LOS HECHOS 6

1Aféruillaùdo àùnotùno aillo jebuíoidiaùoù. Griego imacù judío imácùna zúucaillafuedo jùtádiaùoù: Nágarui güille fécanomo caù fecànguaù fùgo iñégaiaùoù, daùdíaùoù. 2Mei íemo nagakuiro iemo mena dùga orécamacù nana àùnotùnori dáanomo ùráùdiaùoù. Iaùoùna daùde: Juzíñamui úrilla uai jino llófueredùcaù. Afena caù fáùcanocaillena danù omoù güille caù fecállena fùgóñede. 3Mei jira, ámatùaù, omoù càgùmona jubekuiro iemo mena dàgamùe nùze. Nana comànùmona ñue comécùidùmùe izóidena jitaide. Ñue onódùmùena jitaide. Ñuera Joreño úicaigamùena daje izói jitaide. Ie mei daùítadùmùiaù güille fecáraùnùna mai jóoneri. 4Mei caù danù Juzíñamuimo comecù facáoitùcaù. Afe llezica Juzíñamui úrilla uaido llófueitùcaù. 5Nana aféfuemo ñue comécùidiaùoù. Iemona Ñuera Joreño úicaigamùe Esteban nùzédiaùoù. Afémùe Juzíñamui uaina ùere àùnofùredùmùe. Daje llezica jùáùmùiaù nùzédiaùoù: Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Antioquía ímùe Nicolás, naui nano afémùe judíuaù íaùoù àùnoga uaimo dáafueriacadùmùe. 6Ie mei orécamacù illánomo afémacùna atàdiaùoù. Atùa mei orécamacù íaùoùmo onoù bàtano Juzíñamuimo úritiaùoù. Afedo güille fecáraùnùna mamécaiaùoù. 7Iemo Ocuíraùma Jesucristo úrilla uai comànùdo oni móonaioicaide. Jerusalemo àùnotùno aillo jebuídiaùoù. Afe llezica aillo judíuaù lletáriraùnù aféfuemo àùnotiaùoù. 8Esteban Juzíñamui izói ràinoredùmùe Juzíñamui ézùcùgamùe. Ie jira comùnù càgùmo aillo cùóraùnina raa onótate raa dùga fùnode. 9Ie jira Rairuíñegamacù llófueriraco ímùiaùmona dáarie Estébamo como fueñe ie fùnócafue júfiduaidiaùoù. Afe llezica Cirénemona dáamùerie, daje izói Alejandríamona, daje izói Asia énùemo ite Cilíciamona: nana afémacù Estébamo afefue júfiduaidiaùoù. 10Mei íadù íena anáfenonidiaùoù. Ñuera Joreño íemo iga úrillana fùbíllafuedo úriteza. 11Ie jira taùno lloraùnù àbajidiaùoù. Afémacùna llotíaùoù: Mai omoù daùíri: “Esteban, Moisesna Juzíñamui dùga fùénidùuaina dáùnana cacádùcaù,” daùí daùítatiaùoù. 12Aféfuedo comànùna éinamacù dùga fáùllifaùlliñeitadiaùoù, daje izói ocuícafue llófueraùnù. Iemona cùrànuano íena llaùtádiaùoù. Lláùtano Caifóidùllaùnù uiécomo íena uitíaùoù. 13Afe izói taùno uaillaù nabáiraùnù jenódiaùoù. Afémacù daùde: Bímùe caù ñue rairuírede gaùríracomo báiñuano fáùcanocaitañede. Jaca báiñofùrede, daje izói ocuícafuemo. 14Afémùe dáùnana cacádùcaù. Afe daùna daùde: “Baie Nazaret ímùe Jesús afe gaùríraco júdaùtaite. Moisés caùmo iga fùnóllùfuiaù meídoitaite,” daùí daùdíaùoù. 15Iemona ràimacù naa dùnó ráùiedùnori, Estébamo eróillano, ie uiéco Juzíñamui abù ímùe uiécona eróidena cùóidiaùoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\