LOS HECHOS 25

1Ie meífomo Festo ja illáùmana bite. Afe mei daruiámani íllamona Cesaréamona Jerusalemo jaide. 2Dùnomo lletáriraùnù illaùnù naa judíuaù ràimacùri Páblomo íaùoù nitácafuiaù nane Féstomo llotíaùoù. 3Jerusalemo abùdo Pablo oréllena izire jùcádiaùoù. Pablo io anamo íaùoù fallàfuena maméritiaùoù. 4Mei íadù Festo íaùoùna daùde: Pablo naù Cesaréamo llaveca. Nano íanori íllamona afénomo nane jáitùcue.” 5Jira íaùoùna daùde: Ie jira omoù càgùri ite ràimacù mai cuedo Cesaréamo jairi. Afémùemo nùfue íadù dùnomo íemo nítajiredùomoù, daùde. 6Festo afe Jerusalemo nano jubekuiro iemo daamani nùbaù nagakuiro dàgarui illa meífodo meine Cesaréamo bite. Afe jùáùruido ie rùire jùcánoranomo ráùnazaide. Páblona atàtate. 7Pablo afénomo jofo jáidemo, Jerusalémona como dúcùde judíuaù íemo áùnozidiaùoù. Aùnozillano aillo fùénide ráfuiaù íemo nitádiaùoù. Mei íadù aféfuiaùmo àùnollùfuena iñede. 8Mei jira Pablo ie abù ràiduafuena daùde: Cue nùe fùénidùfuena fùnóñedùcue. Judíuaù ocuícafuiaù uáitaoiñedùcue. Iaùoù gaùríraco ero bácañedùcue. Daje izói romano caifóidùllaùma uáillaùna uáitaoiñedùcue, daùde. 9Mei íadù Festo judíuaù càgùri ñue íacade. Jira Páblomo jùcánote: ¿Jerusalemo abùdo jáiacadùo omo nitácafuiaù dùnomo cue jùcánollena? daùde. 10Jira Pablo uai ote: Ja birui romano illaùma uícomo náidadùcue. Ja benomo cuemo nitácafuiaù jùcánorede. Mei judíuaùmo nàfuenidùmùedùcueza ñue onódùo. 11Cue tàtaite fùénidùfue cuemo íadù, áfemona abùna jáanoñeitùcue, mei íadù nana cuemo íaùoù nitácafuiaù táùnofue íadù, buna íaùoùmo cuena ràifuedo izájinide. Dama romano jamánomo ocuídùllaùma cuemo jàcano daùdùcue, daùde. 12Iemo ie fùdàtatùmùiaùmo úrilla meífomo, Festo daùde: Mei “Jamánomo ocuídùllaùma cuemo jàcano” daùdàoza, ie jira afe jamánomo ocuídùllaùmamo ona óreitùcue, daùde. 13Dùga irui illa meífomo illaùma Agripa ie aù Berenice dùga Cesaréamo Festo uáiduaide. 14Afénomo dùga irui itíaillùnoùmona, Festo Pablo rafue Agrípamo llote. Iena daùde: Félix fùénocaiga llavécamùe naù benomo ite. 15Naui Jerusalemo cue jailla llezica, lletáriraùnù illaùnù, naa judíuaù éicomùnùri íemo íaùoù nitácafuiaù cuemo llotíaùoù. Ie duere cue fùnótallena cuemo jùcádiaùoù. 16Jira íaùoù uai otùcue. Iaùoùna daùdùcue: Romano ràimacù íaùoù fùbilla izói, afefue nitádùmùe íemo nitácamùe uicomo conímamo jofo eróicana naù úriñenia, nitácamùena fañédiaùoù. Afe daùí táùnofue nitácamùe ie abù ràiduafuena fùnórede. 17Ie jira afémacù benomo billa llezica, raùre afe jùáùruido cue jùcánoranomo ráùnazaidùcue. Ráùnazaillano afe cómena atàtatùcue. 18Mei íadù afémùemo nitádùno cue comecù daùna izói nitáñediaùoù. 19íemo íaùoù nitácafue fia íaùoù àùnogafuiaùmo jaùnáidùfue. Daje izói da Jesudo úritiaùoù. Afémùena tàide daùdíaùoù; mei íadù Pablo “Caade” daùde. 20Mei aféfuena onóñedùcueza. Nùe izói aféfuena nàbaùtùcue, daùdùcue. Jira Páblomo jùcánotùcue: ¿Jerusalemo meine jáiacadùo dùnomo omo nitácafue ñue jùcánollena? 21Mei íadù afémùe jamánomo ocuídùllaùma Augusto íemo jùcánollena jùcade. Ie jira naù íena zuitáñedùcue. Iena rairuídùcue jùáùruido afe caifóidùllaùmamo ie cue oréllena, daùde. 22Jira Agripa Féstona daùde: Cue jùáù daje izói afe ùima uaimo cacáreacadùcue, daùde. Jira Festo uai ote: Uire jitù cácaitùo, daùde. 23Afe jítùramo, Agripa Berenice dùga dúcùillano, áillue gaùríracomo nana jofo jáidiaùoù, naa llaùzàraùnù illáùnùri, naa jofue ràimacùri. Ua aillo ebire fùnóbillano jofo jáidiaùoù. Dùnomo Festo Pablo jàùritade. 24Afe mei Festo illaùma Agrípana daùde: Illaùma Agripa, nana caùri benó gaùrídùnori, omoù cácarei. Bímùemo omoù eroi. Aillo judíuaù afémùedo cuemo úritiaùoù. Benó Cesaréamo cuemo úritiaùoù; daje izói Jerusalemo izire cuemo jùcádiaùoù. Jaca fáùnocaiñeno ie tùtáacanafuena cuemo llotíaùoù. 25Mei íadù afémùemo comecù facádùcue, íadù ie cue tùtállùfuena iñede. Mei caifóidùllaùma Augusto íemo jùcánollena dama jùcade. Jira afémùemo íena oréllena mamédùcue. 26Mei caifóidùllaùmamo afémùe rafue cue cuellàfuena iñede, ¿nàùfue mei cúeitùcue? Ie jira, Agripa, bímùe o uicomo atàdùcue íemo omoù jùcánollena. Afedo caifóidùllaùmamo cue cuellàfuena ónoitùcue. 27Mei cue comecù daùde: Da llavécamùe cue oréadù, íemo íaùoù nitácafuena ónoñenia, nùbaù afefue táùnofue, .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\