2 TESALONICENSES 2

1- 2Amatùaù, birui jae caù Ocuíraùma Jesucristo billàfuena ómoùna naui cue fùdàtagafue emódomo uai nabáiacadùcue. Afe izói afémùemo dáanomo caù gaùríllùfue emódomo ja ómoùmo llóiacadùcue. Dáarie taùno llotùno caù Ocuíraùma billùrui ja dúcùdeza daùdíaùoù. Afemona omoù comécùinafuena raùre jùáùfodo meídoñeillena izire jùcádùcaù. Daje izói jùáùe taùno llogafue ite. Afe taùno llotùno dáùifùrediaùoù: Caù llogafue Juzíñamui Joréñomona oga. Cristo ja bíteza, daùdíaùoù; mei íadù aféfueri jacànaiñeno omoù iri. Afe izói omoù cacana fia júfidogafueri jacànaiñeno omoù iri. Ie emódomo nùe rabe omoù llàùnoia caù úrilla izóidùbe, aféberi jacànaiñeno omoù iri. 3Nùémona táùnofuemo jàfuefiñeno abù omoù rairuiri. Ua Jesucristo billa uícodo, Juzíñamuina comùnù uáitallùfue uícomo cómuite. Aféruillaùdo ùere fùénidùfuiaùna oruídùmùe càocaite. Afémùe dama nùne táùnocaille. Daùí Juzíñamui íena mamede. 4Bímùe Juzíñamuina bacáuairedùmùe. Nana Juzíñamuido mameca ráanùaùna bímùe uáitano nùné táùnocaitaùbite; daje izói nana Juzíñamuimo caùmátaidùnona anáfenuaùbite naa jùáùe caùmátailla ráanùaùri. Afémùe Juzíñamuimo gaùríracomo, afeco naama Juzíñamui izói, ráùnazaùbite. Dáamùe “Cue bie Juzíñamuidùcue” daùille. 5¿Naui omoù dùga cue illa llezica bifue ómoùmo llotùcue, íadù aféfuemo úibicaiñedùomoù? 6Afe fùénidùfuiaùredùmùe naù bíñeillena jùzilla raana onódùomoù. Afémùe billùrui raùre càocaiñellena Ñuera Joreño naù rairuide. 7Afe jùáùnomo lloñega fùeni illa maméinafue bie énùemo ja comuide. Aféfuena rairuídùmùe caù càgùmona oni ógana fùénidùfuiaù jamánomo jebuíoicaite. 8Aféfuena rairuídùmùe oni ollàruimo afe jamánamo ùáùbadùmùe càocaite. Iemo caù Ocuíraùma Jesús ana billano, ie fuemo ite faidórafuedo afe ùáùbadùmùena tàtaite. Ua ie billa meáirenado afémùena nùné táùnocaitaite. 9Afe jamánomo fùénidùmùe Taùfe táùjùnafuedo bite. Aillo íemo ite ràino ácataite. Afedo aillo cùóraùnina uaido fùnoca ráanùaùdo táùnona jàfueite naa jùáùe taùno onótate ráanùaù dùga. 10Iemona afe ùáùba naga fùénidùfuiaùdo nùné táùnocaitallùmacùna jàfueite. Jae nùné táùnocaitallùmacù, Juzíñamui ua ñúefuena jeire óiacañedùno jaca jílloñeitiaùoù. 11Afe jira Juzíñamui íaùoù fùénidùfue àùnuamona íaùoùna ùáùbado jàfuetaite. Daje izói táùnofuiaùna íaùoùna àùnotaite. 12Mei fùénidùfuiaù Juzíñamuina ñúefue baùmo íaùoù gáùnamona, Juzíñamui íaùoùna duere fùnótaite. 13Mei caù benómona jaca ómoùri Juzíñamuina “Ùere fùgora” daùífùredùcaù. Jae caù Ocuíraùma izíruiga daje ámatùaùdùcaù. Jaca jae nanómona Juzíñamui jílloillena nùzécamacùdùomoù. Mei ua ñúefue omoù jeire úamona Juzíñamui ómoùna nùzede. Daje izói caùna ñúeitate Joréñodo Juzíñamui ómoùna nùzede. 14Afe jira caù ómoùmo lloga ñuera jíllona uaido Juzíñamui ómoùna jàùrite, caù Ocuíraùma Jesucristo illa ebíredùfue dùbénemo omoù íllena. 15Amatùaù, mai bífuemo jaàcùna omoù comécùiri. Omoù càgùri dama cue llogáfuiaùna, ie emódomo nana rabedo ómoùmo cue cuegáuaina féitañeno omoù iri. 16- 17Mai birui caù Ocuíraùma Jesucristo caù Moo Juzíñamui dùga omoù comecù caùmare náùretari. Mei jira caù Moo Juzíñamui ie comecù cáùmafuedo caùna izíruite. Afe llezica afémùe caù comecù zúurenafue cáùmafuena méidofùrede jaca nùnomo caùmare caù íllena. Daje izói Juzíñamuido ñue caù illùfue caù úiñoillena afémùe caùmo jino llote. Afe izói omoù comecù jaàcùna Juzíñamuimo jóillena jùcádùcue. Afemona bie nana ñúefuiaù daùíredùomoù. Daje llezica afe ñúefuiaù jino comànùmo ácataredùomoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\