùdànamona, nana àaùfuemona abù omoù rairuíllùfue ùere jitáirede; benómona afémùena caùmare ióbitaredùcaù. Ua Juzíñamui íeùena omoù illùfue ùere jitáirede. 12Mai Juzíñamui ie nahí illáùmana càocaizaùbillùruimo omoù úiñori. Uiñua llezica, omoù onóigafuedo aféruina raùre mai omoù járidori. Aféruillaùdo mona ero iraido nùné táùnocaite. Nana énùe fànua ráanùaù iraimo nùné íbùna jáitiaùoù. 13Mei íadù Juzíñamui uícodo caùmo lloga comue monamo comue énùemo ocuíridùcaù. Afe comue énùemo mona dùga, nana raa ñue jaàcùna jóite. Naga raa nàùfuenite. 14Izíruiga ámatùaù, mei benómona naù bífuemo omoù úiñoina llezica, nana ómoùmo ite ràinodo omoù illafue jaàcùna jóoneri. Daùí omoù comecù caùmare uái illafue dùbénemo íllamona Juzíñamui ómoùmo eróicaizaùbilleza. Afe izói omoù comecù àaùcaiñeno nàfuenino Juzíñamui ómoùmo càoizaùbilleza. 15Nane jùáùfuemo omoù comécùoiri. Afefue daùde: Caù Ocuíraùma comànùmo járitaiñenafue, ua caù jílloillùfue. Daa bíuai caù izíruiga ama Pablo ómoùmo cuete. Juzíñamui íemo lloga comecù jaàcùna fùbíllafuedo cúefùrede. 16Nana afémùe orécabiaùmo daa bífuiaù llote. Mei íadù dáarie ie uaillaù ñue onóillena ùere féirede. Abùna onóñedùno afe féiredùuaina jùáùfodo mamédiaùoù. Afe izói jabo àùnotùno aféuaina jùáùfodo dobáiñotiaùoù. Daje izói jùáùe Juzíñamui Cuegáuai lloga uáillaùna oni jùáùfodo áùfedotiaùoù. Afemona afémacù danù abù nùné táùnocaitaitiaùoù. 17Izíruiga ámatùaù, nana bífuiaùna ja uícodo onódùomoùza, mai fùénidùnomona abà omoù rairuiri, afémacù jàfuerillafuedo meine abùdo àaùfuemo omoù báùiza; omoù jeire oga ñúefuena nùné féiza. 18Mei jùáùfodo, caù jíllotate Ocuíraùma Jesucrístona, mai jamánomo ñue abùna omoù onoiri. Caùna ie duéruillafuemo, omoù comecù ifue aillo oni móonaitaoicairi. Ùere ebire ñúefue dama Jesucrístomo mai birui omoù nitari. Daje izói zíiñona ebíredùfue afémùemo mai omoù nitáfùreiri. Mai. Ja nùùe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\