LOS HECHOS 11

1Judéamo ite orécamacù ámatùaù dùga, cómoicana jùáùfuena fùdàdiaùoù. Afefue daùde: Judíoñedùmacù Juzíñamui úrillauaina ja jeire otíaùoù. 2Pedro meine Jerusalemo jáidemo, judíuaùmona dámùerie àùnotùno Pédrona zanódiaùoù. 3Zánuano daùdíaùoù: ¿Nùbái judíoñedùno uáiduaidùo? ¿Nùbái íaùoù dùga güitùo? daùde. 4Ie jira Pedro afefue nanómona nana ie fùnócafuiaù llote; daùde: 5Jope jófuemo cue íadù, Juzíñamuimo úrifùredùcue. Afe llezica nùcaù anado cùódùcue. Afe nùcaù anado áillue ùniroi izóidena monámona ana bíllana cùódùcue. Aferoi nágafene zícaùmo àcoùnoga. Daùí cue illánomo dúcùde. 6Afemo ñue eróidùcue ie eromo itànuiaùna onóillena. Iemona afe eromo ite táùicaide ràllenùaùna cùódùcue. Afe dáanomo jacàrede ràllenùaùna cùódùcue. Daje izói afénomo jáizaù, íemo féedùnuiaù dùga íllana cùódùcue. Nana afe cùona ràllenùaù bácazùga. 7Iemo daa uai cuena dáùnana cacádùcue. Daùde: “Pedro, náidacaillano afe ràllemona fatá rùù.” 8Mei jira daùdùcue, “Ocuíraùma, dama ite. Jaca nanómona cue fúedo ùáùredena rùñédùcue bácaùe dùga.” 9Ie mei afe monámona cacaide uai dáanomo cuena daùde: “Juzíñamui doga ràlleza ùáùrede daùíñeno o iri.” 10Afefue dacaiñoámani meine íficaide. Afe meífomo dáanomo nana monamo meine jaide. 11Afe llezica daamùeámani cue illánomo dúcùde. Afémacù Cesaréamona cue jenóllena orécamacù. 12Ñuera Joreño afémacùdo cuena orede: “Due jiza jùzíñeno afémacùdo jairi,” cuena daùde. Daje izói baie jubekuiro iemo da ámatùaù cuedo jáidiaùoù. Nana caù daaco jofomo jáidùcaù. 13Afémùe Juzíñamui abù ímùena ie jofo eromo ie cùónafue caùmo llote. Afe Juzíñamui abù ímùe náidaillano íena daùde: “Jope jófuemo nano nàgamùe ore, Simón jàùrizaillena. Dáamùe jùáùfodo mameina Pedro. 14Afémùe ona dáùiteza, nùe izói o nana o comùnù dùga jílloitùoza,” daùde. 15Cue fueñe íaùoùmo úrizailla llezica, Ñuera Joreño imacù acónimo bite, nano fueñe caù acónimo billa izói. 16Mei íemona Ocuíraùma daùnáfuemo úibicaidùcue. Afefue daùde: “Uáfuena Juan fia jáùnoido ùfo jokode, mei íadù Ñuera Joreño úicaigamacùna íitùomoù.” 17Mei jùù, Ocuíraùma Jesucrístomo caù àùnuano Juzíñamui caùmo iga Joreño, bimácùmo Juzíñamui íacade. Afena fùdàillano Juzíñamuido jaràfeicana úriacañedùcue. Jamai cómedùcueza, Pedro daùí daùde. 18Mei ie jira Jerusalemo ite ámatùaù aféfuiaùna fàdùa llezica, llàùcaidiaùoù. Llàùcaillano Juzíñamuimo caùmátaidiaùoù. Daùdíaùoù: Ua afe izói judíoñedùmacùmo íaùoùmo fùeni itùfue méidollena ja Juzíñamui íaùoùmo fecade. Afemona daùí jaca zíiñona cáaillùnona íaùoùmo ite. 19Esteban íaùoù faa llezica, jùáùe àùnotùmacùmo duere fùnótatiaùoù. Dáarie Fenicia énùemo botádiaùoù; jùáùmacù Chípremo Antioquía dùga botádiaùoù. Dùnomo afe ñúefue danù judíuaù namácùmo llotíaùoù. Jùáùmacùmo llóñega. 20Mei íadù dáarie Chipre imacù, Cirene imacù dùga àùnotùno Antioquía jófuemo dúcùdiaùoù. Dúcùillano judíoñedùnomo úritiaùoù. Afemona Ocuíraùma Jesús úrillauai íaùoùmo llote íaùoù jílloillena. 21Afe llezica Ocuíraùma ràino íaùoùmo ite. Mei daùí aillo comùnù nano íaùoù jaiai àùnogafuiaù fáùcanocaillano Ocuíraùma Jesumo àùnotiaùoù. 22Afefue Jerusalemo ite àùnotùnomo jállecaide. Iemona afémacù Bernabé Antioquíamo orédiaùoù. 23Bernabé dúcùillano, Juzíñamui cáùmadogamacù izói cùode. Aferi afémùe ùere ióbicaide. Nana íaùoù llófuete; daùde: Nana caù Ocuíraùmana fáùcanocaiñeno ie llogáfuemo jaàcùna omoù comécùiri, daùde. 24Afe Bernabé comécùna fàgomùe, Ñuera Joreño úicaigamùe. Afémùe Jesucrístomo izire àùnofùredùmùe. Daùí aillo comùnù Ocuíraùma Jesucristo íena náamatade. 25Afe meífodo Bernabé Társomo Saulo jénuaide. Baillano Antioquíamo íena úite. 26Dùnomo daa fùmona namónaze àùnotùno càgùmo ñue fuitádiaillùnoù. Afénomo aillo comùnù llófuete. Afe Antioquíamo àùnotùno como fueñe Crístomo jaùnáidùnona ja mamécaiaùoù. 27Aféruillaùdo dámùerie Juzíñamuimona llàùnoga uaillaù lloráùmacù Jerusalémona Antioquíamo jáizaide. 28Afémacùmona dámùe Agábona mámecùredùmùe. Nana àùnotùno càgùri náidaillano daùde: Nana bie énùemo aillo jamánomo júbie biite, daùde. Ñuera Joreño ie comécùmo llúamona afefue jino llote. Afe júbie daùí bite Claudio illáùmana illáruillaùdo. 29Ie jira Antioquíamo ite àùnotùno comecù facádiaùoù Judéamo ite ámatùaù canóllena. Naga come íaùoùmo ite úcube dàerize baù jóonetiaùoù. 30Afe daùí ñeta, Bernabé Saulo íaillùnoùdo afe ùraùca úcube Judéamo ite àùnotùno illáùcomùnùmo orédiaùoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\