2 TESALONICENSES 3

1Amatùaù, íiraùfue ómoùmo llotàcueza. Caùri Juzíñamuimo omoù jùcari, caù Ocuíraùma llogáuai nágagobiaùdo raùre dúcùiteza. Afe emodo aféuai (=) omoù jeire ua izói, afémacù jeire ólleza. 2Juzíñamuimo mai jùáùfodo omoù jùcari. Bie ùáùrede fùénidùno càgùmona caù zúitailleza, mai Juzíñamuimo omoù jùcari. Mei nana comànùmona naù nana àùnoñediaùoùza. 3Mei íadù caù Ocuíraùma jaàcùna uafue llotàmùe. Afémùe jùáùno fùénidùfuemo omoù báùiñeillena ómoùna rùire jaàcùna mozíoide. Daje izói àaùfuiaùmona ómoùna rairuíoide. 4Caù Ocuíraùma ñue àùnogamùe àcoùnia, naui ómoùmo caù ocuícafuiaù jeire omoù úana ñue onódùcaù. Iemona daje izói aféfuiaùna uire nágaruillaùdo jeire omoù óllena ñue onódùcaù. 5Mai caù Ocuíraùma ómoùna cánoiteza, Juzíñamui ómoùna izíruillafuena omoù onóillena. Daje izói Cristo comecù járidoñenafue ómoùmo íllena jùcádùcue. 6Amatùaù, birui caù Ocuíraùma Jesucristo mámecùdo ómoùna ocuídùcaù. Naga táùjùacañede ámamona oni omoù iri, mei afémùe ómoùmo caù llogáfuiaù afe dùbéfuemo íacañedeza. 7Mei naui omoù càgùri ómoùmo caù càotaga táùjùna izói, afe izói omoù íllena onódùomoù. Caù omoù càgùri fia táùjùñeno iñédùcaù. 8Daje izói omoù güíllena ùbáñeno fia güiñédùcaù. Mei jùáùfodo mona naùo dùga ocózinaiñeno táùjùfùredùcaù, ómoùmona daa cómena caù llégùtañeillena. 9Ua afe omoù caùna canolle daùí caù jùcalle ràino caùmo ite, mei íadù táùjùfùredùcaù ñue illáfuena ómoùmo fùdàtallena, bie ómoùmo cue càotagafue izói omoù íllena. 10Naui omoù càgùri caù illa llezica, bie lletara uai ómoùmo llotùcaù: Táùjùacañedùmùe jaca güíñeiteza. 11Mei jùáùmacù caùmo llotíaùoù ómoùmona dáarie táùjùñediaùoù. Táùjùñeno fia illa llezica jùáùe comùnù illáfuiaùmo afémacù gágutajifùrediaùoù. 12Afe daùí ite comànùna caù Ocuíraùma Jesucristo ràinodo ocuídùcaù. Afe llezica íaùoùna rùire daùdùcaù: Mai nùfue lloñeno omoù táùjùiri danù omoù jitaica ráanùaù omoù ólleza, daùdùcaù. 13Amatùaù, omoù jetaca ñuera raana zefuíruiñeno omoù ñedóoicairi. 14Nùnó dámùe bie rabedo caù daùnáuaina jeire oñéniadù, bu mei afe uaina àùnoñedùmùenaza mai mei omoù eróiri íena onóillena. Ie mei afe cómemona ùfo oni omoù fáùnocairi, ie meáidailleza. 15Mei íadù afémùena uáiogaù ímùena maméñeno omoù iri. Afémùe ama izói ñue omoù llófueri. 16Mai caù comecù ñue uái illafue llófùrede Jesús, nágaruillaùdo, íemo náganuiaùdo afe comecù ñue uái illáfuena ómoùmo llóiteza. Afe izói caù Ocuíraùma ómoùna nabáifùreiteza. 17Mai, cue Páblodùcue. Bie uáidua uai dama cue ónoùdo cuetùcue; bie cuetùcue cue mámecù dùga. Nana cue cuegábiaùmo daùí jóonefùredùcue. Bie izói cúefùredùcue. 18Caù Ocuíraùma Jesucristo ézùcùgafuemo íitùomoùza. Ja nùùe. Ja daùítadeza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\